Przemiana dzięki technologii – Wizja komputerowa odmienia produktywność biznesową w Europie

Informacja Prasowa - 18.04.2024
222

Ewolucja Generatywnego SI zyskuje na znaczeniu

Europejscy decydenci przewidują, że aplikacje Widzenia Komputerowego, oparte na postępach w Generatywnej Sztucznej Inteligencji, umożliwią firmom osiągnięcie wyższych poziomów produktywności w 2024 roku i w ciągu następnych trzech lat.

Media stale poruszają temat sztucznej inteligencji. Od dynamicznego rozwoju Generatywnego SI i ChatGPT, czy regulacje Unii Europejskiej kształtujące ich wykorzystanie, aż po rozwijający się zbiór innowacyjnych narzędzi kreatywnych, które rewolucjonizują edycję wideo i obrazów. Mimo to, dotychczasowy wpływ na produktywność i wyniki finansowe pozostawał niejasny.

Jednak, najnowsze badania wskazują, że ma się to zmienić. Na czele tej transformacji stoi technologia Wizji Komputerowej, gotowa do przejęcia inicjatywy w realizacji pełnego potencjału SI, możliwie nawet wyprzedzając przewidywania Cyklu Hype Gartnera. Nadeszła odpowiednia pora dla transformacji europejskich firm.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrost produktywności napotykał wyraźne wyzwania. Pomimo postępu technologicznego oraz rosnących kwalifikacji i umiejętności pracowników, oczekiwany wzrost produktywności pozostał nieosiągalny.

Analitycy ekonomiczni wskazują na złożoną sieć czynników przyczyniających się do tego zastoju, w tym starzejącą się infrastrukturę, bariery regulacyjne oraz ociąganie się w pełnym przyjęciu transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach. Następstwa kryzysów finansowych oraz trwające wyzwania spowodowane niepewnościami geopolitycznymi dodatkowo komplikują sytuację, prowadząc do ostrożnych strategii inwestycyjnych i skupienia na krótkoterminowej stabilności kosztem długoterminowych innowacji.

Pomimo tych przeciwności, wdrożenie technologii Wizji Komputerowej, wspomagane przez postępy w Generatywnym SI, zdaje się być kluczem do znaczącej poprawy produktywności w firmach. Najnowsze badanie wśród decydentów biznesowych w dziedzinie SI ujawnia zgodny konsensus: implementacja aplikacji Wizji Komputerowej ma zwiększyć produktywność średnio o 42% w ciągu najbliższych trzech lat. W szczególności sektor produkcyjny stoi na progu transformacyjnego skoku, z przewidywanym wzrostem produktywności sięgającym nawet 52%. Wydaje się, że Wizja Komputerowa skutecznie zbliża się do Plateau of Productivity, zidentyfikowanego w Cyklu Hype Gartnera dla SI.

Wizja Komputerowa – „oczy” sztucznej inteligencji

Technologia Wizji Komputerowej, zwana także „oczami sztucznej inteligencji”, pozwala komputerom oraz systemom na wydobywanie wartościowych danych z obrazów cyfrowych. Dzięki tej metodzie, maszyny mogą obserwować, rozpoznawać, klasyfikować, monitorować oraz analizować wizualizacje, przekształcając je w praktyczną „wiedzę”. Otwiera to możliwości dalszej analizy realizowanej przez ludzi lub dodatkowe systemy sztucznej inteligencji.

Różnorodność zastosowań technologii Wizji Komputerowej ukazuje się w jej wszechobecności w wielu obszarach biznesowych. Od działów zajmujących się naprawami i konserwacją, przez monitorowanie procesów produkcyjnych oraz kontrolę jakości, aż po sektory bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, mapowania projekcji w czasie rzeczywistym i monitorowania ruchu ludzi.

Rozległe możliwości aplikacyjne podkreślają transformacyjny potencjał technologii Wizji Komputerowej.

Bariery, które trzeba pokonać

Mimo entuzjazmu dla technologii, respondenci badania wciąż napotykają znaczące wyzwania w jej wdrażaniu. Brak zewnętrznego wsparcia specjalistycznego oraz trudności w utrzymaniu ekspertyzy Wizji Komputerowej w organizacjach pojawiają się jako główne przeszkody, wymieniane przez odpowiednio 37% i 33% respondentów.

Dodatkowo, wdrażanie aplikacji Wizji Komputerowej napędzanych przez SI rodzi obawy etyczne, takie jak bezpieczeństwo danych, prywatność osobista, nadzór, brak korporacyjnych wytycznych oraz strach przed zastąpieniem pracowników przez maszyny.

Ewolucja Generatywnego SI zyskuje na znaczeniu

Organizacje wykazują determinację w pokonywaniu tych przeszkód, dążąc do zwiększenia produktywności. Zapał do sztucznej inteligencji rozciąga się poza Wizję Komputerową; równie dynamicznie rośnie zainteresowanie szerokim wdrożeniem Generatywnego SI. Zgodnie z badaniem, ponad dwie trzecie (67%) respondentów uważa wykorzystanie Generatywnego SI za ważne dla swojego biznesu. Ponad jedna trzecia (37%) już czerpie korzyści z wdrożonych rozwiązań, a równie duża proporcja znajduje się w fazie planowania lub wdrażania, co świadczy o silnej trajektorii wdrożenia SI. Natomiast mniejszość wciąż zastanawia się nad szerszymi wyzwaniami i rozważaniami, które towarzyszą integracji SI w praktykach biznesowych.

Z najnowszych badań wyraźnie wynika, że liderzy biznesowi dostrzegają w aplikacjach Wizji Komputerowej znaczącą szansę dla europejskich firm. Możliwość przeskoczenia barier wzrostu produktywności poprzez automatyzację skomplikowanych procesów, poprawę podejmowania decyzji dzięki głębokim analizom danych oraz promowanie innowacyjnych usług i produktów. To reprezentuje głębszą ewolucję w kierunku przyszłości, gdzie technologia i ludzka kreatywność współdziałają, aby przełamać opór stagnacji produktywności, który dotychczas ograniczał rozwój gospodarczy Europy.

Comments

comments

222
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...