Jak dzieciństwo wpływa na naszą przyszłość? Badanie sondażowe Fundacji Świętego Mikołaja

Informacja Prasowa - 28.05.2021
126

Jak dzieciństwo wpływa na naszą przyszłość? Badanie sondażowe Fundacji Świętego Mikołaja

Jak dzieciństwo wpływa na naszą przyszłość? Badanie sondażowe Fundacji Świętego Mikołaja

To, w jakich warunkach się wychowujemy, jakie mamy możliwości rozwoju oraz w jakim otoczeniu dorastamy, w znacznym stopniu decyduje o naszej dalszej przyszłości. Z okazji Dnia Dziecka Fundacja Świętego Mikołaj przeprowadziła badanie sondażowe i zapytała Polaków jak według nich dzieciństwo wpływa na przyszłość każdego człowieka.

Jak wynika z sondy Fundacji Świętego Mikołaja „Wpływ dzieciństwa na dalsze życie człowieka” według 43% badanych dzieciństwo to najważniejszy okres w naszym życiu, bo w tym czasie kształtuje się nasza osobowość. 35% respondentów uważa, że trudności z dzieciństwa mają wpływ na nasza dalsze życie, a 15% ankietowanych odpowiedziało, że dzieciństwo to czas, kiedy zaczynany rozwijać nasze zainteresowania i talenty. Według 7% osób to przede wszystkim okres, w którym uczymy się funkcjonować w grupie.

Biorąc pod uwagę to, jak dzieciństwo wpływa na nasze dalsze życie, Fundacja Świętego Mikołaja nieprzerwanie od lat prowadzi ogólnopolski program stypendialny, aby dzieci z niezamożnych rodzin mogły tak samo jak ich zamożniejsi koledzy i koleżanki bez przeszkód rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Stypendia otrzymują uczniowie ze szkół podstawowych i średnich. Wynoszą one średnio 200 złotych miesięcznie i są wypłacane jest przez cały rok szkolny. Środki ze stypendium mogą zostać wydane jedynie na cele edukacyjne i rozwój talentów dzieci.

Dzieciństwo to jeden z najistotniejszych momentów ludzkiego rozwoju. Jakość więzi, a także ilość otrzymanego wsparcia w tym okresie istotnie wpływa na nasze poczucie własnej wartości i sprawstwa. Ma związek z przekonaniami jakie posiadamy na temat siebie, innych ludzi i świata. Może łączyć się także z tym, w jaki sposób budujemy swoje relacje i radzimy sobie w obliczu trudności. Jednym słowem, doświadczenia zdobyte w dzieciństwie, mają ogromny wpływ na poczucie dobrostanu i zdrowie psychiczne w dorosłym życiu. Cieszę się, że istnieją takie organizacje jak Fundacja Świętego Mikołaja, która  poprzez swoje stypendia i programy rozwojowe, uważnie i w przemyślany sposób udziela wsparcia i towarzyszy młodym ludziom w odkrywaniu siebie. – Joanna Gardynik, psycholożka i tutorka.

Dla co trzeciego Polaka dzieciństwo było to czas przede wszystkim aktywnego poznawania świata i nawiązywania przyjaźni. Co piąta osoba uważa dzieciństwo za najszczęśliwszy okres w swoim życiu i czas beztroskiej zabawy. 22% badanych odpowiedziało, że ich dzieciństwo było skromne (ale wspominają je z sentymentem), a u 27% osób wspomnienia z dzieciństwa wywołują mieszane uczucia ze względu na trudną sytuację rodzinną lub finansową.

Właśnie ze względu na dzieci, które mają trudną sytuację, powstał program Stypendia św. Mikołaja. W kończącym się powoli roku szkolnym wsparcie stypendialne otrzymało 255 dzieci z różnych zakątków Polski, głównie z mniejszych miejscowości. Najwięcej naszych stypendystów z tego roku mieszka w województwie podkarpackim. Łączna kwota przekazana na rozwój dzieci w postaci Stypendiów św. Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022 r. wyniosła ponad 600 000 złotych. Obecnie gromadzimy środki na nowy rok szkolny, by od września móc wspierać kolejne dzieci. Pandemia sprawiła, że sytuacja finansowa wielu rodzin pogorszyła się. Dzieci potrzebują pomocy. Każdą darowiznę wpłaconą na nasze konto z okazji Dnia Dziecka zamienimy na stypendium. – mówi Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja.

Polacy uważają, że dzieci, które czują wsparcie dorosłych, mają największe szanse na powodzenie w dorosłym życiu. Według badanych ważne jest przede wszystkim wsparcie rodziny i innych bliskich (47%), a także takich programów jak na przykład Stypendia św. Mikołaja. Ważne jest, aby dzieci miały możliwość rozwijania umiejętności społecznych (23%), rozwijania zainteresowań i talentów (19%) oraz edukacji (11%).

O zdanie na temat dzieciństwa fundacja zapytała także najmłodszych. Maluchy z Przedszkola Integracyjnego numer 45 w Warszawie odpowiedziały między innymi na pytanie o to, kto to jest dziecko i czym dzieci różnią się od dorosłych, a także co według nich jest w życiu najważniejsze. Ich wypowiedzi można posłuchać na kanale YT Fundacji Świętego Mikołaja: https://youtu.be/5a6e8B-2M8w

Fundacja Świętego Mikołaja od ponad 20 lat pomaga dzieciom zajmując się przede wszystkim kwestią dostępności do edukacji. Współpracuje z 300 szkołami z całej Polski prowadząc ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, w ramach którego każdego roku kilkaset zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin otrzymuje wsparcie. Pomoc trafia do najbardziej potrzebujących uczniów. Więcej informacji: www.mikolaj.org.pl/dziendziecka

Comments

comments

126
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...