Czy sztuczna inteligencja zabierze marketingowcom pracę? Wyniki badania Evry1

Informacja Prasowa - 27.04.2023
255

AI nie jest modnym trendem sezonu, lecz nieodwołalnie zmienia zasady działania całej branży

Wyniki badania dotyczącego wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na pracę w działach marketingu, public relations i komunikacji pokazują, że AI nie jest modnym trendem sezonu, lecz nieodwołalnie zmienia zasady działania całej branży. Ankietowani najwięcej uwagi poświęcili temu, jaki jest wpływ AI na efektywność pracy, tworzenie treści, działania reklamowe, zachowania klientów oraz redukcję etatów.

Wnioski z raportu, przygotowanego wspólnie z Instytutem Badawczym IPC, na podstawie badania przeprowadzonego na grupie 132 osób pracujących w działach marketingu/public relations/komunikacji pokazują, że wśród respondentów dominuje przekonanie, że rozwój sztucznej inteligencji w znacznie większym stopniu stanowi szansę (70%) niż zagrożenie. Choć badani widzą potencjalne niebezpieczeństwa, które może nieść ze sobą rozwój AI, doceniają przede wszystkim pozytywne strony, takie jak przyspieszenie i usprawnienie pracy oraz wsparcie w skuteczniejszym segmentowaniu i docieraniu do klientów

CZARNY SCENARIUSZ

Wśród obaw związanych z rozwojem AI, najwięcej respondentów wskazywało na kwestie związane z utratą pracy, którą przejmą narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją (41,8%). Bardzo wiele odpowiedzi zdradzało zaniepokojenie treściami, które tworzy AI. Badani obawiają się przede wszystkim materiałów niskiej jakości, powtarzalnych oraz schematycznych. Odpowiedzi uwypuklają także ryzyko powstawania nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji, błędów oraz plagiatów. Ciekawymi głosami w dyskusji są wypowiedzi świadczące o tym, że respondenci obawiają się, że sztuczna inteligencja może okazać się lepsza od nich – nie tylko jeśli chodzi o tempo pracy, ale też jej jakość. Niektórzy uczestnicy badania zwrócili uwagę na to, że sztuczna inteligencja pozbawiona jest emocji. Jedynie jeden na dwudziestu respondentów deklarował brak obaw.

 Profesor Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego tak komentuje wyniki badań „Sztuczna inteligencja przejmie obowiązki niektórych pracowników, wzbogaci pracę innych oraz zrewolucjonizuje sposób, w jaki zespoły odpowiedzialne za komunikację wykonują swoją pracę. Moim zdaniem AI nie zastąpi ludzi, ale zmieni pełnione przez nich role z korzyścią dla ich sprawności i kapitału intelektualnego. Technologie nie wyeliminują człowieka, który wie, jak je umiejętnie wykorzystywać i z ich pomocą wytworzyć unikatową wartość dodaną.”

COPYWRITERZY NA CELOWNIKU AI

Analizując wypowiedzi respondentów, można dojść do przekonania, że copywriterzy mają się czego obawiać. Ponad połowa badanych uważa, że AI może ich zastąpić w przypadku tworzenia prostych treści.  Zdaniem 12% badanych sztuczna inteligencja nie będzie w stanie zastąpić ludzkiej kreatywności potrzebnej do tworzenia treści. Wśród odpowiedzi respondentów na inne pytania pojawiały się sugestie, aby skoncentrować się na współpracy człowieka z AI i przedefiniować rolę copywriterów.

Andrzej Rabsztyn, Managing Partner w hyperCREW, tak komentuje wyniki badania:

Wiele wniosków z badania zgadza się z realiami naszej codziennej pracy w hyperCREW. 

Posługujemy się AI na co dzień, choć nadal korzystamy tylko z jej częściowych, podstawowych możliwości. Należy jednak zaznaczyć, że AI wymaga naszych  korekt oraz wielu poprawek. Służy nam obecnie jako bazowa pomoc na wczesnym etapie pracy. Gdyby nie nasi specjaliści, praca z tym narzędziem nie przynosiłabym większych korzyści. W końcu to ich wiedza jest kluczowa i pozwala na wyłapanie błędów czy rozwijanie treści uzyskanych przez sztuczną inteligencję. 

KLIENCI AGENCJI MARKETINGOWYCH ODKRYWAJĄ AI

Ponad jedna trzecia respondentów jest zdania, że w związku z rozwojem AI klienci nie będą już potrzebowali pomocy agencji marketingowych do tworzenia prostych treści i grafik. Jednocześnie jeden na czterech badanych uważa, że klienci będą płacić mniej niż dotychczas za agencyjne usługi wspomagane AI.

Wyniki mogą wskazywać na to, że branżę czekają duże zmiany zarówno od strony zakresu oferowanych usług, jak i oczekiwań ich odbiorców.  Rozkład odpowiedzi ankietowanych jasno wskazuje, jak duży jest obecnie poziom niepewności dotyczący usług marketingowych.

SZTUCZNA INTELIGENCJA NA ETACIE

W firmach ponad połowy ankietowanych sztuczna inteligencja nie ma wpływu na zatrudnienie w działach marketingu/PR/ komunikacji (57,6%). Poczucie niepewności wśród respondentów jest jednak bardzo duże – ponad czterdzieści procent badanych nie podjęło próby odpowiedzi, jak AI wpłynie na możliwe redukcje w ich działach.

Czy sztuczna inteligencja zabierze marketingowcom pracę? Według respondentów powodów do obaw nie mają osoby, które nauczą się sprawnie korzystać z narzędzi AI i współpracować z nowymi technologiami.

Pełna treść raportu: https://evry1.pl/pobierzraport/

Comments

comments

255
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...