Raport SAR: wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej 2022/23

Informacja Prasowa - 01.03.2023
300

Wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych realizowanego corocznie dla zrzeszonych w SAR podmiotów, we współpracy z opracowującą wyniki badania firmą WTW Consulting.

W bieżącej edycji, zrealizowanej na przełomie lat 2022 i 2023, wzięły udział 82 organizacje (firmy i marki) – tj. o 20 więcej w porównaniu z poprzednim rokiem – przekazując łącznie dane o wynagrodzeniach 7250 osób zwiększając o 29% liczbę pracowników objętych badaniem.

“Najnowsza fala badania płac i stawek w branży reklamowej potwierdziła, że przez cały poprzedni rok pracodawcy mierzyli się z presją płacową, jak i koniecznością podnoszenia stawek oferowanych Klientom za pracę zespołu. Decydowało o tym wiele czynników. Z jednej strony krótkotrwałe post pandemiczne odbicie wyrażone większymi wydatkami na marketing, a tym samym większą ilością ofert na rynku pracy dla specjalistów. I duża rywalizacja o najlepsze talenty, po które zaczęły sięgać zarówno firmy z branży np. IT czy platform cyfrowych, jak i marketerzy inwestujący w bardziej rozbudowane teamy in-house. Do tego dochodzi jeszcze dominujący profil kandydata do pracy w reklamie, z oczekiwanym dużo większym know-how cyfrowym. Zmiany podatkowe tzw. Polskiego Ładu i zamieszanie związane z ulgą dla klasy średniej również zapracowały na dynamikę płac. Choć aktualne spowolnienie gospodarcze zaczyna zmniejszać presję płacową to baza kosztowa pozostanie w 2023 r. wysoka, bo mówimy o branży, w której główną wartością, ale i kosztem są właśnie zasoby ludzkie” – mówi Dariusz

Andrian, prezes zarządu SAR oraz CEO VMLY&R.

 Przeciętny wzrost wynagrodzeń stałych (gwarantowanych) dla stanowisk wycenionych rynkowo w obecnej i poprzedniej edycji badania, oszacowano na 9%, zaś płacy całkowitej – na 10%.

Badanie SAR po raz kolejny odnotowało pozytywny trend w niwelowaniu różnic wynagrodzeń kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. W bieżącej edycji raportu wskaźnik równej płacy wskazuje różnicę na poziomie średnio 2% na niekorzyść kobiet. Wynik uległ poprawie, aż o 4 punkty procentowe w porównaniu do wiosennego badania SAR w 2022 roku, kiedy wysokość wskaźnika równej płacy wynosiła średnio 6%.

Dane w raporcie potwierdzają, że w branży komunikacji marketingowej w Polsce, a szczególnie w Warszawie, gdzie swoje siedziby ma większość badanych przedsiębiorstw, sytuacja kobiet na rynku pracy jest lepsza, niż w pozostałych sektorach gospodarki. Źródeł pozytywnej zmiany należy upatrywać zarówno w konsekwentnie prowadzonej przez pracodawców polityce wyrównywania stawek dla przedstawicieli różnych płci, wymuszonej w dużym stopniu przez wysoką podaż kompetencji, jak i w postawie samych kobiet, które z coraz większą odwagą prowadzą negocjacje wynagrodzeń. To dobre świadectwo dla naszej branży i liczymy na podobny trend także w obszarze “gender pay gap” – komentuje Joanna Czekaj, członkini zarządu SAR, Managing Director Salestube, Group One.

Inny wskaźnik z badania związany z równością wynagrodzeń — luki płacowej, czyli „gender pay gap”, określa różnicę pomiędzy średnim wynagrodzeniem wszystkich kobiet i wszystkich mężczyzn w analizowanym sektorze. Na jego wartość istotnie wpływa rozmieszczenie kobiet i mężczyzn w hierarchii firm. Według badania SAR, w odniesieniu do wszystkich umów o pracę wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 13%, tak jak w ubiegłym roku. Należy zauważyć, że wartość luki płacowej w branży komunikacji marketingowej jest wyraźnie niższa, niż ta odnotowana dla rynku ogólnobranżowego w Polsce (18% w 2022 roku i 21% w 2021 roku) – zgodnie z danymi firmy WTW Consulting odpowiadającej za opracowanie prezentowanych wyników.

Dane nt. wynagrodzeń

W tabelach poniżej zaprezentowano wartość rynkową mediany dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla płacy gwarantowanej brutto. Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje czy nagrody uznaniowe.

Jest to wartość stałej płacy, określonej w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Tab.1. Mediany wynagrodzenia gwarantowanego: miesięcznie [PLN]

 

 

Rodzina/stanowisko

 

mediana

 

(PLN, miesięcznie)

 

STRATEGY PLANNING

 

SENIOR STRATEGIC PLANNER

–       poziom ekspercki

 

15 000

 

SENIOR STRATEGIC PLANNER
–    poziom starszego specjalisty

 

12 000

 

STRATEGIC PLANNER

10 000
 

CREATIVE

 

SENIOR COPYWRITER

 

12 558

 

 

 

COPYWRITER

 

8 300

 

SENIOR ART DIRECTOR
– poziom ekspercki

 

15 200

 

SENIOR ART DIRECTOR
– poziom starszego specjalisty

 

12 320

 

ART DIRECTOR

 

9 000

 

GRAPHIC DESIGNER (średnio zaawansowany)

 

7 000

 

DTP OPERATOR (średnio zaawansowany)

 

7 000

 

DIGITAL

 

SENIOR WEB DEVELOPER

 

12 120

 

PROGRAMATIC SPECIALIST

 

7 500

 

SENIOR MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D

 

11 100

 

MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D

 

7 800

 

PERFORMANCE SPECIALIST

 

7 400

 

UX SPECIALIST (średnio zaawansowany)

 

9 000

 

SEM/SEO

 

SEM SPECIALIST

 

SEO SPECIALIST

 

7 500

 

7 300

 

CLIENT SERVICE

 

ACCOUNT DIRECTOR (w zależności od poziomu)

 

14 500 – 16 000

 

 

 

ACCOUNT MANAGER  (w zależności od poziomu)

 

8 400 – 9 500

 

ACCOUNT EXECUTIVE

 

6 500

 

ACCOUNT ASSISTANT

 

4 500

 

MEDIA

 

MEDIA MANAGER (w zależności od poziomu)

 

11 000 – 12 500

 

SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER

 

9 000

 

MEDIA PLANNER/BUYER

 

7 000

 

SOCIAL MEDIA PLANNER/BUYER

 

6 600

 

TRAINEE (Media Assistant)

 

4 000

 

TRAFFIC

 

TRAFFIC SPECIALIST

 

7 000

 Stawki cennikowe

 Badanie SAR obejmuje również określenie wartości deklarowanych stawek cennikowych (wg stanu na 1.01.2023), czyli prezentowanych klientom na etapie negocjacji kontraktu. Wartość stawek cennikowych za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą uzyskiwaną przez pracowników.

Porównanie stawek cennikowych zadeklarowanych przez uczestników badania na 2023 i 2022 (na stałej próbie firm, które przekazały dane w obu ostatnich edycjach), wskazuje na wzrost stawek dla praktycznie wszystkich analizowanych stanowisk.

“Konsekwencją wzrostu kosztów pracy w agencjach komunikacji marketingowej jest konieczność podnoszenia stawek godzinowych oferowanych Klientom za pracę zespołu. Obserwowany kilkunastoprocentowy wzrost stawek cennikowych rok do roku dotyczy praktycznie wszystkich analizowanych w badaniu stanowisk. Dla działających na polskim rynku agencji nie jest to techniczna waloryzacja inflacyjna, ale pokrycie realnego wzrostu kosztów utrzymania specjalistów i najlepszych talentów. Zwłaszcza, że natura biznesowa kontraktów zarówno długoterminowych, jak i projektowych cały czas za rzadko uwzględnia czynniki inflacyjne i agencje zmuszane są do gwarantowania poziomu zadeklarowanych stawek przez np. 2 lata umowy mimo rosnących kosztów, w tym zwłaszcza kosztów pracy.” – dodaje Dariusz Andrian.

Przeciętny wzrost stawek cennikowych wynosi, w zależności od przyjętej metodyki porównania stawek rok do roku: od 14% (uwzględniając dane od wszystkich uczestników obecnego badania) do 18% (uwzględniając dane dla stałej próby firm, które wzięły udział w obu edycjach badania, których wyniki porównano).

Tab.2. Mediany stawek cennikowych: [PLN, netto]

STRATEGY PLANNING mediana stawki godzinowej w PLN
STRATEGIC DIRECTOR 430
STRATEGIC PLANNER 250
CREATIVE mediana stawki godzinowej w PLN
CREATIVE DIRECTOR 375
CREATIVE GROUP HEAD 307
SENIOR COPYWRITER 288
COPYWRITER 226
JUNIOR COPYWRITER 175
SENIOR ART DIRECTOR 285
ART DIRECTOR 220

 

 

JUNIOR ART DIRECTOR 185
GRAPHIC DESIGNER 200
DTP OPERATOR 160
DIGITAL mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR DIGITAL PROJECT MANAGER 283
FRONT END DEVELOPER 200
MOTION DESIGNER/ANIMATOR 2D 188
WEB ANALYST 150
 

PRODUCTION

 

mediana stawki godzinowej w PLN

BROADCAST PRODUCTION MANAGER 220
MEDIA mediana stawki godzinowej w PLN
SOCIAL MEDIA MODERATOR 137
MEDIA PLANNER 210
CLIENT SERVICE mediana stawki godzinowej w PLN
CLIENT SERVICE DIRECTOR 420
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 362
ACCOUNT DIRECTOR 290

 

 

ACCOUNT SUPERVISOR                                                                                                     260
ACCOUNT MANAGER                                                                                                         230
SOCIAL MEDIA MANAGER                                                                                                 240
ACCOUNT EXECUTIVE                                                                                                         185
Usługi PR dla klientów zewnętrznych                                 mediana stawki godzinowej w PLN
PR MANAGER                                                                                                                   281
PR EXECUTIVE                                                                                                                    181
BRAND DESIGN                                                            mediana stawki godzinowej w PLN
SENIOR PROJECT MANAGER / SENIOR ACCOUNT EXECUTIVE / SENIOR BRAND                   300

CONSULTANT

DESIGNER                                                                                                                      190

Comments

comments

300
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...