Połowa firm odnotowuje korzyści z działań CSR

Informacja Prasowa - 12.06.2017
11

Połowa firm odnotowuje korzyści z działań CSR

Działania firm w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu przynoszą im realne i mierzalne korzyści. Należą do nich m.in. wzmocnienie wizerunku (64%), zwiększenie zaufania i lojalności interesariuszy (52%), zyskanie zaufania i zaangażowania pracowników (44%), a nawet wzrost wyników finansowych (11%) – to główne wnioski z badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)”, przeprowadzonego po raz drugi wśród francuskich i polskich przedsiębiorstw należących do Izby.

 

Edukacja w zakresie odpowiedzialnego biznesu jest kluczowym elementem gwarantującym rozwój CSR w Polsce. Potwierdzają to, zarówno wyniki „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, jak i badania Havas Media Group, według których aż 70% konsumentów nie spotkało się nigdy z terminem CSR. Co więcej, żaden z nich nie wskazał, aby CSR stanowił ważny czynnik przy wyborze produktu lub usługi danej marki. Dlatego też firmy wyrażają dużą potrzebę szerzenia wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i dzielenia się dobrymi praktykami.

 

Dlaczego warto wdrażać CSR?

 

Aż 64% firm podejmuje działania z zakresu społecznie odpowiedzialnego biznesu ze względu na wzmocnienie własnego wizerunku. 44% badanych wskazało, że CSR skutecznie pomaga w zdobyciu zaufania i lojalności pracowników, a także pozyskiwaniu nowych talentów. Zaangażowanie w CSR wynikające z czystej potrzeby tworzenia przyjaznego i odpowiedzialnego otoczenia biznesowego, okazało się ważne dla 42% ankietowanych – warto zauważyć, że względem ubiegłorocznej edycji badania jest to prawie dwukrotny wzrost. Wyniki barometru CCIFP pokazują także zmianę w postrzeganiu działań CSR przez firmy. W ubiegłym roku podejmowane inicjatywy były skierowane głównie do otoczenia przedsiębiorstwa, czyli do klientów lub społeczności lokalnych. Obecnie zdecydowanie więcej działań adresowanych jest do pracowników danej firmy, aby w ten sposób pozyskać ich zaufanie i zaangażowanie w różne projekty, jak na przykład te z obszaru wolontariatu.

 

Do kogo najczęściej są kierowane działania CSR?

 

Dwie kluczowe grupy, dla których firmy realizują działania to pracownicy (91%) i klienci (89%). Dodatkowe świadczenia socjalne dla zatrudnionych są już niemal standardem – oferuje je aż 92% ankietowanych firm. Wiele przedsiębiorstw dba także o rozwój zawodowy pracowników (82%) i prowadzi politykę różnorodności (68%). W przypadku klientów, firmy kładą nacisk na wielokanałową komunikację (80%), transparentność przekazu

Comments

comments

11
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...