Oświadczenie zarządu SAPR w sprawwie agencji R4S

Informacja Prasowa - 05.12.2020
204

Oświadczenie zarządu SAPR w sprawwie agencji R4S

Oświadczenie zarządu SAPR w sprawwie agencji R4S

 

w związku z publikacją OKO.press pt. „Ukryta słodycz. Jak firma Adama Hofmana dezinformowała w sieci, by zatrzymać podatek cukrowy” zwróciliśmy się do R4S z prośbą o szczegółowe wyjaśnienia. Dzisiaj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy od firmy stanowisko w kwestii informacji zawartych w przywołanym artykule. Mając na uwadze udzielone przez firmę R4S odpowiedzi, ale także dobro stowarzyszenia i jego członków, a także ciężar zarzutów adresowanych w kierunku agencji R4S i pojawiających się kolejnych niejasności w sprawach z nią związanych, Zarząd SAPR podjął następującą uchwałę:

Zarząd Stowarzyszenia Agencji Public Relations zawiesza agencję R4S w prawach członka Stowarzyszenia, do czasu wyjaśnienia ciążących na firmie zarzutów.

Niezależnie od powyższego, Zarząd SAPR pragnie podkreślić, że artykuł m.in. opisuje takie działania, które bezwzględnie są sprzeczne z etyką i standardami naszego zawodu. Każda agencja PR jest zobowiązana zachować szczególną staranność, rzetelność i uczciwość w pracy dla klientów i adresatów swoich działań. Jest zobowiązana do przestrzegania zasady prawdomówności, a w szczególności do relacjonowania faktów w ich właściwym kontekście, bez zniekształceń i manipulacji, a także nie może rozpowszechniać informacji, które wedle jego wiedzy są nieprawdziwe, nieścisłe lub mogą wprowadzać odbiorcę w błąd. Public relations nie może w żadnym przypadku służyć dezinformacji. Są to podstawowe zasady, które opisują polskie i międzynarodowe kodeksy etyczne regulujące nasz zawód.

Comments

comments

204
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...