Specjalny raport Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w miejscu pracy w czasach koronawirusa

Informacja Prasowa - 04.09.2020
261

Specjalny raport Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w miejscu pracy w czasach koronawirusa

Specjalny raport Edelman Trust Barometer 2020 – Zaufanie w miejscu pracy w czasach korona wirusa

  • Ludzie czują niepewność i strach przed powrotem do normalnego życia
  • Budowa zaufania jest dużym wyzwaniem dla firm w kwestii stopniowego powrotu do biur i zakładów pracy

 Pół roku od wybuchu pandemii świat stanął przed ogromnym wyzwaniem: jak wrócić do normalnego życia, pracy w biurach czy zakładach, podczas gdy koronawirus nadal się rozprzestrzenia, co więcej w wielu krajach obserwujemy stały wzrost zakażeń. Czy jesteśmy na to gotowi?

Firma Edelman, największa na świecie sieciowa agencja specjalizująca się w komunikacji marketingowej i public relations, przygotowała specjalny raport Edelman Trust Barometer „Workplace Trust and the Coronavirus”. Raport powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych pod koniec sierpnia br. w 7 krajach wśród 3.400 respondentów (w tym m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych).

Kluczowe wnioski z raportu: 

1.     Budowa zaufania jest dużym wyzwaniem w kwestii powrotu do biura czy zakładu pracy.
Tylko połowa pracowników uważa, że ​​powierzchnie biurowe są bezpieczne. Nie ma konsensusu co do tego, kto powinien podejmować decyzje dotyczące powrotu do miejsc pracy. Zarówno na autorytety medyczne, władze lokalne i krajowe oraz samych pracowników wskazuje mniej więcej tyle samo badanych tj. około 20 proc. Warto zauważyć, że pracownicy pokładają najmniej zaufania w dyrektorach generalnych i menedżerach wyższego szczebla -14 proc.

2.    Istnieją rozbieżności co do niezbędnych środków, które umożliwiłyby bezpieczny powrót do miejsca pracy.
W większości krajów zachodnich tylko połowa respondentów popiera obowiązkowe używanie maseczek. To samo dotyczy obowiązkowego dystansu społecznego. Wśród środków ostrożności, których oczekujemy od pracodawców są: zmniejszona liczba osób w miejscu pracy (45 proc.), kontrola temperatury przed wejściem (44 proc.), ograniczenie niepotrzebnych podróży (40 proc.) i plastikowe osłony między pracownikami (34 proc.).

3.     Pracownicy czują się pewnie, mogąc pracować w domu.
Trzy czwarte badanych wierzy, że praca zdalna nie zaszkodzi ich karierze. Ponadto ponad dwie trzecie respondentów przyznaje, że pracodawcy w odpowiedni sposób informowali swoich pracowników w kontekście powrotu do miejsc pracy.

4.     Nie mamy pełnego przekonania co do powrotu do codziennych zajęć. Respondenci mają obawy przed podróżowaniem transportem publicznym (około 30 proc.), korzystaniem z hoteli i restauracji (41 proc.). Niewielu badanych planuje jesienią wizytę w gabinecie lekarskim (48 proc.), u dentysty (36 proc.).

5.     Mamy chaos informacyjny. Niewiele informacji jest wiarygodnych.    
Podczas gdy ponad 50 proc. badanych mówi, że większość informacji na temat wirusa czerpie z głównych agencji informacyjnych, jedna trzecia respondentów twierdzi, że ​​musi usłyszeć, zobaczyć lub przeczytać coś w mediach głównego nurtu trzy do pięciu lub więcej razy, aby w to uwierzyć. Najbardziej cenione jest zdanie ekspertów, natomiast coraz mniejszym zaufaniem darzone są media społecznościowe – 37 proc. badanych przyznaje, że nigdy nie uwierzy w informację, jeśli jedynym miejscem gdzie się z nią zetknie, będą media społecznościowe.

6.     Stoimy w obliczu sprzeczności: z jednej strony mamy do czynienia z głębokim strachem przed drugą falą, z innej z niepokojącym oporem przed szczepieniami.
Ponad dwie trzecie respondentów uważa, że ​​w ich krajach nastąpi druga fala pandemii. Jednocześnie tylko dwie trzecie badanych przyjęłoby zatwierdzoną przez odpowiednie organa, bezpłatną szczepionkę, jeśli byłaby dostępna. By zmienić to nastawienie, konieczna jest wiarygodna komunikacja ze strony ekspertów naukowych.

Z badania wynika, że ludzie nadal czują niepewność i strach przed powrotem do normalnego życia, nie są też przekonani, że to najlepszy czas na to, by funkcjonować jak kiedyś, a tym samym na stałe wracać do biur czy zakładów pracy. Przed firmami trudne wyzwanie, jakim jest zbudowanie i utrzymanie zaufania pracowników w obecnej sytuacji.

Aby sprostać temu wyzwaniu, pracodawcy powinni:

  • Współpracować z lokalnymi władzami i organami ochrony zdrowia tak, by zminimalizować przeszkody w powrocie do pracy np. elastyczne godziny pracy, organizacja bezpiecznego transportu.
  • Informować swoich pracowników o sytuacji związanej z koronawirusem korzystając z wiarygodnych, eksperckich źródeł.
  • Edukować pracowników w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy (zachowanie dystansu, noszenie maseczek itp.)
  • Informować – w sposób absolutnie transparentny – o ewentualnych przypadkach zachorowań i podjętych w związku z tym działaniach.
  • W miarę wzrostu wyników biznesowych przywracać obniżone pensje, wypłacać premie tym, którzy osiągają dobre wyniki pomimo pandemii i awansować tych, którzy na to zasługują.

„Stopniowe powroty do biur czy zakładów pracy to kolejne, po lockdownie i załamaniu wyników finansowych, wyzwanie przed którym stanął biznes. Pracownicy oczekują, że ich przełożeni zrobią wszystko, by praca w miejscu zatrudnienia była bezpieczna, ale liczą także na to, że w tej nowej rzeczywistości warunki pracy będą bardziej elastyczne – mówi Jarosław Bańda, Managing Director w firmie Lighthouse, która jest wyłącznym przedstawicielem sieci Edelman w Polsce. – W ostatnich kilku badaniach Edelman Trust Barometer ludzie zaczęli wskazywać biznes jako ten, który powinien wziąć na swoje barki odpowiedzialność za zmiany społeczne i rozwiązywanie problemów. A że problemów w obliczu pandemii nie brakuje, przed firmami jeszcze wiele wyzwań. I to nie tylko tych związanych z decyzjami stricte biznesowymi, ale także wyzwań w wymiarze komunikacyjnym.”

Pełna wersja specjalnego raportu „ Workplace Trust and the Coronavirus” dostępna jest pod linkiem:
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-09/Workplace%20Trust%20and%20Coronavirus.pdf

Comments

comments

261
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...