Powiększa się Rada Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych

Informacja Prasowa - 05.08.2022
260

Ewa Jakubczyk dołączyła do Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Powiększa się Rada Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych

Ewa Jakubczyk – Cały, biegły rewident, założycielka i partner zarządzająca firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult, jedna z najbardziej doświadczonych i cenionych kobiet na polskim rynku kapitałowym dołączyła do Rady Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Ewa Jakubczyk – Cały jest ekspertem zarządzania biznesem, w tym specjalizuje się zwłaszcza w obszarach sprawozdawczości finansowej jednostek rynku kapitałowego, w doradztwie corporate governance oraz w procesach łączenia spółek i akwizycji.

Od 30 lat zarządza grupą spółek PKF w Polsce, których przedmiotem działalności jest audyt finansowy, sprawozdawczość i kontroling, doradztwo prawne, podatkowe oraz konsulting strategiczny i wyceny. PKF w Polsce jest jednym z liderów firm audytorsko – konsultingowych.

Jest także wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także autorką książek naukowych i wielu artykułów z zakresu zarządzania, finansów, rachunkowości, rynków kapitałowych. Prowadzi programy edukacyjne ustawicznego kształcenia dla biegłych rewidentów, zarówno jako autor materiałów szkoleniowych oraz wykładowca.

Realizując działania edukacyjne w obszarze finansów i sprawozdawczości, była też członkiem Rady Programowej Czasopisma „Rachunkowość”, członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, członkiem Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów- fundacji której misją było rozwój kompetencji najwyższych kadr biznesu w obszarze Corporate governance , zwłaszcza na rynkach kapitałowych.

W latach 2009-2016 jako przedstawiciel   Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego – organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, a także członkiem Sądu Polubownego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Jest członkiem Komisji Etyki Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, jak sama określa, etyka w biznesie jest bazą kształtowania kultury organizacyjnej, jakości, wiarygodności i zaufania, tj. wartości budujących sukces.

Jest członkiem rad nadzorczych jednostek branży finansowej oraz przewodniczącym komitetów audytu.

Posiada tytuł Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet oraz tytuły Lider Przedsiębiorczości oraz Filar Polskiego Biznesu nadane przez organizację przedsiębiorców Klub Integracji Europejskiej, której jest członkiem już od 20 lat.

– Kompetencje Ewy Jakubczyk – Cały z pewnością wzmocnią działania Klubu Inwestorek Indywidualnych. To ceniona kobieta sukcesu, która posiada duże doświadczenie w biznesie. Cieszymy się, że dołączyła do naszego grona i dziękujemy za gotowość wspierania innych kobiet w ich wyzwaniach biznesowych i w rozwoju osobistym – mówi Ewa Kumorek-Fedor, założycielka i szefowa Klubu Inwestorek Indywidualnych.

Zapytana o powody niewielkiego udziału kobiet wśród inwestujących na rynkach finansowych Ewa Jakubczyk – Cały odpowiada: „Nie ma barier regulacyjnych ze względu na płeć, barierą nie jest poziom wykształcenia, bo wśród kobiet udział osób z wysokimi kwalifikacjami jest wyższy niż w populacji mężczyzn. Podstawowym dylematem jest – jak ograniczać bariery emocjonalne, aby zachęcić kobiety do   inwestowania, a także spełniania innych ważnych ról w gospodarce.  Rezultatem różnorodności będą wartości wnoszone przez kobiety do biznesu i gospodarki, a różnorodność stanowi element sukcesu”.

Z Klubem Indywidualnych Inwestorek jako Rada Ekspertów KII współpracują:

·      prof. dr hab. Krzysztof Borowski, wykładowca SGH,

·      Jarosław Grzywiński, ekspert ds. rynków finansowych Business Centre Club, prezes Instytutu Rynków Finansowych, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,

·      Grzegorz Łętocha, doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i kierowaniu instytucjami finansowymi,

·      Milena Olszewska-Miszuris, prezes WM Advisory, członek Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego przez GPW,

·      Andrzej Stec, redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz zastępca redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita”,

·      Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych,

·      Maciej Samcik znany bloger i dziennikarz finansowy

·      Wojciech Chyliński, biznesmen i inwestor, konsultant z zakresu inwestowania
i psychologii biznesu.

Klub Inwestorek Indywidualnych rozpoczął działalność w grudniu 2021 r. i w krótkim czasie zdołał przyciągnąć duże grono kobiet zainteresowanych inwestowaniem oszczędności, ekonomią, biznesem i szeroko pojętym światem finansów. KII ma bowiem za zadanie wspieranie kobiet w rozwijaniu kompetencji w tych sferach, w budowaniu kariery, niezależności finansowej i przedsiębiorczości. W tym celu organizuje liczne szkolenia
i webinaria.

Założycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Ewa Kumorek-Fedor kieruje się misją wspierania kobiet, zwiększania ich udziału na rynku finansowym, biznesie oraz we władzach spółek, edukacji i inspirowania do większej aktywności, dzięki czemu korzyści odnoszą nie tylko one same, ale też cała gospodarka.

Comments

comments

260
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...