Alicja Modzelewska-Warec i Bartosz Hojka weszli do zarządu Izby Wydawców Prasy

Informacja Prasowa - 15.05.2017
203

Alicja Modzelewska-Warec i Bartosz Hojka weszli do zarządu Izby Wydawców Prasy

Alicja Modzelewska-Warec (prezes wydawnictwa Edipresse Polska SA) i Bartosz Hojka (prezes wydawnictwa Agora SA) weszli do zarządu Izby Wydawców Prasy. Zastąpili Roberta Musiała i Zbigniewa Napierałę, którzy złożyli rezygnacje.

Wyboru nowych członków zarządu IWP dokonała podczas Walnego Zebrania Członków. Na tym samym zebraniu omówiono kwestie takie jak: znaczenie problematyki warunków dystrybucji prasy, nowelizacji prawa autorskiego oraz kompleksu spraw i działań Izby związanych z ochroną praw własności intelektualnej, szczególnie starań o objęcie wydawców prawami pokrewnymi. Dyskutowano ponadto o sprawach podatkowych, związanych ze stawką VAT na e-publikacje.

Comments

comments

203
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...