Marzec miesiącem B Corp, ale co to oznacza?

Jerzy Ciszewski - 27.03.2024
209

Obchodzony w marcu B Corp Month to dobry moment, aby przypomnieć wartości, które łączą przedsiębiorstwa w nim zrzeszone

Kolejne wchodzące w skład grupy spółek DANONE w Polsce podmioty już w 2024 roku będą próbowały dołączyć do ruchu Benefit Corporations, czego potwierdzeniem jest przyznanie certyfikatu B Corp. Do prestiżowego grona „firm lepszych dla świata” już od stycznia 2022 roku należy działająca w Polsce spółka Danone. Obchodzony w marcu B Corp Month to dobry moment, aby przypomnieć wartości, które łączą przedsiębiorstwa w nim zrzeszone. Grupa spółek DANONE promuje je m.in. poprzez działania realizowane w ramach Akademii Pozytywnego Wpływu DANONE.

Co roku w marcu społeczność B Corp na całym świecie jednoczy się w celebracji wspólnych wartości i misji aktywnego wsparcia transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem kampanii jest budowanie świadomości o tym, czym jest ruch B Corp oraz dalsze edukowanie o tym, jak istotne i potrzebne jest podnoszenie standardów odpowiedzialności i wdrażania innowacyjnych modeli. B Corp Month jest dobrą okazją do przywołania przykładu firm, które podążają tą ścieżką i udowadniają, że wypracowanie zdrowego i efektywnego balansu między celami biznesowymi a zaangażowaniem w inicjatywy społeczne i środowiskowe, a także stworzenie przyjaznego środowiska pracy są jak najbardziej możliwe. Tak działa grupa spółek DANONE, która podjęła zobowiązanie uzyskania certyfikatu B Corp przez wszystkie swoje podmioty na świecie do roku 2025.

Najwyższe standardy na co dzień

Posiadanie certyfikatu B Corp potwierdza utrzymywanie wysokich standardów w zakresie działań na rzecz środowiska, społeczności, pracowników, klientów, dostawców i udziałowców przy zachowaniu pełnej transparentności oraz zobowiązaniu do stałego poszerzania i udoskonalania realizowanej strategii ESG (ang. Environmental, Social, Governance). Proces certyfikacji może trwać od 6 do 10 miesięcy i obejmuje takie obszary jak: balans pomiędzy wysiłkami wkładanymi w osiąganie zysków oraz w realizację celów innych niż biznesowe, transparentność dotycząca łańcucha dostaw, zapewnienie wysokiej jakości warunków pracy, zrównoważony rozwój i wpływ na środowisko, egzekucja odpowiedzialności prawnej. Wynik, jaki należy uzyskać to minimum 80 punktów w ocenie B Impact Assessment. Certyfikatem B Corp mogą w rezultacie posługiwać się tylko te biznesy, które dbają o pracowników, ład korporacyjny i otoczenie, inwestując oraz angażując się w szukanie odpowiedzi na współczesne wyzwania społeczne i środowiskowe.

Ważnym aspektem certyfikacji jest również zobowiązanie do ciągłej realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, dynamicznego reagowania na wspomniane wyzwania oraz proaktywnego poszukiwania odpowiadających na nie rozwiązań. Audyt jest powtarzany co trzy lata. Jak podkreśla certyfikująca organizacja non-profit B Lab – przyznawany certyfikat nie powinien być uznawany jako cel sam w sobie, a jako zaproszenie do wyruszenia we wspólną drogę ku lepszemu biznesowi.

Zrównoważony rozwój wpisany w DNA

 Grupa spółek DANONE od ponad 30 lat realizuje w Polsce podwójne zobowiązanie na rzecz odpowiedzialnego i równoległego rozwoju gospodarczego oraz społecznego. W praktyce oznacza to, że rozwijając biznes firma dba o wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie, w którym funkcjonuje, ludzi oraz planetę. Realizowane konsekwentnie aktywności przyczyniły się do tego, że spółka Danone pozytywnie przeszła proces certyfikacji B Corp w styczniu 2022 r., stając się największą firmą z sektora FMCG w kraju, posiadającą ten certyfikat. Kolejne spółki tj. Nutricia, Zakłady Produkcyjne Nutricia, Nutrimed, Promedica i Żywiec Zdrój odważnie zmierzają w stronę uzyskania certyfikacji. Od 2018 r. B Corpem jest także Alpro, którego produkty są dostępne na polskim rynku.

Tegoroczne hasło obchodzonego w marcu B Corp Month „This Way Forward” [pol.Właśnie Tędy Droga] jest idealnym podsumowaniem inicjatyw, które podejmujemy. Danone mógłby skupić się tylko na produkcji produktów nabiałowych („biznes po staremu”), ale zamiast tego do swojego portfolio włączyliśmy produkty roślinne i aktywnie działamy na rzecz upowszechnienie diety planetarnej m.in. poprzez wydany niedawno raport „Talerz Przyszłości”, opracowany poprzez powołany przez nas think-tank. Ponadto, jako B Corp zmieniamy praktyki rolnicze w naszym łańcuchu dostaw – blisko 80% krajowych dostawców mleka wdraża u siebie praktyki regeneratywne, mające na celu odbudowę gleb, bioróżnorodności i retencję wody. Wierzymy, że tylko tędy droga. Wartości, które przyświecają ruchowi B Corp wpisują się w cele strategiczne naszej organizacji, korespondują także z łączącą wszystkie spółki DANONE wizją One Planet. One Health oraz strategią zrównoważonego rozwoju DANONE – Drogą Pozytywnego Wpływu – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w grupie spółek DANONE

Sukcesywną realizację założeń związanych z równoczesnym rozwojem społecznym i gospodarczym potwierdzają m.in. dane przedstawione w ostatnim raporcie ESG[1] grupy spółek DANONE. Pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wybuchem wojny i inflacją, strategia ESG w latach 2021-2022 została w Polsce zrealizowana w pełnym zakresie, a wartość dodana dla polskiej gospodarki była wyższa niż  osiągnięta w roku 2020[2] i wyniosła 3,6[3] mld zł. Na projekty społeczne, tylko w ciągu ostatnich 20 lat, przeznaczono ponad 111 mln zł.

Więcej „firm lepszych dla świata”

 Do wspólnej podróży w stronę zrównoważonej produkcji grupa spółek DANONE zaprasza startupy. W ramach powołanej wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego i Kozminski Business Hub Akademii Pozytywnego Wpływu DANONE dzieli się z nimi najlepszymi praktykami i doświadczeniem zdobytym podczas procesu certyfikacji B Corp, oferując wsparcie merytoryczne i mentoring. Nadrzędnym celem Akademii jest szerzenie idei B Corp oraz powiększanie grona firm zarządzających swoim potencjałem gospodarczym w sposób zrównoważony, korzystnie wpływający na ich bliższe i dalsze otoczenie.

Dla startupów udział w Akademii to doskonała okazja, aby dokonać samooceny w zakresie wpływu, jaki wywiera ich biznes. Służy do tego specjalne narzędzie, bazujące na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także wsparcie merytoryczne autora tej metody – prof. Bolesława Roka. Każdy z uczestników projektu otrzymuje świadectwo ukończenia Akademii Pozytywnego Wpływu, wydane przez współorganizatorów programu – DANONE oraz Kozminski Business Hub.

[1] Raport wpływu grupy spółek DANONE w Polsce został przygotowywany zgodnie z Global Reporting Initiative (GRI), czyli międzynarodowym standardem raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dokument obejmuje działalność spółek Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia Polska, Nutrimed oraz Nutricia Zakłady Produkcyjne od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, https://danone.pl/assets/Razem-do-lepszego-jutra_Raport-wplywu-DANONE.pdf.

[2] Wg raportu wpływu grupy spółek DANONE za rok 2020 wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2020 r. dzięki działalności grupy spółek DANONE wyniosła 3,57 mld zł.

[3]3,597 mld zł – łączna wartość dodana wygenerowana w gospodarce polskiej w 2022 r. dzięki działalności grupy spółek DANONE.

Comments

comments

209
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...