Raport CSR Kompanii Piwowarskiej wyróżniony w 13. edycji konkursu „Raporty Społeczne”

Informacja Prasowa - 23.10.2019
58

Raport CSR Kompanii Piwowarskiej wyróżniony w 13. edycji konkursu „Raporty Społeczne”

„Raport zrównoważonego rozwoju. Nasz wkład w realizację Agendy 2030” Kompanii Piwowarskiej został wyróżniony w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu „Raporty Społeczne”. Jury doceniło przystępną, skrótową formę zawierającą kluczowe informacje, walor edukacyjny oraz odważne zmierzenie się z trudnym tematem oddziaływania na otoczenie. To jedyne tegoroczne wyróżnienie dla zgłoszonych raportów społecznych.

Kompania Piwowarska już po raz ósmy została doceniona przez kapitułę konkursu za sposób raportowania swoich działań CSR. W tym roku do konkursu na najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu zgłoszono 45 materiałów, które jury nagradzało w pięciu kategoriach: raport zintegrowany, raport społeczny, nagroda jury dziennikarskiego, nagroda za raport organizacji pozabiznesowej, nagroda za najlepszy debiut. W dwóch ostatnich kategoriach nagród nie przyznano.

W tym raporcie punktem wyjścia do przedstawienia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju były cele ONZ. Realizując naszą strategię zrównoważonego rozwoju w obszarach: produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne, wypełniamy 13. z 17-tu celów „Agendy 2030” ONZ. Cieszy nas, że jury konkursu doceniło to, że te kompleksowe zagadnienia pokazujemy w prosty i czytelny sposób”. komentuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

11. Raport CSR Kompanii Piwowarskiej prezentuje działania KP z 2018 roku mające realny wpływ na wypełnianie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Do wybranych z nich należą:

  • W zakresie ochrony środowiska– jeden z najlepszych w branży wyników zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa w roku 2018. Stawia to firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie; poddawania recyclingowi 99,65% produktów ubocznych i odpadów; korzystanie w dużym stopniu (46%) z opakowań zwrotnych

 

  • W zakresie zapobiegania negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi – 273 tys. osób zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe KP, m.in. Sprawdź Promile, w ramach którego 85 tys. osób przebadało się alkomatami; rozwój segmentu piw bezalkoholowych – wzrost sprzedaży piw tego rodzaju o 85%

 

  • W zakresie działań na rzecz zrównoważonych miast ispołeczności – realizacja programu dla wspólnot lokalnych: LECHSTARTER, marki Lech. Firma przeznaczyła aż 1 mln zł na projekty zgłoszone przez społeczności lokalne w tym programie.

 

Za koordynację prac i przygotowanie raportu odpowiedzialni byli: Małgorzata Walędzińska-Półtorak, kierownik ds. programów zrównoważonego rozwoju oraz wspomniany Grzegorz Adamski. Raport opracowała agencja Go Responsible we współpracy z Tailors Group.

Więcej o strategii zrównoważonego rozwoju KP można przeczytać na stronie: https://www.kp.pl/files/Kompania-Piwowarska-Raport-zrownowazonego-rozwoju-za-2018.pdf

 

O konkursie „Raporty Społeczne”

Plebiscyt, którego głównym organizatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już od 2007 roku nagradza najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Tym samym upowszechnia ideę odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, zwraca uwagę na znaczenie raportowania pozafinansowego, wskazuje dobre praktyki w tym zakresie, wreszcieprzyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami.

W 13. edycji konkursu „Raporty Społeczne” główną nagrodę za raport społeczny dostał bank Santander, drugą nagrodę za raport zintegrowany – Orange Polska, a główna nagroda za raport zintegrowany – LPP.

Comments

comments

58
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...