NC+ skontrolowane przez UOKiK – wykazano nieprawidłowości

Redakcja PR - 31.08.2017
228

NC+ skontrolowane przez UOKiK – wykazano nieprawidłowości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po licznych skargach konsumentów, w grudniu 2015 roku wszczął postępowanie przeciwko spółce ITI Neovision, operatorowi NC+. W wyniku przeprowadzonego postępowania UOKiK zobowiązał NC+ do zwrócenia poniesionych przez klientów niesłusznie naliczonych kosztów, bądź nieodpłatnego udostępnienia usług.

UOKiK w trakcie postępowania ustalił, że faktycznie w trakcie zawierania umów na odległość, głównie przez telefon, mogło dojść do nieprawidłowości, a praktyka operatora wzbudzała wątpliwości. Urząd podkreśla, że w świetle obowiązujących przepisów przedłużenie umowy jest traktowane jako zawarcie nowej umowy. Z tego względu, przy zawieraniu jej na odległość, konsumentom przysługuje 14 dni na odstąpienie od umowy. Aby przed upływem tego terminu korzystać z usług operatora, klient powinien wyraźnie zażądać uruchomienia usługi.

UOKiK wykazał, że platforma NC+ uruchamiała jednak usługę bez wyraźnej zgody klienta, a dodatkowo informowała go, że rozpoczęcie korzystania z usługi oznacza brak możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość. ITI Neovision miała jasno określoną linię obrony, twierdząc, że usługa dostępu do telewizji jest wyjątkiem ustawowym, zakwalifikowanym jako dostarczanie treści cyfrowych.

Ponadto urząd ustalił, że w latach 2013-2014 spółka nie dostarczała konsumentom potwierdzenia zawarcia umowy czy zmiany jej warunków. Wielu klientów również nie usłyszało o możliwości rezygnacji z kontraktu.

Po zakończeniu postępowania NC+ zobowiązała się do zrezygnowania z zakwestionowanych praktyk oraz rekompensaty dla klientów wprowadzonych w błąd. Ponadto UOKiK zobowiązał ITI Neovision do uznania reklamacji klientów, których niesłusznie poinformowano o braku możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość.  Urząd potraktował spółkę dosyć łagodnie, gdyż nie nałożył na nią żadnej finansowej kary za wprowadzanie klientów w błąd.

Comments

comments

228
Komentarze
Sonda

Czy nagrody branżowe przynoszą agencjom PR, oprócz prestiżu, korzyści biznesowe??

Loading ... Loading ...