IX Europejski Kongres Gospodarczy. Katowice, 10-12 maja 2017

Informacja Prasowa - 12.12.2016
204

IX Europejski Kongres Gospodarczy w maju w sercu Śląska

Dziewiąta edycja największego spotkania biznesowego w Europie Centralnej odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

W czasie, gdy Europa boryka się z wewnętrznymi problemami i szuka nowych form współpracy, Kongres pozostanie otwartym forum debaty. Tym ciekawszej, że konfrontować będziemy się z nową rzeczywistością polityczną, w której przychodzi nam budować relacje gospodarcze w skali Europy i świata, siłę polskiej gospodarki i pojedynczych firm.

Europejski charakter Kongresu co roku wzbogacany jest o kontekst globalny – poprzez zapraszanie uczestników z innych kontynentów, poszerza się międzynarodowa oferta debat i spotkań.

Trwają prace nad agendą IX EEC – jak co roku w szerokim gronie ekspertów i konsultantów.

Wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej i europejskiej gospodarki, zapraszamy do kontaktu, podzielenia się z nami propozycjami, sugestiami i pomysłami. Już teraz organizatorzy przedstawiają zakres tematyczny, który poddają pod publiczną dyskusję i debatę:

Główne nurty tematyczne

Nowy kapitalizm – ale jaki?
Ratujmy kapitalizm przed nim samym? – próba diagnozy. Liberalna doktryna gospodarcza w ogniu krytyki. Jeśli nie rynek i wolność gospodarcza, to co? Wzrost nie za wszelką cenę – w poszukiwaniu równowagi. Odpowiedzialny rozwój w nowym kontekście. Społeczne obowiązki gospodarki: środowisko, zdrowie, etyka. Migracje i kryzysy a rynek pracy w Europie. Nowe odpowiedzi na tradycyjne pytanie: ile państwa w gospodarce? Państwo jako regulator, kreator polityki gospodarczej, właściciel firm i inwestor – co na to wolny rynek?

Inna Europa w innym świecie
Potrzebny nowy pomysł na Europę – „niech będzie jak dawniej” już nie działa. Co ma do zaproponowania europejska opcja związana z ideą wolnego rynku w gospodarce i demokracją w polityce? Gospodarcza Europa po Brexicie. Skutki rozwodu dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów. Prawdopodobieństwo innych exitów – efekt odstraszania? Możliwe zmiany w europejskiej polityce spójności.

IV rewolucja przemysłowa
Wyczerpanie dotychczasowych motorów wzrostu gospodarczego. Gospodarka oparta na wiedzy a model rozwojowy Europy. Reindustrializacja – hasło a realizacja. Nowoczesny przemysł fundamentem rozwoju – w kierunku europejskich specjalizacji. Jak się dziś kreuje wartość w gospodarce – międzynarodowy podział pracy i światowe potęgi wobec rozwoju technologii. Oblicza innowacyjności – znaczenie sektora badawczo-rozwojowego w europejskim przemyśle. Jak to sfinansować, jak to sprzedać, czyli innowacje na rynku. Digitalizacja gospodarki – szanse i pułapki. Zarządzanie informacją i wielkimi zbiorami danych wyzwaniem dla biznesu, administracji, obywatela.

Człowiek w centrum – gospodarka, rynek, praca
Praca i pracownik a hierarchia wartości w gospodarce. Człowiek jest najważniejszy – od hasła do zarządzania. Potencjał w głowach, czyli zasoby ludzkie europejskich gospodarek. Kwalifikacje decydują o szansach rozwojowych.
Dysproporcje, wewnętrzne zróżnicowanie i stopień otwartości europejskiego rynku pracy. Migracje, drenaż mózgów, rywalizacja o najzdolniejszych. Jak technologie przyszłości zmieniają życie prywatne i zawodowe? XYZ, czyli nowe pokolenia pracowników – problem czy atut? Jak kształcić dla rynku w realiach ciągłej zmiany? Kapitał społeczny, dobro deficytowe.

Przedsiębiorczość i kreatywność
Rola sektora prywatnego w rozwoju rynku i gospodarki. Pomysł, który zmienia świat – kreatywna siła w gospodarce i życiu społecznym. Misja a zysk – pozorne sprzeczności? Kultura przedsiębiorczości vs. efektywność korporacji. Rola lidera we współczesnych organizacjach biznesowych: osobowość i standard etyczny, decyzje i ich konsekwencje. Wojna czy współpraca? – zaufanie w prywatnym biznesie.

Sesje tematyczne:
Energetyka

 • Polityka ochrony klimatu – kontynuacje i korekty
 • Przyszłość systemu ETS
 • Odnawialne źródła energii
 • Bezpieczeństwo systemu energetycznego
 • Rynek mocy w Europie
 • Energetyka oparta na węglu
 • Rynek energii elektrycznej w Europie Centralnej
 • Inwestycje w energetyce
 • Innowacje oraz sektor badawczo-rozwojowy w energetyce
 • Ciepłownictwo i kogeneracja
 • Rynek gazu
 • Inwestycje w gazownictwie
 • Smogowa Polska – skuteczna walka z niską emisją

Przyszłość Europy

 • Miejsce Europy w globalnej gospodarce
 • Nowy budżet Unii Europejskiej
 • Gospodarcza Europa po Brexicie
 • Plan Junckera – ważne europejskie doświadczenie
 • Grupa Wyszehradzka (V4) – nowy rozdział współpracy

Przemysł

 • Oblężone hutnictwo?
 • Węgiel w Europie i w Polsce
 • Przemysł obronny
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł motoryzacyjny w Polsce i w Europie

Człowiek, rynek pracy, gospodarka

 • Pracownik i pracodawca wobec technologii przyszłości
 • Człowiek jako wartość w gospodarce
 • Kapitał społeczny i sztuka efektywnej współpracy
 • Rynek pracownika w Polsce i w Europie
 • Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy
 • Biznes społecznie odpowiedzialny wobec nowych wyzwań
 • Pracownicy delegowani na europejskim rynku pracy
 • Szkolnictwo wyższe – od ilości do jakości
 • Nowoczesna oświata – zatrudnienie i innowacyjność

Zarządzanie

 • Wyzwania współczesnego menedżera
 • Firmy rodzinne

Innowacje, gospodarka cyfrowa, start-upy

 • Cyfrowa gospodarka i cyfrowe społeczeństwo
 • Start-upy – nowa kultura w biznesie
 • Innowacje i sektor badawczo-rozwojowy
 • Big Data – wyzwanie dla biznesu
 • Nowy konsument, nowa ekonomia
 • E-commerce: smartfon i Big Data rozdają karty
 • E-obywatel w e-urzędzie
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Drony – technologia dla ludzi i gospodarki
 • Przemysł kosmiczny nośnikiem innowacyjności
 • Program elektromobilności a przemysł motoryzacyjny
 • Elektromobilność a elektroenergetyka

Globalna współpraca gospodarcza

 • Forum Współpracy Gospodarczej Chiny-Europa Centralna
 • IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej
 • II Forum Gospodarcze Polska-Japonia
 • Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan
 • Spotkania gospodarcze Polska-Wietnam
 • Spotkania gospodarcze Polska-Izrael
 • Co dalej na Wschodzie? Gospodarka w cieniu polityki
 • Globalne porozumienia gospodarcze czy protekcjonizm regionalny i krajowy?
 • Nowy Jedwabny Szlak i Europa Centralna
 • Przyszłość współpracy gospodarczej Europa-USA

Inwestycje, ekspansja zagraniczna

 • Warunki inwestowania – debata przedsiębiorców
 • Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja
 • Polska marka w świecie
 • Inwestycje zagraniczne w Europie Centralnej
 • Przyszłość sektora BPO/SSC w Polsce i Europie
 • Dyplomacja ekonomiczna – nowe otwarcie?
 • Ryzyko w ekspansji zagranicznej

Infrastruktura, transport, budownictwo

 • Infrastruktura transportowa w Europie Centralnej
 • Inwestycje infrastrukturalne – nowe otwarcie
 • Zamówienia publiczne
 • Polskie porty na ścieżce wzrostu
 • Krajowy rynek przewozów cargo
 • Szlaki wodne w Polsce i w Europie
 • Ekspansja zagraniczna polskiego budownictwa
 • Budownictwo mieszkaniowe w Polsce
 • Program „Mieszkanie Plus”
 • Atrakcyjne lotnisko. Inwestycje wokół portów
 • General Aviation – potencjał Europy Centralnej

Samorządy i gospodarka komunalna

 • Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku
 • Przyszłość PPP w Polsce
 • Aktywni inwestorzy w polskich miastach
 • Udana rewitalizacja w praktyce
 • Wolne tereny. Pomysł i współpraca
 • Kultura i rozwój miast
 • Sport, biznes, infrastruktura
 • Transport publiczny
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym

Rynek nieruchomości

 • Nieruchomości komercyjne w Europie i Polsce
 • REIT po polsku – jak zarabiać na nieruchomościach komercyjnych

Finanse i prawo

 • Kultura oszczędzania
 • Rynek finansowy dla gospodarki
 • Optymalne podatki
 • Finansowanie inwestycji i fundusze unijne
 • Prawo sprzyjające biznesowi

Rynek spożywczy

 • Od lokalnej firmy do globalnego koncernu
 • Eksport polskiej żywności w nowej globalnej rzeczywistości gospodarczej

Ochrona zdrowia

 • Rozwój branży farmaceutycznej w Europie Centralnej

Trwają prace nad agendą IX EEC – jak co roku w szerokim gronie ekspertów i konsultantów, wśród których są osoby związane z Kongresem, ale i ci, którzy planują pierwszy w nim udział.
Wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej i europejskiej gospodarki, organizatorzy zapraszają do kontaktu, podzielenia się z nami propozycjami, sugestiami i pomysłami.

Comments

comments

204
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...