Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Film promocyjny Gminy Pasym jako przykład

Redakcja PR - 21.08.2019
115

Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta. Film promocyjny Gminy Pasym jako przykład

Za wikipedią:

Marketing terytorialny – zarządzanie zmierzające do zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz interesariuszy zewnętrznych (turyści, inwestorzy, studenci zamiejscowi, inne grupy atrakcyjne dla miasta). Niezbędne jest przy tym przewidywanie kierunku zmian oraz racjonalne wykorzystanie wszystkich posiadanych zasobów. U podstaw tak rozumianego marketingu terytorialnego leży przekonanie, że zaspokojenie potrzeb i pragnień wewnętrznych i zewnętrznych grup odniesienia, poprzez oferowanie im właściwego punktu widzenia rachunku ekonomicznego zestawu środków materialnych i niematerialnych, jest możliwe dzięki uprzedniemu ich rozpoznaniu, ale także dzięki ich pobudzaniu i kreowaniu.

Marketing terytorialny stosują polskie miasta i województwa. Według badania opinii Polaków TNS Polska z 2013 roku najsilniejszą markę wśród wszystkich polskich miast ma Warszawa (118 pkt na 300 możliwych). Na drugim miejscu sklasyfikowano Kraków (107 pkt), natomiast 3 miejsce zajął Gdańsk (89 pkt).

Według projektu badawczego „Magnetyzm polskich miast” (2009, BAV Consulting i KB Pretendent) najbardziej przyciągającym miastem Polski jest Kraków. Badanie wyodrębniło 7 czynników atrakcyjności miasta: turystyczną, biznesową, kulturalną, sportową, dziedzictwo, komfort życia oraz natura. Kraków oceniono najlepiej w 5 z 7 atrakcyjności.

Czym jest marketing miejsc?

Marketing miejsc (inaczej marketing terytorialny) skupia się na kreowaniu pozytywnego wizerunku gminy, miasta, województwa, regionu czy nawet całego państwa.

Celami są między innymi:
– pozyskanie inwestorów,
– zwiększenie zadowolenia mieszkańców,
– zachęta do przeprowadzki do miasta,
– przyciągnięcie konkretnych grup ludzi – np. studentów czy specjalistów,
– zmiana postaw i opinii na temat miejsca w mediach i potocznych wyobrażeniach.

***

Jako przykład marketingu terytorialnego przedstawiamy filmik przygotowany przez Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu.

 

 

 

 

Comments

comments

115
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...