Listek CSR „Polityki” dla Agory za działania społecznie odpowiedzialne

Informacja Prasowa - 22.05.2018
154

Listek CSR „Polityki” dla Agory za działania społecznie odpowiedzialne

Agora S.A. znalazła się w gronie firm docenionych przez „Politykę” za działania społecznie odpowiedzialne. Spółka otrzymała Biały Listek CSR, a jej projekt NewMavens.com został wyróżniony jako dobra praktyka realizująca Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Tygodnik „Polityka” wraz z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz siódmy nagrodził przedsiębiorstwa, których działania koncentrują się wokół lepszego zarządzania pracownikami, poprawy relacji z klientami i partnerami biznesowymi oraz ochrony środowiska. 

 
– Biały Listek CSR to kolejne wyróżnienie dla Agory, które pokazuje spójność i konsekwencję spółki w realizacji działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu – mówi Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory. – Cieszymy się, że – podobnie jak w przypadku dołączenia do RESPECT Indeksu – tym razem także znaleźliśmy się w gronie firm reprezentujących bardzo różne branże, ale równie mocno zaangażowanych w rozwój projektów odpowiedzialnych społecznie i realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju. 
Tygodnik „Polityka” wspólnie z firmą doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz siódmy przeprowadził wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Najlepszym wręczono Złote, Srebrne oraz Białe Listki CSR. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 115 przedsiębiorstw, z których 66 znalazło się w gronie laureatów: Złoty Listek CSR otrzymało 9 firm, Srebrny – 21, a Biały – 36.
Agora otrzymała Biały Listek CSR „Polityki” jako jedna ze spółek, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 (np. praktyki z zakresu pracy, w tym sformalizowany system ocen pracowniczych, system zarządzania wpływem środowiskowym, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej) oraz ciągle doskonalą swoje działania na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy na otoczenie.
NewsMavens.com – pierwszy europejski serwis, którego celem jest prezentacja bieżących wydarzeń z każdego kraju w Europie z niedostatecznie reprezentowanej, kobiecej perspektywy – otrzymał wyróżnienie dla jednej z najlepszych praktyk firm w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Spośród 113 zgłoszonych działań z 2017 r. wybrano 10, które najlepiej spełniały kryteria z zakresu m.in. realizacji postawionych celów, współdziałania z różnymi podmiotami oraz uzyskiwania wymiernych efektów.
– NewsMavens.com to projekt zainicjowany przez „Wysokie Obcasy” i „Gazetę Wyborczą”, który wygrał dofinansowanie w ramach programu Google DNI. Serwis stanowi wyjątkowy przegląd najciekawszych i najważniejszych tekstów wybranych przez kuratorki z mediów newsowych w Europie – pozwala zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami widzianymi z perspektywy kobiet i mniejszych krajów europejskich. NewsMavens.com działa dzięki współpracy wydawców i dziennikarek niezależnych – pod koniec 2017 r. pracowało w nim 21 kobiet z 13 europejskich tytułów – dodaje Nina Graboś.
„Listki CSR” to inicjatywa tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy biorące udział w ankiecie odpowiadają na pytania, które zostały opracowane zgodnie z wytycznymi międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Dotyczą one siedmiu aspektów: ochrony środowiska, ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, dbałości o klienta, uczciwości biznesowej i zaangażowania społecznego.
Tegorocznemu zestawieniu Listków CSR „Polityki” towarzyszył przegląd praktyk, które wspierały realizację 6 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), tzw. akceleratorów dla Polski
Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej działania obejmują takie obszary, jak prasa drukowana i multimedialne wydania cyfrowe, portale i projekty internetowe, radio, kino, telewizja, reklama zewnętrzna, a także wydawanie książek oraz produkcja i dystrybucja filmowa.
Agora – samodzielnie lub poprzez swoje spółki i marki – od wielu lat realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jej podejście do tej kwestii opiera się na takich filarach, jak: transparentność, budowanie relacji z partnerami i otoczeniem firmy, różnorodność wśród pracowników oraz wysoka jakość produktów i usług. Agora i jej spółki z grupy kapitałowej inicjują i angażują się w szereg projektów edukacyjnych, społecznych i kulturowych oraz dotyczących zrównoważonego rozwoju. W 2017 r. Agora S.A. zadebiutowała w XI edycji RESPECT Index, indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na GPW w Warszawie.

Comments

comments

154
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...