Etyka w public relations – szansa czy problem? Wyniki badań

Informacja Prasowa - 20.05.2019
265

Etyka w public relations – szansa czy problem? Wyniki badań

Autorzy badania „Profesjonalizm public relations w Polsce”, w którym wzięło udział pół tysiąca specjalistów z branży PR, opublikowali biuletyn zawierający kluczowe wyniki, wnioski i komentarze. Celem projektu było pozyskanie opinii specjalistów PR na temat funkcjonowania tego środowiska. Badania przeprowadził Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto na zlecenie Społecznego Zespołu Ekspertów PR.
Badanych poproszono m.in. o określenie częstotliwości występowania problemów etycznych. Prawie 40% z nich stwierdziło, że w swojej pracy zawodowej nigdy się z żadnym nie spotkali. Stosunkowo najczęściej w ciągu ostatniego roku na tego typu komplikacje natrafiali respondenci pracujący w agencjach PR, a najrzadziej – przedstawiciele dużych organizacji prywatnych. W tej drugiej grupie aż 48% osób odpowiedziało, że nigdy nie spotkało się z problemem etycznym wymagającym rozwiązania w ramach pełnionych zawodowo obowiązków.

Przy określaniu przeszkód ograniczających możliwość przestrzegania zasad etycznych wymieniano przede wszystkim nieznajomość istoty PR wśród decydentów w organizacji, na rzecz której ankietowani prowadzą działania (średnia 3,47 w 5-stopniowej skali).

– Jako Związek widzimy pole do dalszej edukacji firm i osób zlecających działania z zakresu PR zarówno agencjom, jak i specjalistom ds. PR. Jak wynika z badań, właśnie tutaj może dojść do nadużyć wynikających z braku wiedzy dotyczącej charakteru i natury public relations u osób zlecających – mówi Michał Olbrychowski, wiceprezes zarządu Związku Firm Public Relations. – Zdajemy sobie sprawę, że to żmudny i długofalowy projekt, ale z pewnością wart wysiłku, gdyż etyka i wiarygodność są najpotężniejszym orężem w naszym zawodzie.

Ankietowani mieli również za zadanie określić główne obszary realizowanych przez siebie działań. Najczęściej wskazywane odpowiedzi to „Dbanie o relacje ze strategicznym otoczeniem” oraz „Dostarczanie informacji, których oczekuje otoczenie oraz wyjaśnianie postępowania organizacji, na rzecz której prowadzę PR”. Wynika z tego, że dla polskiego PR-owca kluczowa jest skuteczność komunikacji prowadzonej z otoczeniem zewnętrznym instytucji, która go zatrudnia.

Cieszę się, że jako agencja przyczyniliśmy się do realizacji badań dotyczących etyki zawodu PR-owca. To ważne i potrzebne, szczególnie teraz, kiedy branże zajmujące się komunikacją i marketingiem tak mocno się zazębiają i wzajemnie korzystają ze swoich narzędzi. Badania jasno pokazały, jak ważna jest edukacja i promowanie etycznej praktyki naszego zawodu, nie tylko wśród klientów czy społeczeństwa, ale i tych, którzy zawód ten wykonują na co dzień – mówi Karolina Borkowska, wiceprezes agencji Public Dialog. – Przez ostatnie 15 lat zaszły ogromne zmiany na rynku medialnym i komunikacji. Być może zatem to dobry moment, żeby zdefiniować PR na nowo? Samoregulacje i kodeksy są ważne i potrzebne, ale uważam, że do dobrego funkcjonowania w dzisiejszej rzeczywistości, do stołu powinny usiąść nie tylko Związki i Stowarzyszenia ds. PR, ale także pozostali uczestnicy rynku – reprezentanci Klientów, NGO’s, administracji publicznej oraz reprezentanci mediów i wspólnie stworzyć aktualny kodeks dobrych praktyk działalności, wzorem Białej Księgi Komunikacji – dodaje.

W badaniu wzięło udział 500 respondentów zatrudnionych w przedsiębiorstwach publicznych, prywatnych, agencjach PR oraz organizacjach pozarządowych. Rezultaty badania mają pomóc w dokonaniu krytycznej oceny funkcjonowania istniejących w Polsce kodeksów etycznych PR, a także ich uporządkowaniu i zaktualizowaniu w kontekście szybko rozwijających się mediów cyfrowych. Dodatkowo, wyniki mają posłużyć do identyfikacji przyczyn obniżającego się zaufania społecznego do branży public relations.

Pełne wyniki badania „Profesjonalizm public relations w Polsce” wraz z eksperckimi komentarzami są dostępne na stronie internetowej Kongresu Profesjonalistów Public Relations.

Pomysłodawcą projektu badawczego jest Społeczny Zespół Ekspertów PR w składzie: prof. dr hab. Jerzy Olędzki – przewodniczący zespołu, prof. dr hab. Krystyna Wojcik, dr Ewa Hope oraz dr Jacek Barlik. Za realizację i koordynację prac badawczych odpowiadał Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto. Partnerami badań są: Związek Firm Public Relations, PRESS-SERVICE Monitoring Mediów, Polskie Stowarzyszenie Public Relations, Public Dialog Sp. z o.o., Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Comments

comments

265
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...