43% Polaków zmieniło postawy w wyniku działań prozdrowotnej kampanii edukacyjnej

Jerzy Ciszewski - 13.12.2018
7

43% Polaków zmieniło postawy w wyniku działań prozdrowotnej kampanii edukacyjnej !

Ponad 40% badanych twierdzi, że kampania edukacyjna prozdrowotna skłoniła ich do działania w kierunku poprawy stanu zdrowia lub zmonitorowania tego stanu – wynika z badania On Board Think Kong[1]. Najczęściej kampanie przyczyniły się do zmiany diety i trybu życia, najrzadziej do szczepień.

43,3% Polaków uważa, że dzięki kampanii edukacyjnej zmienili swoje lub bliskich podejście do kwestii zdrowotnych. Jednocześnie u co trzeciego ankietowanego kampanie nie wywarły takiego wpływu. Osoby, które przyznają, że kampania prozdrowotna skłoniła ich do działania, wymieniają przede wszystkim zmianę nawyków żywieniowych (57%) czy trybu życia na bardziej zdrowe (49%). W dalszej kolejności jako efekty działań kampanii pojawiają się wykonanie podstawowych badań krwi (40%) oraz przekonanie do większej tolerancji na ludzi z różnymi dolegliwościami (30%). Zaledwie 6% ankietowanych uważa, że kampania skłoniła ich do wizyty u lekarza, a 7% do wykonania bardziej specjalistycznych badań w kierunku wykrycia danej choroby. Niewielka liczba ankietowanych zadeklarowała, że zaszczepiła siebie (3,3%) w wyniku działań edukacyjnych.

– Wyniki badania pokazują, że realizowane kampanie edukacyjne w obszarze ochrony zdrowia mogą być skuteczne. Skłaniają do działania, czyli realizują założenie „call to action”, jednak widać, że docierają w ten sposób jedynie do niespełna połowy Polaków. Można zauważyć, że częściej efekty w obszarze dbania o zdrowie osiągamy, dzięki mniej inwazyjnym działaniom. Łatwiej nam zmienić dietę czy tryb życia niż wybrać się do lekarza lub zaszczepić. Oznacza to, że ciągle mamy wiele do zrobienia w obszarze edukacji, jeśli chodzi o badania profilaktyczne czy wizytę kontrolną u lekarza. Z pewnością istnieje potencjał do regularnej komunikacji zdrowotnej i tutaj wciąż wiele mogą zdziałać programy edukacyjne realizowane przez firmy farmaceutyczne, z branży spożywczej czy około zdrowotnej w ramach polityki CSR. Widoczne inicjatywy w tym obszarze prowadzą także stowarzyszenia pacjentów czy organizacje pozarządowe. Jest także pole do zagospodarowania przez organy państwowe, ale też instytucje samorządowe.

Kampanie prozdrowotne mogą być kierowane do różnych grup odbiorców lub docierać do nich niebezpośrednio. Badanie On Board Think Kong wykazało, że projekty zdrowotne skłaniają głównie do troski o swoje zdrowie, ale działamy także na rzecz innych. W odpowiedzi na przekaz kampanii respondenci wysłali na badania swoich bliskich (niespełna 5%) lub zaszczepili ich przeciw danej chorobie (2,6%).

Warto zaznaczyć, że rolą kampanii jest też edukacja na temat istnienia danych chorób czy problemów zdrowotnych czy walka ze stereotypami. Do większej tolerancji ludzi z dolegliwościami takimi jak autyzm, stwardnienie rozsiane czy niepełnosprawność ruchowa w wyniku działań PR przyznało się blisko 1/3 respondentów. Na uświadomienie w obszarze znajomości danej jednostki chorobowej, jej objawów lub tego, że można ja leczyć wskazało 4,8% Polaków.

– W zależności więc od tego, co chcemy osiągnąć, dzięki kampanii, jaki jest cel i grupa docelowa, powinniśmy dobierać narzędzia i kanały komunikacji. Z pewnością dzisiaj wciąż zbyt mało wykorzystujemy rozwiązań digitalowych w działaniach PR skierowanych do pacjentów. Być może wynika to z kwestii zbyt zachowawczego podejścia w obawie o przepisy prawa farmaceutycznego lub wewnętrzne procedury w korporacjach farmaceutycznych. Jednak zmiana kierunku myślenia o komunikacji, np. w social mediach, jest nieunikniona i uzasadniona.

Przeczytaj również: https://onboard.pl/aktualnosci/kampania-edukacyjna-musi-byc-skuteczna/

[1]Badanie zrealizowane w dniach 04.-05.12.2018 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na zlecenie Grupy On Board Think Kong. N=1083 powyżej 18. r.ż.

Comments

comments

7
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...