Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok 2017

Informacja Prasowa - 14.02.2017
55

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok 2017

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla Fundacji Identitas Nagroda Identitas jej zadaniem jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. W poprzednich latach wsparcie finansowe otrzymali młodzi polscy pisarze, publicyści kulturoznawcy, historycy i historycy sztuki. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów.

Ubiegać się o nie mogą w tym roku studenci IV i V-go roku studiów oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych. Prace składających wniosek o wsparcie winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Fundacja przyzna od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 PLN do 20 000 PLN.

O wsparcie takie ubiegać się mogą indywidualnie studenci czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać:

– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)

– opinię opiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt

– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)

– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2017 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 30 maja 2017 r.

Z Regulaminem można zapoznać się na stronach Fundacji.

* * *

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, jesienią, najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii. Ponadto przyzna także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W rozpowszechnianiu wiedzy o Nagrodzie istotnej pomocy udzieliły Fundacji między innymi TVP Kultura, TVP Historia, Do Rzeczy. Darczyńcą nagrody głównej jest Fundacja PZU.

Jury w składzie: Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Paweł Lisicki (przewodniczący części literackiej), Andrzej Chwalba, Maciej Urbanowski, Jarosław Krawczyk i Andrzej Horubała przyznało w grudniu 2016 roku nagrody główne Beacie Halickiej („Polski Dziki Zachód”) i Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi („Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”). Pula nagród finansowych wyniosła 80 000 PLN.

Jak podkreślił założyciel Fundacji Tomasz Kaźmierowski, analizę wniosków i rekomendacje dotyczące najbardziej wartościowych prac przygotowuje panel ekspertów, w skład którego wchodzą polscy akademicy i literaci.
Dla zagwarantowania przejrzystości tego procesu eksperci nie podejmują decyzji w zakresie wniosków, które wpłynęły od studentów i doktorantów ich macierzystych katedr i instytutów.

Comments

comments

55
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...