Grupa Agora sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce

Informacja Prasowa - 09.03.2017
241

Grupa Agora sygnatariuszem Karty Różnorodności w Polsce

Grupa Agora jako pierwsza grupa medialna w Polsce podpisała Kartę Różnorodności, dołączając do grona pracodawców z całej Europy działających na rzecz różnorodności w miejscu pracy. Różnorodność i otwartość są integralną częścią działań biznesowych Grupy Agora oraz jej polityki zatrudnienia. 

8 marca br. Grupa Agora dołączyła do grona 165 pracodawców w Polsce i ponad 8 tys. w Europie, podpisując Kartę Różnorodności (ang. Diversity Charter). To inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej na rzecz promowania i upowszechniania równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Karta Różnorodności jest obecna w 17 europejskich państwach – w tym od 5 lat w Polsce, gdzie jej koordynatorem jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/).

Agora jako pracodawca tworzy atmosferę, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Kultura firmy opiera się na dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.

W 2016 r. w Grupie została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich jej pracowników – w sumie 3 tysięcy osób. Jej celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wolnego od dyskryminacji, z najlepszymi specjalistami, którzy współtworzą sukces firmy. Polityka różnorodności w Grupie Agora ma również na celu w pełni wykorzystać potencjał pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej.

Różnorodność w Grupie Agora widoczna jest również w strukturze zatrudnienia. W 2016 r. udział kobiet i mężczyzn był równy, zarówno wśród pracowników Grupy, jak również w kadrze kierowniczej. Średnia wieku osób zatrudnionych w ubiegłym roku wyniosła nieco powyżej 39 lat, 14% pracowników to osoby powyżej 50. roku życia, zaś 15% z nich miało mniej niż 30 lat. Najliczniejszą grupę stanowią zatrudnieni mający od 30 do 50 lat (70% pracowników).

Oprócz dialogu międzypokoleniowego dla firmy ważna jest również aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami – stanowią oni 3,4% ogółu zatrudnionych w 2016 r.

W działania związane z promowaniem różnorodności i przeciwdziałaniem dyskryminacji włączają się również media Agory. 6 marca br. redakcja „Wysokich Obcasów” wraz z redakcją „Gazety Wyborczej” rozpoczęły międzynarodową akcję nawołującą do globalnej solidarności kobiet #LiczymySię – #CountMeIn (www.countmein.pl). „Wysokie Obcasy” organizują również plebiscyt „Superbohaterka Wysokich Obcasów”, w którym wyróżniają kobiety, które najbardziej poruszyły ich wyobraźnię w minionym roku.

W ubiegłym roku redakcja Gazeta.pl współorganizowała z Polskim Komitetem Paraolimpijskim kampanię #BOHATEROWIE, w której zachęcała internautów do kibicowania polskim sportowcom biorącym udział w XV Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Zaś podczas eksperymentu wideo „Łączy nas Polska” redakcja Gazeta.pl propagowała otwartość i tolerancję poprzez cykl krótkich filmów, w których różne pod względem rasy, koloru skóry, religii, poglądów politycznych czy orientacji seksualnej osoby rozmawiały ze sobą, przełamując bariery.

Comments

comments

241
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...