Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza konkurs na system identyfikacji wizualnej

Informacja Prasowa - 29.04.2019
295

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza konkurs na system identyfikacji wizualnej

Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje konkurs na opracowanie nowego logotypu oraz systemu identyfikacji wizualnej. Celem konkursu jest stworzenie kompleksowej i spójnej koncepcji identyfikacji wizualnej Muzeum sprzyjającej zwiększeniu rozpoznawalności marki MNK, w tym w szczególności uspójnieniu i wzmocnieniu przekazu o oddziałach funkcjonujących w strukturze Muzeum.

Nowa koncepcja Systemu Identyfikacji Wizualnej ma ujednolicić wszystkie przekazy Muzeum Narodowego w Krakowie, zarówno informacyjne, jak i promocyjne; uspójnić i wzmocnić przekaz o oddziałach funkcjonujących w strukturze Muzeum Narodowego w Krakowie Jednocześnie powinna reprezentować wysoki poziom artystyczny i uwzględniać prestiż i rangę instytucji.

Potrzeba aktywnej odpowiedzi na zmiany, które zachodzą w XXI wieku w przestrzeni audiowizualnej i nowych technologiach, skłania Muzeum Narodowe w Krakowie do intensyfikacji prac nad kształtowaniem nowoczesnego wizerunku jako jednej z najważniejszych instytucji kultury w kraju. Równocześnie niezbędne jest wyraźne akcentowanie roli MNK jako skarbnicy dziedzictwa narodowego umożliwiającej publicz- ności kompleksowe i twórcze czerpanie z bogactwa kultury narodowej. Tym samym projekt zmiany identyfikacji wizualnej MNK jest dla Muzeum priorytetowy i traktowany w kategoriach inwestycji na przyszłość, wychodzącej naprzeciw oczekiwa- niom współczesnych odbiorców.

Ostatnia kompleksowa identyfikacja wizualna MNK była opracowana w 2008 roku.

Termin nadsyłania portfolio (I etap) upływa w dniu 15.05.2019 r. Rozstrzygnięcie I etapu Konkursu nastąpi do dnia 29.05.2019 r. Termin nadsyłania prac na II etap Konkursu upływa w dniu 21.06.2019 r. Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 05.07.2019 r.

Więcej informacji: https://mnk.pl/artykul/konkurs-na-system-identyfikacji-wizualnej-muzeum-narodowego-w-krakowie

Regulamin:https://media.mnk.pl/images/upload/pliki/MNK%20konkurs/Regulamin%20KONKURS%20NA%20IDENTYFIKACJĘ%20WIZUALNĄ%20%20MNK.pdf

źródło:https://media.mnk.pl/images/upload/pliki/MNK%20konkurs/BRIEF%20MNK.pdf

 

 

Comments

comments

295
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...