Wiener inwestuje w sztuczną inteligencję

Informacja Prasowa - 24.10.2019
202

Wiener inwestuje w sztuczną inteligencję

W Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group dzieje się prawdziwa cyfrowa ewolucja. Nowe technologie pozwalają na udoskonalenie obsługi, przyspieszenie wymiany informacji i ograniczają zaangażowanie pracowników w proste, powtarzalne czynności, a w przyszłości – umożliwią tworzenie kolejnych innowacyjnych produktów i usług.

Odpowiedź na wyzwania jutra

Jednym z największych wyzwań branży ubezpieczeniowej jest cyfryzacja i automatyzacja procesów. Roboty, algorytmy, wirtualni asystenci to nie science fiction, to teraźniejszość. Według danych zawartych w raporcie “Global InsurTech 2017” opublikowanym przez PwC, przedstawiciele branży ubezpieczeniowej aktywnie angażują się w proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstw sektora finansowego. Dzięki nowym technologiom ubezpieczyciele mogą zaspokajać stale zmieniające się potrzeby i rosnące oczekiwania klientów oraz zagospodarować nowe segmenty rynku.

Rynek ubezpieczeniowy stoi w obliczu olbrzymiego wyzwania, jakim jest zmiana generacyjna. Już za kilka lat znaczny odsetek klientów ubezpieczycieli będą stanowili przedstawiciele pokolenia Z. To osoby, które oczekują znanych im z sieci szybkich i prostych rozwiązań także w obszarze dotychczas nie kojarzonym z cyfryzacją – Anna Włodarczyk-Moczkowka, prezes Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Strategiczne podejście

Wiener już dziś inwestuje w automatyzację procesów biznesowych – technologię  Robotics Process Automation (RPA) – czyli zastosowanie oprogramowania, które naśladuje zachowanie człowieka, wykonując rutynowe, powtarzalne zadania.  Celem jest wypracowanie takich rozwiązań, które umożliwią optymalne wykorzystanie danych gromadzonych w firmie przy jednoczesnym osiągnięciu balansu pomiędzy automatyzacją i pracą ludzką. To jeden z elementów strategii cyfryzacji całej firmy.
Do tej pory w Wiener automatyzacja objęła m.in. procesy rozliczeniowe agentów oraz komunikację z klientami. W firmie zautomatyzowanych zostało kilkanaście procesów z użyciem robotów, które wykonują powtarzalną pracę związaną z aktualizacją danych kontaktowych, rozliczaniem wpłat klientów oraz procesami w obrębie zarządzania umowami agencyjnymi. Kolejne procesy już czekają w kolejce do robotyzacji. Od momentu uruchomienia pierwszego automatu zostało wykonanych ponad 120 tys. operacji.   Wdrożony został również proces systematycznego informowania agentów o stanie należności i nieopłaconych polisach oraz – dla klientów – możliwość autoryzowanej rozmowy czatowej z konsultantem. Poprzez ten kanał komunikacji klienci mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące np. szkody, bez konieczności przełączania się na rozmowę telefoniczną.

Efekty nie do przecenienia

Pozytywne skutki zmian widać gołym okiem. Odczuwają je już zarówno pracownicy, agenci jak i konsumenci. Jest szybciej, lepiej i prościej dla każdej ze stron. Udało nam się zminimalizować błędy jakościowe, np. literówki, skróciliśmy też czas niezbędny do realizacji poszczególnych zadań i wyeliminowaliśmy opóźnienia. Wzrosła wydajność i skuteczność pracy, zarówno indywidualna, jak i zespołowa – Magdalena Sczepańska, dyrektor Biura Operacji i Obsługi Klienta.
Dla Klientów oznacza to wyższą jakość obsługi, a także większą dokładność i terminowość. Dzięki zastosowaniu automatyzacji procesów polisy są opłacane szybciej, a ryzyko jakichkolwiek pomyłek znacznie się zmniejszyło.
Zyskali także pracownicy. Ponieważ roboty i zaawansowane algorytmy przejęły proste, powtarzalne czynności, oni zyskali większe możliwości rozwoju oraz szansę na realizację bardziej ambitnych, wymagających samodzielności, kreatywności czy eksperckiej wiedzy zadań.
Pierwszy etap procesu automatyzacji i cyfryzacji w Wiener jest zaplanowany do końca 2019 roku. W kolejnej fazie firma będzie na bieżąco weryfikować potrzeby i możliwości wdrożenia automatycznych rozwiązań w poszczególnych projektach.

Comments

comments

202
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...