WP zmienia strukturę, wzmacnia rolę technologii

Informacja Prasowa - 29.11.2023
235

WP przyspiesza badania związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji oraz przetwarzaniem danych

 

Od 1 grudnia 2023 r. na stanowisko p.o. dyrektora technologii i produktu reklamowego Wirtualnej Polski Media awansuje Jędrzej Matla. Zmiana ta jest częścią procesu mocniej integrującego produkty reklamowe i wydawnicze z obszarem IT. Jednocześnie WP przyspiesza badania związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji oraz przetwarzaniem danych. Zespoły odpowiadające za te procesy będą podlegać bezpośrednio Krzysztofowi Sierocie, wiceprezesowi oraz CTO WP Holding.

WP jest największym, niezależnym wydawcą mediów online w Polsce. Dynamicznie rozwija serwisy internetowe, systematycznie wprowadza również nowe produkty w reklamie online. W ramach sieci WPartner oferuje polskim firmom kampanie na powierzchniach innych wydawców w Europie Środkowo-Wschodniej, pracuje też nad rozbudową działu sprzedaży dla klientów zagranicznych. Ekspansja zagraniczna oraz rosnące znaczenie technologii w skalowaniu biznesu powodują konieczność lepszej integracji produktów z obszarem IT.

Od 1 grudnia WP Media przekształca dział rozwoju produktu reklamowego w dział technologii i produktu reklamowego, na którego czele stanie Jędrzej Matla. Za rozwój produktów wydawniczych, tak jak do tej pory, odpowiada Jacek Amsterdamski, VP Product & TV. Wszystkie zespoły odpowiadające za badania związane ze sztuczną inteligencją, analizą i przetwarzaniem danych przechodzą do struktur holdingu i będą podlegać Krzysztofowi Sierocie, wiceprezesowi spółki.

Jerzy Matla

Krzysztofow Sierota

Technologia odgrywa dziś kluczową rolę. Dlatego tworzymy bardziej zintegrowaną strukturę, która pozwoli nam efektywniej wykorzystać wiedzę naszych specjalistów IT, zwiększając ich znaczenie
w organizacji. Integrujemy jednocześnie komórki zarządzania danymi oraz wykorzystania i rozwoju sztucznej inteligencji, by rozwijać się jeszcze szybciej. Od strony biznesowej tylko ścisła współpraca, przenikanie kompetencji wewnątrz organizacji są warunkami koniecznymi do osiągania sukcesów
mówi Krzysztof Sierota, wiceprezes, Chief Technology Officer Wirtualnej Polski Holding S.A.

Zmiany w strukturze oznaczają, że z WP Media odchodzą Paweł Karaszewski, dotychczasowy członek zespołu zarządzającego odpowiadający za IT oraz Paulina Zyśk-Lisica, dyrektorka pionu rozwoju produktu reklamowego.

Comments

comments

235
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...