Związek Firm Public Relations po raz drugi podsumowuje zaangażowanie branży w działalność pro bono

Informacja Prasowa - 10.08.2021
293

Związek Firm Public Relations po raz drugi podsumowuje zaangażowanie branży w działalność pro bono

Związek Firm Public Relations po raz drugi podsumowuje zaangażowanie branży w działalność pro bono

Aktywne wsparcie projektów non profit prowadzi 30% topowych agencji ZFPR
– w okresie 2020/21 zrealizowano aż 21 projektów

 Promowanie zaangażowania agencji we wsparcie ważnych projektów społecznych jest jednym
z flagowych wątków prac Związku Firm PR – to element szerokiej strategii wspierania najwyższych standardów etycznych w branży. Już po raz drugi ZFPR publikuje specjalny raport podsumowujący najciekawsze inicjatywy, jakie agencje zrealizowały non profit. Najnowszy raport Związku obejmuje okres ponad roku, od początku 2020 r. do wiosny 2021 r. i prezentuje ponad 20 przykładów zaangażowania PR-owców we wsparcie organizacji i inicjatyw pozarządowych. Pomimo pandemii, związkowe firmy nie tylko nie osłabiły, ale wręcz zwiększyły intensywność działań społecznych
– oprócz działań ad hoc wspierających walkę ze skutkami Covid 19, które raportowały niemal wszystkie podmioty, w ramach zgłoszonych 21 pozostałych projektów na działalność pro bono poświęcono ponad 3500 godzin!
Do grona zaangażowanych firm dołączyły także kolejne agencje
– 38 Content Communication, Lighthouse, d*fusion communication, MSL i Procontent Communication.
Wśród tematów, w które PR-owcy angażowali się najchętniej, przodują ochrona zdrowia i praw pacjenta, ochrona praw dzieci, a w tym roku także tematyka praw kobiet i wyrównywanie szans na rynku pracy.

Wątek aktywnego zaangażowania PR-owców we wsparcie non profit ważnych kwestii społecznych towarzyszy branży od lat. Podobnie jak prawnicy, PR-owcy obecni są na co dzień pro bono w wielu inicjatywach i kampaniach, towarzysząc im od etapu planowania strategii komunikacji, przez prowadzenie biura prasowego i relacji z mediami czy organizację eventów, po działania takie jak pomoc w sytuacjach kryzysowych lub prowadzenie szkoleń z wystąpień publicznych. Z pomocy ekspertów od komunikacji korzystają chętnie zarówno największe podmioty pozarządowe, jak Szlachetna Paczka czy Amnesty International, jak i indywidualni liderzy, a także małe organizacje, wyspecjalizowane w danym temacie – np. walce z mową nienawiści. Efekty wsparcia PR dla NGOs są oczywiste – większy rozgłos dla ważnych spraw i oddanie społecznikom głosu w mediach, co pozwala im efektywniej walczyć w dobrej sprawie, docierać do ludzi i zmieniać rzeczywistość.

Związek Firm PR – szeroka strategia na rzecz zaangażowania branży pro bono

W Związku Firm PR promocja zaangażowania pro bono jest jednym z flagowych wątków prac zarządu – to element szerokiej strategii promocji najwyższych standardów etycznych w branży. W przeciągu ostatnich dwóch lat ZFPR podjął w tym obszarze szereg działań:

  • W ramach Związku działa grupa robocza pro bono, łącząca potrzebujące NGOs z agencjami, które mają przestrzeń na ich wsparcie;
  • Inicjowanie publicznej dyskusji oraz wymiany wiedzy nt. możliwości łączenia działań non profit z modelem zarządzania agencją jest stałym elementem agendy ZFPR – na konferencjach branżowych, w wydawnictwach własnych Związku, na wydarzeniach eksperckich;
  • Od 2020 roku do konkursu Złote Spinacze wprowadzono specjalną, prestiżową kategorię – PR pro bono – nagradzane są w niej podmioty, które szczególnie wyróżniły się na tym polu;
  • W ramach budowania współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy biznesem a trzecim sektorem, liderzy organizacji pozarządowych dołączają także do jury konkursu i wspólnych konferencji;
  • I wreszcie – już po raz drugi ZFPR publikuje specjalny raport podsumowujący najciekawsze inicjatywy, jakie agencje zrealizowały non profit. Pierwszy raport ZFPR Pro Bono, który prezentował aktywności z 3 lat (2016-2019), objął w sumie 30 przykładowych projektów,
    a inwestycja czasowa szacowana była na około 10 tysięcy godzin.

Najnowszy raport Związku o zaangażowaniu agencji ZFPR w pro bono obejmuje okres ponad roku, od początku 2020 r. do wiosny 2021 r. i prezentuje ponad 20 przykładów zaangażowania PR-owców we wsparcie organizacji i inicjatyw pozarządowych. Pomimo pandemii, związkowe firmy nie tylko nie osłabiły, ale wręcz poszerzyły intensywność działań społecznych – oprócz działań wspierających walkę ze skutkami Covid 19, które raportowały niemal wszystkie podmioty, w ramach zgłoszonych 21 projektów na działalność poświęcono ponad 3500 godzin! Do grona firm zaangażowanych dołączyły także kolejne agencje, m.in. 38 Content Communication, Lighthouse, d*fusion communication, MSL, Procontent Communication. Co cieszy, zwiększył się procent stałych partnerstw agencji z NGOs (stanowią już 40% zgłoszeń).

Wrażliwość i aktywność społeczna to cechy, które większość PR-owców po prostu ma, naturalnie
– nikogo nie dziwi, że masa ludzi w branży angażuje się non profit. Tak mocny odzew instytucjonalny
i formalne zaangażowanie agencji w promowanie pro bono, jako elementu trwałej strategii firmy, cieszy jednak szczególnie. Po pierwsze: jako konkretny wkład branży w budowanie lepszego, bardziej wrażliwego biznesu – takich postaw potrzebujemy w XXI wieku. Po drugie: cieszy mnie to po ludzku. Każdy case, każda historia tego, jak nasi ludzie, poświęcając 10, 50 czy 300 godzin, pomogli ratować pacjentów, dzieciaki czy seniorów, rozniecili ważną społecznie dyskusję, uratowali miejsca pracy lub stanęli w obronie pokrzywdzonych, przypomina mi, jaką nasz zawód ma moc. To dla takich momentów zostaje się PR-owcem. Po trzecie wreszcie – uważam to za duży sukces ZFPR. Fakt, że stajemy ramię
w ramię w gronie tylu agencji i mówimy: to jest nasz standard, takiej branży PR chcemy, zaangażowanej i etycznej – chcemy wyróżniać zaangażowanych ludzi, jako liderów, chcemy uczyć się nawzajem jak godzić non profit z rentownością, chcemy pomagać – to jest biznes, w którym chcę być. I tak rozumiem prawdziwe public relations – jako relacje, zawsze etyczne i zawsze w dobrej sprawie. Jestem ogromnie dumny ze wszystkich ludzi i agencji zaangażowanych w ten projekt – dziękuję Wam, róbmy swoje!
– mówi Sebastian Stępak, CEO MSL, Prezes Związku Firm PR.

Comments

comments

293
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...