Magdalena Dulińska nowym Prezesem Zarządu  agencji Compress

Informacja Prasowa - 01.02.2019
57

Magdalena Dulińska nowym Prezesem Zarządu  agencji Compress

Magdalena Dulińska nowym Prezesem Zarządu  agencji Compress

Zarząd ComPress SA informuje, że 29 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała z Zarzadu Spółki Panią Joannę Zaskurską – Prezesa Zarządu a następnie powołała do Zarządu ComPress S.A. Panią Magdalenę Dulińską i powierzyła jej funkcję Prezesa Zarządu.

Pani Magdalena Dulińska

Radca Prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz półrocznego stypendium na wydziale prawa Uniwersytetu Norymberga-Erlangen (Niemcy). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego w Szkole Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2000 roku uczestniczy w realizacji różnorodnych projektów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem sieci informatycznych, komórkowych oraz branży e-commerce. Pracowała jako in-house lawyer w spółkach prawa handlowego, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Interia.pl SA, Bankier.pl SA), zarówno w zakresie obsługi bieżącej działalności korporacyjnej i gospodarczej, jak i obsługi projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w pracy na rzecz podmiotów z branży TMT (TV Puls, Grupa Multimedialna SA) i sektora publicznego (Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Posiada praktyczne doświadczenie pełnienia funkcji w organach spółek jako Członek Zarządu (Bankier.pl SA) oraz jako Członek Rady Nadzorczej (FOR FORCAN SA, Pit.pl Sp. z o. o., Post – Tel Sp. z o. o., POSTDATA SA). Pełniła także funkcję prokurenta w Bankier.pl SA. Z grupą kapitałową Gremi Media SA współpracuje od maja 2018. Od 1 października 2018 Wiceprezes Zarządu e-Kiosk S.A.

Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Comments

comments

57
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...