Jak zbadać komunikację wewnętrzną w firmie?

Informacja Prasowa - 02.09.2021
35

Jak zbadać komunikację wewnętrzną w firmie?

Jak zbadać komunikację wewnętrzną w firmie?

Sprawna komunikacja wewnętrzna przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim zwiększa efektywność pracowników i angażuje ich do osiągania wspólnych celów. Wspiera wymianę wiedzy i przyczynia się do rozwoju całej organizacji. Tyle z teorii 🙂 Co w sytuacji, gdy system komunikacji wewnętrznej zawodzi, a organizacja nie osiąga założonych celów? Jak sprawdzić, które elementy działają, a które można by poprawić? Czy można zbadać komunikację wewnętrzną? I – nawet ważniejsze pytanie – jak to zrobić?

Poniższy artykuł opisuje, w jaki sposób przeprowadzić dobre badanie komunikacji wewnętrznej. Zawarte w nim informacje to wynik prawie 20 lat doświadczeń konsultantów agencji Neuron, zebranych podczas realizacji audytów komunikacji wewnętrznej w firmach i instytucjach zatrudniających łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób.

Nasze strategie komunikacji wewnętrznej przygotowujemy w oparciu o unikalną metodologię. Jednym z jej elementów jest badanie komunikacji – wypracowywane przez lata i wielokrotnie sprawdzone w praktyce. Im dokładniejsze będzie badanie i analiza sytuacji wyjściowej, tym lepsza i bardziej odpowiadająca na potrzeby organizacji będzie strategia komunikacji i zawarte w niej rozwiązania czy rekomendacje.

Dobre badanie komunikacji wewnętrznej zawsze wymaga indywidualnego podejścia i opracowania odpowiednich proporcji pomiędzy różnymi narzędziami badawczymi wykorzystywanymi przez konsultantów agencji. Najczęściej stosujemy:

  • wizyty studyjne
  • analizę dostępnych materiałów i oględziny systemów komunikacji funkcjonujących w miejscach, w których przebywają pracownicy
  • indywidualne wywiady pogłębione
  • warsztaty komunikacyjne
  • badania ankietowe

W pierwszym etapie prac spotykamy się z przedstawicielami klienta (najczęściej są to osoby odpowiedzialne za komunikację), by określić cele badania i podstawowe wyzwania w komunikacji. To też moment na zapoznanie się z materiałami, którymi dysponuje klient – wynikami badań z poprzednich lat, raportami, strategicznymi komunikatami, treściami dystrybuowanymi do pracowników w ramach komunikacji wewnętrznej itd.

Naszym klientom rekomendujemy realizację zarówno ilościowego, jak i jakościowego badania.

  • Badanie ilościowe realizujemy w oparciu o ankietę komunikacji wewnętrznej, opracowywaną przez firmę badawczą Antal Market Research. Najczęściej ma ono formę papierowych ankiet, komunikowanych i dystrybuowanych wśród pracowników metodą kaskadową i wrzucanych do urn. Ankiety są zgodne z najlepszymi praktykami z zakresu audytu komunikacji wewnętrznej według standardu LTT (Liiketaloustieteellisen Tutkimuslaitoksen Communication Audtit Procedure).
  • Natomiast badanie jakościowe przeprowadzane jest w oparciu o wizyty studyjne oraz wywiady pogłębione z pracownikami różnych szczebli organizacji.

 Pogłębione wywiady są źródłem bardzo cennych informacji o organizacji, które nie zawsze udaje się pozyskać w wyniku badania ilościowego. W trakcie takich spotkań z pracownikami różnych szczebli, które są anonimowe (nie pytamy rozmówców o nazwiska), mamy okazję prześledzić realną ścieżkę przepływu informacji i zapytać o indywidualne potrzeby związane z komunikacją. Rozmawiamy też o najczęściej wykorzystywanych narzędziach i przyglądamy się poszczególnym kanałom – komentuje Paweł Soproniuk, partner w Neuron Agencji PR – Badanie komunikacji wewnętrznej bez części jakościowej nie dają nam pełnego obrazu komunikacji w organizacji, a tym samym – opracowane na ich podstawie – rekomendacje działań i strategia okażą się nieskuteczne – dodaje Paweł Soproniuk, autor kilkudziesięciu strategii i audytów komunikacji wewnętrznej.

Badanie kończy się raportem podsumowującym wynik badania ilościowego (ankiety) i jakościowego (wywiady pogłębione, wizyty studyjne). Wnioski z tak zrealizowanego badania będą stanowić punkt wyjścia do przeprowadzenia warsztatu strategicznego, którego celem będzie stworzenie lub aktualizacja strategii komunikacji wewnętrznej.

Jeśli rozważasz przeprowadzenie badania komunikacji wewnętrznej w Twojej organizacji i chciałbyś dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami mailowo: [email protected]

Neuron to warszawska agencja specjalizująca się w doradztwie strategicznym i prowadzeniu projektów komunikacyjnych. Do klientów firmy należą m. in. EZRA UKSW, Zyxel oraz State of Poland. Więcej informacji: www.neuron.pl

 

Marta Adamska

Neuron Agencja Public Relations

Comments

comments

35
Komentarze
Sonda

Czy przypadek jazdy autem po alkoholu, dokonanej przez Beatę Kozidrak, będzie miał wpływ na jej dalszą karierę ??

Loading ... Loading ...