Raport od PARP – „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”.

Jerzy Ciszewski - 16.10.2020
76

Raport od PARP - „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dostarcza wiedzy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej, która umożliwia lepsze rozpoznanie, zrozumienie i usystematyzowanie wiedzy o branży marketingowej.

Opracowania dotyczące sektora komunikacji marketingowej pozwalają przybliżyć obraz branży. Jednym z takich opracowań podzieliła się właśnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Instytut Analiz Rynku Pracy pt. „Identyfikacja instrumentów wsparcia dla rozwoju sektora komunikacji marketingowej”.

Analiza obejmuje kilka wybranych państw europejskich, w których pracuje największa liczba osób
w sektorze w UE-28. Polska w tym zestawieniu znajduje się na 5 miejscu!

Najważniejsze wnioski wg PARP, płynące z raportu:

 • Polski sektor komunikacji marketingowej jest ważny nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej – wymienia się go obok rynków takich największych europejskich państw jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja. Jego atuty to umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, adaptacyjność, elastyczność i otwartość firm na zmiany oraz kreatywność
  i sprawność w realizacji przyjętych założeń.
 • Głównymi trendami, które zmieniają sektor komunikacji marketingowej, są: digitalizacja procesów komunikacji, medializacja firm, fragmentaryzacja rynków, rozwój podcastingu, rosnąca popularność mediów społecznościowych oraz e-mail marketingu.
 • Poważnym zagrożeniem dla przyszłości sektora jest dezinformacja, czyli rosnąca liczba tzw. fake newsów, oraz prawdopodobieństwo wycieku informacji lub ingerencji w nią podczas transmisji danych. Stopniowa rezygnacja przedsiębiorstw z usług agencji marketingowych może również stanowić zagrożenie dla pozycji agencji na rynku usług, a także negatywnie wpływać na sytuację finansową jednostek.

Więcej na: https://bit.ly/3lOkCJR

O Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacja Marketingowa

To inicjatywa wspierająca edukację branży. Rada reprezentuje sektor gospodarki w rozmowach
z pozostałymi uczestnikami rynku. Wyznacza standardy kompetencji, a przede wszystkim dąży do tego, by kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby rynku pracy.

Członkowie Rady pracują nad tym, aby lepiej dopasować system edukacji do potrzeb sektora komunikacji marketingowej. W tym celu podejmują szereg działań, m.in.:

 • definiują rzeczywiste wymagania zawodowe w branży marketingowej,
 • identyfikują potrzeby opracowania ram i standardów kwalifikacji,
 • opracowują programy edukacyjne,
 • rekomendują rozwiązania prawne i organizacyjne,
 • wyznaczają kierunki zmian systemu edukacji,
 • dążą do zawierania porozumień pomiędzy biznesem a instytucjami kształcenia.

Organizacja powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. To jeden z kilkunastu projektów realizowanych dla różnych sektorów gospodarki w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na: https://radasektorowa-komunikacja.pl

 

Comments

comments

76
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...