Uczelnia bliżej biznesu – wizyty studyjne w firmach

Informacja Prasowa - 18.12.2019
177

Uczelnia bliżej biznesu - wizyty studyjne w firmach

PSPR oraz Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zapraszają firmy do organizacji wizyt studyjnych realizowanych w ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie”.

Wizyty studyjne to działanie w ramach projektu „Uczelnia bliżej biznesu” realizowanego przez AEH. Polega ono na zorganizowaniu dla studentów (grupa do 20 osób) jednego spotkania (do 2h zegarowych) w przedsiębiorstwie, w trakcie którego wybrany pracownik przedstawi firmę tj. informacje o jej funkcjonowaniu, zarządzaniu, strukturze wewnętrznej, omówi możliwości edukacji i kariery itp. Zazwyczaj wizyta studyjna składa się z krótkich modułów (20-30 min.), z których każdy jest prezentowany przez innego pracownika np. historia, misja firmy (pracownik marketingu/PR), oczekiwaniach wobec potencjalnych pracowników, możliwość podjęcia stażu (pracownik kadr i rekrutacji) itp.

Podstawowym celem wizyt studyjnych jest wzmocnienie praktycznego charakteru kształcenia. Ponadto poprzez uczestnictwo w nich, studenci/tki będą mogli nabyć podstawową wiedzę o realiach pracy w danej branży, co ułatwi im wejście na rynek pracy, przygotować się do zmiany pracy, na pracę zgodną z kierunkiem kształcenia. Wizyty studyjne odbywają się w różnych firmach, instytucjach, dzięki czemu, studenci mogą zobaczyć jak wygląda praca w danym przedsiębiorstwie. Umożliwi im to poznanie środowiska pracy w różnych sektorach gospodarki.

Wymagania dotyczące opiekuna wizyty studyjnej/przedsiębiorstwa, które przyjmie studentów/ki:

Opiekun:

– zna specyfikę pracy w firmie przyjmującej na wizytę studyjną,

– posiada kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia,

– zatrudniony jest na podstawie umowy o pracy w przedsiębiorstwie, w którym odbędzie się wizyta studyjna,

– posiada pisemną zgodę od pracodawcy na przyjęcie studentów/ek na wizytę studyjną w zakresie określonym w programie wizyty,

– złoży oświadczenie, w którym zobowiąże się, iż w miesiącu, w którym odbędzie się wizyta studyjna, jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,

– złoży program wizyty studyjnej zgodnie z wymaganiami określonymi zapisami w projekcie,

– pracuje minimum rok u pracodawcy, który przyjmie studentów/ki na wizytę studyjną,

– posiada minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w okresie ostatnich 5 lat,

– posiada wykształcenie minimum średnie.

Przedsiębiorstwo:

– posiada warunki lokalowe do przyjęcia studentów/ek na wizytę studyjną (20 osób),

– jest zlokalizowane w Warszawie,

– posiada dział/y, którego/ych profil/e działalności jest/są zbieżny/e z wymienionymi kierunkami studiów.

Wymagania dotyczące programu wizyty studyjnej:

W trakcie wizyty studyjnej, student/ka będzie miał możliwość:

– zapoznać się ze specyfiką pracy firmy, którą odwiedził,

– poznać przykładowe obowiązki opiekuna wizyty studyjnej,

– zapoznać się z ofertami pracy / ścieżkami kariery możliwymi do zrealizowania w danej firmie,

– zapoznać się z kluczowymi działami dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warunkiem przystąpienia firmy do współpracy jest opracowanie programu wizyty studyjnej przez opiekuna oraz zgoda pracodawcy na uczestnictwo w niej przez pracownika.

 

Więcej informacji na stronie polskipr.pl 

Comments

comments

177
Komentarze
 • Milena Gawryluk

  Świetna akcja, super że uczelnia próbuje skrócić dystans między studentami a pracodawcami dając szansę nawiązania współpracy.

  • Andrzej Remiszewski

   Ciekawe jakie firmy się zgłoszą do współpracy…

   • Milena Gawryluk

    Są firmy, którym bardzo zależy na pozyskaniu absolwentów i na współpracy z uczelniami. Dlatego myślę że zgłoszą się dobre firmy, które chcą dać szanse młodym osobom bez doświadczenia zawodowego

    • Marta Tkaczyk

     Oby każde studia uczyły więcej praktyki a mniej teorii to byłoby super

Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...