Communication Unlimited i Atena Research & Consulting zbadały pokolenie 50+

Informacja Prasowa - 13.06.2019
78

Communication Unlimited i Atena Research & Consulting zbadały pokolenie 50+

Mają wysoką siłę nabywczą, świetnie odnajdują się w świecie nowych technologii, dysponują wolnym czasem, który inwestują w zainteresowania, dbają o swoje zdrowie, są aktywni i przeżywają drugą młodość. Wyniki badania „Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po 50.” przeczą wszystkim stereotypom na ich temat. 

Badanie przeprowadzone przez Communication Unlimited i Atena Research & Consulting pokazuje zupełnie inny obraz pokolenia 50-70 niż ten, który od lat jest utrwalony w świadomości społecznej.

Wyobraźmy sobie planetę składającą się w ponad połowie z superbohaterów, którzy nie dysponują wydumanymi mocami postaci z Marvela, ale mają w sobie coś więcej. Tymi superbohaterami są osoby z pokolenia 50+, które są inne, niż się wszystkim wydaje. Mają niezwykłą umiejętność odnajdywania się w nowych warunkach, byli głównymi aktorami zmian wynikających z transformacji, a dzisiaj zbierają plony swoich wyborów, decyzji i postaw. Potrafią zagiąć świat. Średnio czują się 11 lat młodziej, niż wskazywałaby na to ich metryki i nie mają zamiaru udać się na zasłużony odpoczynek. Przeżywają drugą młodość, ochoczo podróżują po Polsce i świecie, są mistrzami komunikatorów internetowych i znają wszelkie nowinki kulinarne, które przybliżają ich do nieśmiertelności. Pokolenie to ma moc, dlatego nazwaliśmy je Power Generation – mówi Elżbieta Wojtczak, CEO agencji reklamowej Communication Unlimited.

Przygotowany na podstawie badania kompleksowy raport dotyczący pokolenia 50-70
został podzielony na takie obszary jak: wartości i obawy, lifestyle i czas wolny, digitalizacja, konsumpcja i reklama, podróżowanie, aktywność zawodowa i rozwój osobisty, finanse oraz zdrowie. W raporcie wyodrębniono i szczegółowo opisano siedem typów psychograficznych generacji 50+, czyli postaw, zachowań i podejścia do życia.

Dzięki metodologii będącej połączeniem badań etnograficznych oraz ilościowych wiemy, jak wygląda życie codzienne osób z grupy 50+. Oddaliśmy im głos. Byliśmy w ich domach, rozmawialiśmy z nimi, poznaliśmy ich sposób myślenia, styl życia, obawy, bolączki, pragnienia  i nadzieje – mówi Agnieszka Brytan-Jędrzejowska, CEO, Dyrektor Zarządzająca Atena Research&Consulting.

Polacy powyżej 50. roku życia, to bardzo liczna i niejednorodna grupa, ale większość z nich to dobrzy konsumenci, którzy mają najwyższą siłą nabywczą w Polsce. Warto ich dobrze poznać i dowiedzieć się jak do nich dotrzeć.

My to wiemy i chcemy podzielić się tą wiedzą w naszym raporcie oraz podczas organizowanych przez nas warsztatów dla klientów z różnych branż – informuje Agnieszka Brytan – Jędrzejowska.

„Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po 50.” przeprowadzono metodą ilościową oraz jakościową na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Pomiar ilościowy zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 815 osób w wieku 50-70 lat (reprezentatywność dla płci, przedziałów wiekowych, wykształcenia oraz wielkości zamieszkiwanych miejscowości). W badaniu jakościowym zrealizowano 24 pogłębione wywiady etnograficzne w domach i otoczeniu respondentów, uzupełnione 24 pamiętnikami etnograficznymi.

Comments

comments

78
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...