Cyfrowa transformacja

Redakcja PR - 06.06.2016
45

Cyfrowa transformacja: wyzwanie i szansa

Ostatni kryzys ekonomiczny dobitnie pokazał, że aby utrzymać konkurencyjność, trzeba zmienić model biznesu. To nie jest wyjście opcjonalne, ale konieczne.

Żyjemy w epoce gospodarki cyfrowej. Użycie technologii spowodowało pęknięcia, które oddziałują na relacje społeczne – teraz można dołożyć do tego nowe zwyczaje i metody komunikacyjne – ale jednocześnie otworzyły nieskończoną liczbę możliwości komercji, rozwoju nowych projektów i relacji z interesariuszami.

Ostatni kryzys ekonomiczny dobitnie pokazał, że aby utrzymać konkurencyjność, trzeba zmienić model biznesu. To nie jest wyjście opcjonalne, ale konieczne. Firmy muszą ewoluować i wprowadzać innowacje, nie tylko po to, by utrzymać się na powierzchni, lecz również – by stać się punktem odniesienia w swoim środowisku i utrzymać prowadzenie w oczach klientów.

Efektem tej rewolucji jest adaptacja organizacji do nowych warunków i nowych sposobów tworzenia przyszłości. I tu pojawia się wyzwanie – cyfrowa transformacja. Czym charakteryzuje się to zjawisko?

  • Nowe produkty i usługi: w środowisku wibrującym od ofert, zapewnienie wartości dodanej jest kluczem do spełnienia wciąż rosnących potrzeb nienasyconych klientów.
  • Zobowiązanie do współtworzenia i współpracującego środowiska: trzeba nieustannie mieć na uwadze, co robią inni – szczególnie, gdy chodzi o startupy – i wykorzystywać okazje, zdobywać przewagę, by móc łączyć siły.
  • Nowy typ związków i relacji z klientami oraz interesariuszami: należy wykształcić mechanizmy dialogu z płynącą dwukierunkowo koncentracją, technologie ułatwiające interesariuszom zrozumieć, czego potrzebują i pozwalające dostarczyć natychmiastowe rozwiązania.
  • Kultura innowacji i nieustannego rozwoju staje się nieodłączną postawą każdego pracownika na każdym szczeblu organizacji i podstawą wzorów zarządzania.
  • Redefinicja talentu: pracownicy są ciałem i duszą każdej firmy, dlatego też muszą ciągle zdobywać nowe umiejętności, których nie da się nauczyć w klasie – praktycznych zdolności, które cały czas trzeba udoskonalać. Zrozumienie środowiska 2.0, a także bycie innowacyjnym, komunikowanie się i przewidywanie przeszkód, współpraca z zespołem to tylko niektóre umiejętności, na których rozwoju i poszukiwaniu powinny skupić się kadry firmy.

Jednakże, oprócz tego wszystkiego, cyfrowa transformacja zakłada wyjście poza strefę komfortu. A to oznacza, że trzeba podjąć ryzyko, popełniać błędy i uczyć się z nich.

Czeka nas przyszłość pełna wyzwań. I możliwości.

Adolfo Corujo, Partner i  dyrektor ds. innowacji i talentu w LLORENTE & CUENCA

Sergio Cortés. Partner w LLORENTE & CUENCA założyciel i prezes Cink

http://www.holmesreport.com/sponsored/article/digital-transformation-a-challenge-and-an-opportunity

Zrzut ekranu 2016-06-06 o 08.35.43

Comments

comments

45
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...