Podsumowanie drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości

Informacja Prasowa - 24.11.2022
256

zakończyła się 7. edycja Open Eyes Economy Summit 2022

Podsumowanie drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości
23 listopada zakończyła się 7. edycja Open Eyes Economy Summit 2022 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Hybrydowa formuła kongresu umożliwiła uczestnictwo ponad 5200 uczestnikom oraz aż 285 mówcom i panelistom.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była wiarygodność oraz jej odzwierciedlenia w życiu społeczno-gospodarczym i politycznym.
Podczas drugiego i zarazem ostatniego dnia kongresu odbyły się sesje panelowe ze ścieżek tematycznych: ŁAD MIĘDZYNARODOWY, WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA – którą uświetniła oficjalna premiera Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski, a także MŁODZI W MIEŚCIE CZY GREEN DEAL – ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE. Odbyły się także liczne sesje specjalne.
W sesji zamykającej Open Eyes Economy Summit 2022 wystąpili Mer Irpienia Oleksandr Markushyn, Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.
ŁAD MIĘDZYNARODOWY
W debacie akademickiej wystąpił prof. dr hab. Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz Bronisław Komorowski, Prezydent RP w latach 2010-2015, którzy dyskutowali na temat przyszłości Ukrainy. Rozmowa oscylowała wokół prawdopodobnych i mniej prawdopodobnych scenariuszy przebiegu i zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Paweł Kowal podkreślił, że interes Polski jest tożsamy z interesem Ukrainy. Rozmowa toczyła się również wokół domniemanej przyszłości Rosji po wojnie. Bronisław Komorowski zauważył, że to Ukraina powstrzymuje Rosję przed możliwością odbudowy dawnego imperium i zaznaczył, że właśnie dlatego z punktu widzenia Polski tak istotne jest wspieranie Ukrainy. Konkluzja była jasna: rolą Polski jest wspieranie Ukrainy w dołączeniu do Unii Europejskiej. Przynależność Polski do Unii Europejskiej i NATO to nasza gwarancja bezpieczeństwa i stabilności, dlatego musimy pilnować, by w naszych postawach wobec wojny nie wypaść z głównego nurtu myśli świata zachodniego. Rozmowę zwieńczyła sesja Q&A przeprowadzona przez studentów z Polski i Ukrainy.
PREMIERA RAPORTU „INDEKS WIARYGODNOŚCI EKONOMICZNEJ POLSKI”
Prezentacja raportu “Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski” była kluczowym punktem nie tylko drugiego dnia Kongresu, ale i całego wydarzenia. W raporcie wiarygodność jest istotną wartością ekonomiczną, ale także kategorią regulatywną: jej oddziaływanie wpływa na formowanie korzystnego lub niekorzystnego pola działalności gospodarczej.
Analiza 150 wskaźników w 7 obszarach życia społecznego i gospodarczego tj.: praworządność, swoboda działalności gospodarcza, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej, respektowanie zobowiązań międzynarodowych pokazała, że w odniesieniu do referencyjnego przeciętnego poziomu z lat 2008-2021, w latach 2015-2021 wiarygodność ekonomiczna Polski uległa znacznemu obniżeniuSzczególnie gwałtowny spadek widoczny jest w latach 2019-2021.
Jednym z bezpośrednich następstw obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji i niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej.
Raport na bieżąco komentowali przedstawiciele biznesu. Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris i Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląski zwrócili uwagę na to, że ze względu na wojnę w Ukrainie w 2022 roku wskaźniki raportu będą jeszcze bardziej zaniżone niż w latach 2019-2021. Dlatego zdaniem Bartkiewicza w roku 2023 będziemy potrzebować wysokiej wiarygodności ekonomicznej Polski we wszystkich wskazanych w raporcie aspektach i będzie on niezwykle istotny pod kątem przełamania obecnej stagnacji gospodarczej.
Jeden ze współautorów raportu – dr Sławomir Dudek – Prezes Zarządu i Główny Ekonomista, Forum Obywatelskiego Rozwoju; Szkoła Główna Handlowa, w dyskusji z dr Michałem Możdżeniem – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Polska Sieć Ekonomii, stwierdził, że jeśli chodzi o finanse publiczne to jesteśmy w przedsionku problemów. „Deficyt strukturalny Polski, potrzeb pożyczkowych i kosztów obsługi długów są niepokojące. Nie jest najgorzej na tle innych krajów. Natomiast prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że możemy mieć problemy w nadchodzących latach. Rząd zamiast dotacji rozdaje obligacje. Zastępowanie dotacji obligacjami celem ominięcia zasad powoduje, że ogólna wiarygodność ekonomiczna dynamicznie spada, aż 6-krotnie pogarsza się w roku 2022 w stosunku do lat 2015-2019.” Z kolei Michał Możdżeń zwrócił uwagę na problem związany z inflacją: „Inflacja przynosi większe dochody tym, którzy są silni na rynku i daje im arbitralną swobodę dysponowania środkami”. Dodał, że kluczowym interesariuszem pomijanym w aktualnym budżecie są pracownicy, którzy nie dostają podwyżek.
Raport został opracowany przez zespół autorski, w składzie:
· Adam Balcer – dyrektor programowy, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
· dr Bartłomiej Biga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. SGH dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak – prorektor ds. nauki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· dr Sławomir Dudek – główny ekonomista, wiceprezes zarządu, Forum Obywatelskiego Rozwoju,
· dr Tomasz Geodecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· dr Jakub Głowacki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
· prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP, redaktor raportu
· prof. dr hab. Jacek Męcina – Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,
· prof. dr hab. Leszek Pawłowicz – koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, Uniwersytet Gdański,
· dr Marta Penczar – Uniwersytet Gdański,
· prof. dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
· Piotr Górski i Monika Liszewska – współautorzy wyników eksperckich badań jakościowych.
Publikacja powstała we współpracy i przy wsparciu Partnerów: Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Wolności Gospodarczej, Energopol Trade SA, Nowy Styl Sp. z o.o., Dr Irena Eris SA.
Pełny raport dostępny jest pod linkiem:
https://oees.pl/wp-content/uploads/2022/11/indeks-wiarygodnosci_WEB.pdf
MŁODZI W MIEŚCIE
W ścieżce tej dyskutowano m.in. o tym, do kogo należy odpowiedzialność za młode osoby w miastach, a także czy miasta te zapewniają dziś odpowiednie wsparcie społeczne młodym osobom, poprzez włączanie lub przeciwnie – wykluczanie z kręgów decyzyjnych. Magdalena Milert – autorka bloga Pieing, wskazała przede wszystkim na problem wykluczenia komunikacyjnego, transportowego i edukacyjnego, z jakim wciąż muszą się mierzyć młodzi ludzie w Polsce. Zadała także pytania o zasadność tworzenia nowych przestrzeni publicznych dla młodych postulując raczej konieczność przetwarzania tych istniejących. Alina Prochasek z Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, z kolei zadała pytania o to, jak młodzież się organizuje i jak może projektować przestrzeń w mieście, podkreślając iż należy zacząć od tworzenia nowych narzędzi do podejmowania dialogu. Natomiast Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa wskazał na krakowski Szkolny Budżet Obywatelski, jako jedno z konkretnych rozwiązań w zakresie włączania i budowania przestrzeni do partnerskiego dialogu z osobami młodymi.
GREEN DEAL – ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE
W tym bloku tematycznym dyskutowano m.in. o konieczności zmiany systemu żywnościowego w formie, w jakiej znamy go dziś. Dyskusję otworzył Peter Schmidt, podkreślając iż należy zacząć od zmiany powszechnego poglądu na łańcuchy dostaw żywności – konieczne jest tutaj zniesienie konkurencji w branży produkcji żywności (niszczy ona bowiem małe i średnie przedsiębiorstwa). Schmidt podkreślił też, jak ważne jest podejście spółdzielcze, współpracujące, które ma szansę spowodować, że system produkcji żywności będzie sprawiedliwy i zapewni zdrową żywność. Wezwał jednocześnie do wspólnego budowaniu i włączania do działania społeczeństwa obywatelskiego, a także inicjowania działań na poziomie lokalnym.
W sesji pogłębiającej „Sprawiedliwa transformacja czy bezpieczeństwo energetyczne? Green Deal w obliczu wojny” Barbara Nowacka z Komisji Europejskiej, podkreśliła, że transformacja nie może czekać, a zielona energia to nie tylko odpowiedź na zmiany klimatu, lecz środek, który pomoże nam wzmocnić nasze bezpieczeństwo energetyczne: „W roku 2030 gaz w UE w 90% będzie importowany. Unia chce dywersyfikacji, idą na to zdecydowane fundusze, co jest szansą dla polskiej gospodarki oraz dla przedsiębiorstw”. Zdaniem Macieja Sołtysika z Instytutu Projektów i Analiz podstawowym problemem, który stoi na przeszkodzie rozwijania rynku energii w Polsce jest niestabilne prawo.
SESJA ZAMYKAJĄCA OPEN EYES ECONOMY SUMMIT 2022

Jednym z ostatnich mówców Kongresu był Mer Irpienia – Olksandr Markushyn, który w swoim przejmującym wystąpieniu pokazał skalę zniszczenia miasta, wskazując jednocześnie na wyzwania jakie stoją nie tylko przez Ukrainą, ale przed całą Europą. Markushyn podkreślił, że tocząca się obok wojna – to dla wielu liderów europejskich także wojna o nowy porządek świata i wartości. Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska, dodała że istotną bronią może być wiedza i edukacja – jako przeciwwaga dla dezinformacji i propagandy oraz współpraca na poziomie regionalnym. Jak wspomniała “bez partnerskiej współpracy z Ukrainą na poziomie lokalnym nie będzie możliwa odbudowa Ukrainy. Współpraca praktyczna, np. w odbudowie wodociągów – może być tylko możliwa między miastami”. Dulkiewicz zakończyła apelem o solidarność – jako wartości, która przyniesie bezpieczeństwo także Polsce. Kongres zakończył swoim wystąpieniem prof. Jerzy Hausner. Podkreślił, że “wiarygodność państwa powinna być ustanowiona na fundamencie praworządności, porządku prawnego, normatywności i przestrzegania zasad – w innym wypadku zamiast instytucjonalnej odpowiedzialności pojawia się nieodpowiedzialność, a prawo zamiast być normą, staje się instrumentem nieprawości”. Wskazał również na ważną rolę w społeczeństwie, jaką odgrywają eksperci i obywatele – pierwsi dostarczają narzędzi analitycznych oraz wiedzy mieszkańcom, obywatelom. Dzięki temu tworzy się przestrzeń do debaty i konstruktywnej rozmowy. Wreszcie podkreślił, jak ważne jest w życiu społecznym animowanie działalności obywatelskiej oraz formowanie różnych struktur wspólnotowych, wszelkiego rodzaju organizacji i instytucji państwowych, które pryncypialnie bazują na wiarygodności

Comments

comments

256
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...