Nagroda Identitas-konkurs dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych

Informacja Prasowa - 01.06.2017
69

Nagroda Identitas -konkurs dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych

 Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny, a ponad połowa również dobre przygotowanie organizacyjne wnioskujących.Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Śląskiego.

Wsparcie ze strony Fundacji Identitas w 2017 roku otrzymają:

  1. Weronika Szulik, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz magistrantka Instytutu Kultury Polskiej: Rozproszone pisma Romana Jaworskiego.

Projekt przedstawiony przez p. Szulik jest bardzo klasyczny, ale jednocześnie świetnie zarysowany. Cel badawczy obejmuje zebranie pism Romana Jaworskiego, a następnie przygotowanie ich wyboru oraz edycji krytycznej. Realizacja programu badawczego pozwoli Wnioskodawczyni przypomnieć zapomnianego dziś pisarza i aktywnego publicystę przełomu XIX i XX w. Przygotowanie merytoryczne p. Szulik wydaje się bezsprzeczne, posiada bowiem już publikacje dotyczące polskiego modernizmu w uznanych periodykach literackich.

 

  1. Grzegorz Kuziel, student na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego: Korespondencja w języku polskim do 1530 r.

Wnioskodawca proponuje wnikliwą analizę historyczną i językoznawczą tekstów źródłowych. Projekt rokuje powstanie wartościowej merytorycznie pracy obrazującej najstarszą polskojęzyczną korespondencję do r. 1530. Co ważne, Autor projektu zamierza przeprowadzić kwerendy zarówno w archiwach polskich, jak i zagranicznych. Projekt powinien stanowić wartościowy wkład w badania nad  początkami literatury polskiej oraz kształtowaniem kultury związanej z naszym językiem narodowym.

  1. Janusz Adam Dziewiątkowski, doktorant Instytutu Sztuki PAN: Teatr z radia, teatr w radiu. Adaptacje słuchowiskowe Teatru Polskiego Radia w latach 1945– 1993.

Historia teatru Polskiego Radia po II wojnie światowej nie została dotychczas całościowo opracowana. Autor przygotowuje monografię dokumentacyjną. Wielość i różnorodność archiwaliów, a także ich rozproszenie, wymagają olbrzymiego trudu badawczego. Zarówno referaty dotychczas wygłoszone przez p. Dziewiątkowskiego, jak i przedstawiony program badawczy dobitnie potwierdzają przygotowanie p. Dziewiątkowskiego do realizacji zamierzonej pracy.

  1. Noemi Karolina Etush, studentka Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego: Salomon Adler (1630-1709) – monografia malarza rodem z Gdańska.

Projekt badawczy Noemi Karoliny Etush jest wysoce dopracowany zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym, ma też precyzyjnie określony cel badawczy. Jest nim przeprowadzenie badań archiwalnych w celu zbadania artystycznych losów pochodzącego z Gdańska, siedemnastowiecznego malarza Salomona Adlera. Autorka, mimo młodego wieku, ma już pewne osiągnięcia naukowe i organizacyjne co pozwala wierzyć w realizację założonych celów  i przyczynienie się tym samym do wypełnienia istotnej luki badawczej na temat nowożytnych kontaktów Gdańska ze środowiskiem artystycznym Włoch.

  1. Karolina Czonstke, doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego: Wczesnośredniowieczna biżuteria słowiańska jako pretekst do rozważań nad kontaktami interregionalnymi w basenie Morza Bałtyckiego.

 

Karolina Czonstke bada zagadnienie wczesnośredniowiecznej biżuterii słowiańskiej. Doświadczenie Wnioskodawczyni w postaci uzyskanych dotąd stypendiów i istotna rola w licznych konferencjach i projektach w swojej dziedzinie pozwalają mieć nadzieję, iż jej przedsięwzięcie zaowocuje nowatorskim opracowaniem tego ważnego zjawiska z zakresu historii kultury słowiańskiej, a także interregionalnych kontaktów w basenie Morza Bałtyckiego.

  1. Jacek Iwaszko, doktorant Instytutu Muzykologii na Wydziale Historycznym  Uniwersytetu Warszawskiego: Rękopis Kk I.2 z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej – monografia.

Ten bardzo ambitny projekt zasługuje na wsparcie, gdyż dotyczy jednego z najstarszych zabytków repertuaru roranckiego w Polsce i jednego z najstarszych rękopisów w historii polskiej muzyki w ogóle, jak dotąd stosunkowo powierzchownie opracowanego. Dotychczasowe dokonania  Wnioskującego, w postaci szeregu dobrze ocenionych publikacji w tej dziedzinie, wydają się mocną podstawą dla osiągnięcia powodzenia w jego przedsięwzięciu.

Obok Konkursu dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych Fundacja Identitas przyznaje corocznie Nagrodę Identitas najlepszej książce poprzedniego roku.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W ubiegłym roku fundacja otrzymała wsparcie ze strony Fundacji PZU, a także TVP Kultura, Polskiego Radia, tygodnika „Do Rzeczy” i portalu PublicRelations.pl.

Jury w składzie: Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Andrzej Chwalba i  Jarosław Krawczyk przyznało nagrodę historyczną prof. Beacie Halickiej za Polski Dziki Zachód. Zaś Jury części literackiej z przewodniczącym Pawłem Lisickim oraz Maciejem Urbanowskim i  Andrzejem Horubałą przyznało Nagrodę Identitas Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi za tom poezji Koniec lata w zdziczałym ogrodzie. Budżet nagród finansowych wyniósł 80 000 PLN.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji – www.identitas.pl

 

Comments

comments

69
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...