Tylko do dzisiaj Europejska Certyfikacja Informatyczna w Grafice Komputerowej taniej o 95%

Informacja Prasowa - 02.09.2019
100

Tylko do dzisiaj Europejska Certyfikacja Informatyczna w Grafice Komputerowej taniej o 95%

W ramach inicjatywy DSJC ekonomiczne bariery dostępu do udziału w programie Europejskiej Certyfikacji Informatycznej niwelowane są aż 95% poziomem obniżenia opłat w ograniczonym okresie ważności kwalifikacyjnej regulowanej kodami dostępowymi do dotowanych przez Instytut EITCI miejsc we wsparciu realizacji celów inicjatywy DSJC.

W implementacji inicjatywy DSJC Instytut EITCI zobowiązał się do objęcia programem Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC / EITCA co najmniej jednego miliona Europejczyków do końca roku 2020. Dzięki wprowadzeniu dotowanej puli miejsc z opłatami obniżonymi o aż 95%, bariery dostępu obecne przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym, zostały znacznie zredukowane co wesprze niwelowanie cyfrowej luki kompetencyjnej w Europie.

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej EITCA wspiera implementację Cyfrowej Agendy dla Europy Komisji Europejskiej stanowiącej element strategii Europa 2020 w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych stanowiących podstawę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Akademia EITCA, obejmująca standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC jest realizowana w pełni zdalnie w językach krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kierunkiem Instytutu EITCI w Brukseli. Krajowa edycja Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej jest oficjalnie akredytowaną implementacją językowo-lokalizacyjną standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej, pozwalającą uzyskać Europejskie Certyfikaty Informatyczne EITC / EITCA wydawane w Brukseli w pełni zdalnie i przy zrealizowaniu procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego prowadzonego w całości w języku polskim.

W krajowej edycji Akademii EITCA wsparcie Instytutu EITCI świadczone w ramach zobowiązania w Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia DSJC Komisji Europejskiej stanowi aż 95% obniżenia opłat certyfikacyjnych za udział w Akademii EITCA na następujących kierunkach:

  • Grafika Komputerowa
  • Bezpieczeństwo Informatyczne
  •  Kluczowe Kompetencje
  • Informatyka Biznesowa

Z uwagi na możliwości operacyjne Instytutu EITCI wsparcie w inicjatywie DSJC ograniczone jest liczbą miejsc, a kody dostępowe do wsparcia ograniczone są ważnością w czasie. W celu wzięcia udziału w krajowej edycji programu certyfikacyjnego EITCA przy wsparciu Instytutu EITCI w inicjatywie DSJC należy dokonać opłaty 5% wkładu własnego w obowiązującym terminie ważności kodu dostępu do wsparcia, tj. do dnia 02.09.2019 włącznie. Możliwość skorzystania z 95% obniżenia opłat w Adademii EITCA weryfikowana jest systemowo w podanym terminie przez elektroniczny kod dostępowy do wsparcia EITCI w ramach inicjatywy DSJC a wszystkie formalności zostały uproszczone i w pełni zinformatyzowane na stronach rejestracyjnych.

Więcej informacji: eitca.pl

 

Comments

comments

100
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...