Wyniki badania branży komunikacji marketingowej 2016

Informacja Prasowa - 01.07.2016
185

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR  ogłosiło wyniki  nowego badania  wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego corocznie od kilkunastu lat.

Analizę  wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, domów mediowych oraz agencji eventowych, przeprowadziła  na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR firma  IDEA! Human Capital – we współpracy z WillisTowers Watson Data Services EMEA.

Kondycja firm – przychody

Kluczowym wskaźnikiem określającym stan branży jest poziom uzyskiwanych przychodów. 61%  badanych firm zakończyło rok 2015 z sukcesem – zwiększając przychody lub co najmniej utrzymując je na  dotychczasowym poziomie.

Pozwala to całej branży patrzeć z optymizmem na bieżący rok, zakładając, że nie nastąpi zmiana w warunkach makroekonomicznych w Polsce i w Europie. (93% firm zakłada, że ich sytuacja będzie w roku 2016 nie gorsza niż w roku minionym).

 Tab.1. Przychody prognozowane 2016 i rzeczywiste 2015 członków SKM SAR

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 08.51.41

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 08.54.35

Kondycja firm – zatrudnienie

Tempo wzrostu zatrudnienia jest bezpośrednio powiązane ze wzrostem przychodów w agencjach reklamowych i mediowych. Aż 95% badanych organizacji oczekuje, iż zwiększy liczbę pracowników, albo co najmniej utrzyma ją na dotychczasowym poziomie w trakcie roku 2016.

 

Tab.2. Zmiany liczby pracowników – prognozowane 2016 i rzeczywiste 2015, wśród członków SKM SAR

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 08.58.19 

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 08.58.22

 

Wynagrodzenia w branży komunikacji marketingowej

W porównaniu z poziomami płac ustalonymi w badaniu 2015, w agencjach reklamowych i mediowych zaobserwowano wzrost rynkowych wartości  przeciętnych wynagrodzeń. Dla płacy całkowitej  (obejmującej płacę gwarantowaną plus premie/prowizje i honoraria zmienne) – wzrost ten osiągnął średnio poziom 3%, ale wzrost nie dotyczy wszystkich stanowisk.

Dla 53% wycenionych w badaniu stanowisk odnotowano wzrost wynagrodzenia gwarantowanego rok do roku, a dla 26% pozostało ono na stałym poziomie. Spadek przeciętnych płac odnotowano dla 21% stanowisk. Podobny odsetek stanowisk odnotował  wzrost, stabilizację lub spadek przy analizie przeciętnej płacy całkowitej.

W tabelach poniżej zaprezentowano wartości przeciętnych wynagrodzeń (rynkowa mediana), dla typowych stanowisk dla branży komunikacji marketingowej, dla  płacy gwarantowanej brutto. Jest to wartość płacy zapisana w umowie – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych; dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT), w PLN w wymiarze miesięcznym.

Wynagrodzenie gwarantowane nie obejmuje składników zmiennych – takich jak premie, prowizje i honoraria zmienne.

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 09.02.23

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 09.04.19 2

Zrzut ekranu 2016-07-1 o 09.04.19

Stawki godzinowe

Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych (wg stanu na 1.4.2016), czyli prezentowanych klientom agencji reklamowej lub mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu. Wartość stawek za godzinę pracy poszczególnych stanowisk jest wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

W bieżącym roku stawki godzinowe uległy lekkiemu wzrostowi (o 2%). Pamiętając, iż w roku 2015  odnotowano obniżenie poziomu stawek godzinowych również 2%, można stwierdzić, iż stawki cennikowe wróciły do poziomu z roku 2013.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, są to obecnie 96 podmioty – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne, event marketingowe i ambientowe. Jednym z głównych zadań SKM SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SKM SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

 Zrzut ekranu 2016-07-1 o 09.09.02

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi wydarzeń: Effie Awards, Innovation AD, KTR i Imagination Day.

Od 1999 r. SKM SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SKM SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots.

www.skmsar.org

 

 

Comments

comments

185
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...