Paweł Surówka prezesem PZU SA

Informacja Prasowa - 14.04.2017
278

Rada Nadzorcza PZU SA podjęła decyzję o powierzeniu Pawłowi Surówce funkcji prezesa zarządu

13 kwietnia Rada Nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA podjęła decyzję o powierzeniu Pawłowi Surówce funkcji prezesa zarządu PZU SA. Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016.

Jestem zaszczycony, że Rada Nadzorcza PZU SA powierzyła mi pełnienie funkcji prezesa jednej z największych grup kapitałowych w tej części Europy. Jestem dumny, że dotychczas mogłem współtworzyć jej strategię do 2020 roku i uczestniczyć w tak kluczowych dla spółki projektach, jak transakcja przejęcia Pekao SA. Konsekwentna realizacja tych zamierzeń będzie moim najwyższym priorytetem  – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Paweł Surówka podkreśla, że podtrzymuje również politykę dywidendową, która wraz ze strategią została przyjęta przez zarząd spółki pod kierownictwem Michała Krupińskiego. Strategia zakłada rozwój biznesu ubezpieczeniowego i bankowego a także nacisk na wprowadzanie innowacyjnych narzędzi obsługi klienta i zarządzania. Realizowane będą także ważne inicjatywy wzrostowe w obszarze zdrowia oraz inwestycji.

Naszym celem jest w pełni wykorzystać ogromny potencjał Grupy PZU, począwszy od usług ubezpieczeniowych i zdrowotnych, poprzez produkty inwestycyjne, aż po ofertę bankową. Jest to unikatowe spektrum możliwości  – dodał Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Paweł Surówka to menedżer z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w globalnych spółkach kapitałowych. Bezpośrednio przed nominacją na prezesa zarządu PZU SA pełnił funkcję prezesa zarządu PZU Życie SA (od 23 czerwca 2016 kiedy to Rada Nadzorcza ubezpieczyciela powierzyła mu te obowiązki).

Grupę PZU cechuje nie tylko duża skala i siła finansowa, ale również kultura dbałości i odpowiedzialności. Odpowiedzialność i uczciwość wobec klientów, dbałość o rozwój naszej gospodarki, o sukces polskiego rynku. Ta kultura, jak ufam, długotrwale i stabilnie buduje wartość dla naszych akcjonariuszy, równocześnie pozytywnie wpływając na cały otaczający nas rynek – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Prezes PZU SA jest absolwentem Universitẻ Paris I Panthẻon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS). Podstawowe studia odbył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej.

W latach 2013 – 2015 pełnił funkcje m.in. członka zarządu Boryszew SA, dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive.

Od 2015 roku był doradcą prezesa zarządu PKO Bank Polski SA oraz dyrektorem bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialnym za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego PKO Banku Polskiego, a także doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych PKO Banku Polskiego w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej. Paweł Surówka biegle posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Comments

comments

278
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...