Niezjednoczone Królestwo: czarno-biała Wielka Brytania

Informacja Prasowa - 24.06.2020
21

Niezjednoczone Królestwo: czarno-biała Wielka Brytania

Niezjednoczone Królestwo: czarno-biała Wielka Brytania

 Nowy raport CNN ujawnia wyraźne różnice w podejściu do rasy i rasizmu

 Nowe badanie CNN i Savanta ComRes pokazuje wyraźne różnice między czarnymi i białymi Brytyjczykami w podejściu do tematu rasy i rasizmu w Wielkiej Brytanii.

Dwa razy więcej czarnoskórych ankietowanych w porównaniu do białych respondentów twierdzi, że są dyskryminowani przez brytyjską policję, brytyjskie media i brytyjską politykę. Prawie dwie trzecie uważa, że Wielka Brytania jako kraj nie zrobiła w przeszłości wystarczająco dużo w walce z nierównościami rasowymi, a ponad połowa uznała aktualnie rządzącą Partię Konserwatywną za instytucjonalnie rasistowską.

Badanie przeprowadzone między 12 a 14 czerwca jest częścią szerszych raportów na temat rasy i rasizmu w Wielkiej Brytanii, które będą publikowane w CNN International i na platformach stacji w najbliższych dniach.

Najważniejsze wnioski badania CNN/Savanta ComRes

Na temat policji:

Dwa razy więcej czarnych ankietowanych (49%) w porównaniu do białych (26%) twierdzi, że nie byli traktowani z szacunkiem przez policję.

Podobnie wygląda kwestia zachowania policji wobec przyjaciół lub członków rodziny ankietowanych. Dwa razy więcej czarnych respondentów (59%) niż białych (31%) odpowiedziało, że policja traktowała ich bez szacunku.

Według 54% czarnych Brytyjczyków policja w ich kraju jest instytucjonalnie rasistowska. Takie samo zdanie na ten temat ma o połowę mniej białych Brytyjczyków – 27%.

O usuwaniu pomników osób zaangażowanych w handel niewolnikami lub kolonizację:

Badanie CNN wykazało, że dwa razy więcej czarnych ankietowanych (66%) niż białych (30%) czuje się urażona pomnikami osób zaangażowanych w handel niewolnikami lub kolonizację.

Czarni Brytyjczycy dwa razy częściej (60%) w porównaniu do białych Brytyjczyków (28%) popierają usunięcie takich pomników przez protesujących.

Na temat występowania czarnoskórych w filmie i telewizji:

Dwie trzecie czarnych Brytyjczyków (67%) twierdzi, że czarnoskórzy pojawiają się w mediach zbyt rzadko. Podobnie uważa jedynie 27% białych ankietowanych, czyli ponad dwa razy mniej.

Ponad dwa razy więcej czarnych ankietowanych (52%) niż białych (23%) jest zgodna, że programy telewizyjne wykorzystujące blackface powinny zostać wycofane (tak jak to w tym miesiącu zrobiło BBC z komedią „Little Britain”– serial został usunięty ze wszystkich platform streamingowych).

O obecnie rządzącej Partii Konserwatywnej oraz opozycji, Partii Pracy:

W ankiecie CNN ponad połowa czarnych Brytyjczyków (58%) uznała rządzącą w kraju Partię Konserwatywną Borisa Johnsona za instytucjonalnie rasistowską. Z tym stwierdzeniem zgadza się 39% białych ankietowanych.

Partię Pracy z rasizmem systemowym wiąże mniej więcej jedna trzecia z obu grup (31% czarnych oraz 34% białych respondentów).

O aferze imigracyjnej tzw. pokolenia Windrush z 2018 r.* oraz incydentach o podłożu rasistowskim w historii kraju:

Ponad połowa czarnoskórych ankietowanych (55%) przyznała, że nie ufa rządowi w kwestii zapobiegania kolejnym aferom typu Windrush. Taki sam procent białych respondentów (55%) wierzy z kolei, że sytuacje tego typu się nie powtórzą.

Prawie dwie trzecie czarnych (64%) w porównaniu do jednej trzeciej białych (35%) Brytyjczyków uważa, że Wielka Brytania nie zrobiła wystarczająco dużo, aby zaradzić przypadkom dyskryminacji rasowej w przeszłości kraju.

Metodologia: 

  • Agencja badawcza Savanta ComRes w dniach 12 – 14 czerwca przeprowadziła ankietę na grupie 1 535 dorosłych Brytyjczyków w wieku od 18 lat wzwyż, która dotyczyła ich poglądów na kwestie rasowe w Wielkiej Brytanii. Dobór próby obejmował reprezentatywną dla całego kraju grupę 1 000 respondentów, w tym co najmniej 500 przedstawicieli społeczności BAME: czarnoskórych, Azjatów oraz mniejszości etnicznych. Ankietowani zostali starannie dobrani ze względu na wiek, płeć, region zamieszkania oraz etniczność, tak aby stanowili reprezentatywną grupę dla populacji Wielkiej Brytanii.
  • Stosowane w ankiecie określenia „czarny” oraz „czarnoskóry” odnoszą się do respondentów, którzy zostali zidentyfikowani jako ludność czarnoskóra (org. „Black”), mieszanego pochodzenia afrykańskiego (org. „Mixed – Black African”) lub karaibskiego (org. „Mixed – Black Caribbean”).
  • Margines błędu dla pełnej próby wynosi +/- 2,5 punktu procentowego. W przypadku białych ankietowanych obejmuje on +/- 3,1 punktu, natomiast przy odpowiedziach czarnoskórych, Azjatów oraz mniejszości etnicznych jest to +/- 4,3 punktu procentowego. Jeśli chodzi o czarnych ankietowanych wynosi on +/- 8,2 punktu procentowego.

 *Afera dotyczyła imigrantów z tzw. pokolenia Windrush (od nazwy statku „Empire Windrush”, którym przybyli pierwsi imigranci), czyli około pół miliona osób, które po zakończeniu drugiej wojny światowej przypłynęły na Wyspy. Do czasu wejścia w życie nowej ustawy imigracyjnej w 1973 r. obywatele Wspólnoty Narodów i ich dzieci mieli automatyczne prawo do życia i pracy w Wielkiej Brytanii, bez potrzeby wykazywania dodatkowej dokumentacji. Pod koniec 2017 r. zaczęło być głośno o wielu przypadkach osób, które przybyły na Wyspy właśnie z krajów Wspólnoty Narodów przed wspomnianym 1973 r. (czasami dotyczyło to ich potomków) i musiały walczyć o udowodnienie swojego statusu obywatelskiego zgodnie z nowymi surowymi przepisami imigracyjnymi określanymi jako polityka „wrogiego środowiska” wobec imigrantów.

Comments

comments

21
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...