PSPR członkiem Coalition of Influencers on Integrity in Public Decision-Making OECD

Informacja Prasowa - 12.11.2019
86

PSPR członkiem Coalition of Influencers on Integrity in Public Decision-Making OECD

Emilia Zakrzewska, wiceprezes zarządu PSPR została członkiem Coalition of Influencers on Integrity in Public Decision-Making OECD, skupiającej w swoich szeragach przedstawicieli różnych branż z całego świata zainteresowanych pracą na rzecz transparentności procesów decyzyjnych rządów państw. 

Jednym z działań statutowych naszego stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu dbanie o jakość i transparentność procesów decyzyjnych dotyczących branży public relations.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli branży public relations, Emilia Zakrzewska, wiceprezes zarządu, dołączyła do Coalition of Influencers on Integrity in Public Decision-Making OECD, która zrzesza ekspertów z całego świata zainteresowanych działaniem na rzecz transparentności i przejrzystości działań lobbingowych. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz uczciwości związanej z procesem podejmowaniem decyzji. Spotkanie przedstawicieli kolacji odędzie się 27 marca 2020 w Paryżu.

„Cieszymy się z zaproszenia do wzięcia udziału w pracach koalicji OECD zrzeszającej ekspertów z całego świata, którym zależy na wypracowaniu transparentnego procesu decyzyjnego podejmowanego przez ośrodki władzy. Czuję się w obowiązku być wszędzie tam, gdzie trwają dysuksje na temat przyszłości naszej branży. Chcemy mieć realny wpływ na kierunek rozwoju branży public relations” – komentuje Emilia Zakrzewska.

Pierwsze wytyczne OECD 

W 2010 roku państwa członkowskie OECD przyjęły Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying, zasady dotyczące przejrzystości i uczciwości w działalności lobbingowej – jako wskazówkę, w jaki sposób promować dobre praktyki w lobbingu.

W 2014 roku OECD opublikowało pierwszy raport podsumowujący wdrożenie przyjętych w 2010 roku rekomendacji. Przy analizie eksperci OECD przyjrzeli się zmianom w zakresie działań minimalizujących ryzyka i obawy dotyczące działań lobbingowych w państwach członkowskich. W szczególności badali zjawisko “drzwi obrotowych” oraz relacje na styku biznesu i polityki.

Zdaniem OECD pomimo rosnącej liczby państw, które wdrożyły krajowe i międzynarodowe praktyki przejrzystego i uczciwego lobbingu nadal większość przyjętych zmian jest raczej nastawiona na bieżące rozwiązywanie problemów niżeli ich zapobieganiu w przyszłości.

Na podstawie wypełnionych ankiet przez doradców lobbingowych działających w krajach członkowskich OECD w 2020 roku przedstawi drugi raport dotyczący postępu prac związanych z transparentnością i uczciwością działań lobbingowych.

Więcej informacji o Coalition of Influencers on Integrity in Public Decision-Making OECD można znaleźć na stronie: https://www.oecd.org/gov/ethics/coalition-influencers.htm.

 

PSPR

Comments

comments

86
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...