PGNiG skorzysta z innowacyjnych pomysłów Studentów

Jerzy Ciszewski - 11.01.2019
217

PGNiG skorzysta z innowacyjnych pomysłów Studentów

PGNIG SKORZYSTA Z INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW STUDENTÓW

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podsumowało czwartą edycję konkursu „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG”. Wśród nagrodzonych są studenci Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Gdańskiej.

Konkurs jest okazją dla studentów, doktorantów i młodych naukowców do zaprezentowania swoich innowacyjnych pomysłów, które mogą zostać wykorzystane w działalności spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. Dla Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA – organizatora konkursu – są inspiracją do wprowadzenia nowych rozwiązań lub rozpoczęcia projektów badawczych.

– Tradycyjnie nasz konkurs wzbudził duże zainteresowanie. Każda kolejna edycja przynosi wnioski konkursowe o bardzo wysokim stopniu innowacyjności i wysokim poziomie merytorycznym. Tym razem przedstawiliśmy młodym naukowcom do wyboru 10 konkretnych obszarów tematycznych – od zagadnień technologicznych związanych z eksploatacją węglowodorów poprzez technologie wodorowe aż po możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w gazownictwie – powiedział Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju.

Finałowa trójka laureatów została wybrana przez kapitułę konkursu, w skład której weszli m.in. przedstawiciele Naukowej Grupy Doradczej działającej przy PGNiG. Pracę Michała Zająca, studenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oceniła najwyżej. Laureat zaproponował wykorzystanie bardzo efektywnego i szybko działającego enzymu produkowanego przez ćmy (Galleria mellonella) do degradacji zanieczyszczeń węglowodorowych i produkcji glikolu. Jury podkreśliło potencjał ekologiczny i komercjalizacyjny projektu. Technologię tę można wykorzystać również do utylizacji opakowań foliowych.

Drugie miejsce zajął Jędrzej Wrzaskowski, student Politechniki Gdańskiej. Zaprezentował możliwość otrzymywania wodoru z eteru dimetylowego DME. Dla PGNiG technologie wodorowe znajdują się wśród najbardziej perspektywicznych obszarów działań rozwojowych. Spółka rozpoczęła projekt badawczy, który ma pozwolić na wytwarzanie wodoru z odnawialnych źródeł energii i zatłaczanie go do magazynów gazu.

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do zwiększenia efektywności procesów wydobywczych to trzecia nagrodzona praca konkursowa. Jej autorką jest Edyta Kuk, doktorantka z Akademii Górniczo-Hutniczej. Pomysł na inteligentną aplikację ma pomóc w zarządzaniu procesami wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pracą podziemnych magazynów gazu.

– Zgodnie z zasadami konkursu – poza nagrodami pieniężnymi dla laureatów – możemy im oraz ich macierzystym uczelniom zaproponować realizację umów wdrożeniowych weryfikujących pomysły młodych naukowców. Niedługo rozpoczniemy rozmowy ze zwycięzcami na temat szczegółowych zakresów umów – powiedział Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA.

· W czasie trwania czterech edycji konkursu napłynęło do PGNiG SA ponad 100 wniosków konkursowych.

· Uczestnicy, którzy brali udział w konkursach, to najwybitniejsi studenci i doktoranci z kilkudziesięciu najlepszych polskich uczelni i instytutów badawczych, m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska.

· Wyłoniono 30 finalistów, którzy podczas finału przedstawili swoje innowacyjne pomysły.

Comments

comments

217
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...