LIDL wspiera równość płacową i ustanawia nagrodę „LIDL FAIR PAY”

Informacja Prasowa - 25.04.2019
1

LIDL wspiera równość płacową i ustanawia nagrodę „LIDL FAIR PAY”

Równe traktowanie pracowników, w tym równość w kwestii płac, powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Określa to m.in. punkt 5 zapisany w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Sieć Lidl przykłada dużą uwagę do równego traktowania swoich pracowników. Zwieńczeniem tych działań jest ustanowienie nagrody LIDL FAIR PAY, która została po raz pierwszy przyznana podczas XI edycji Poland & CEE Retail Summit.Partnerem nagrody jest firma Lidl Polska, natomiast Partnerem Merytorycznym firma Korn Ferry. Celem tej wyjątkowej nagrody było wyróżnienie, zachęcanie i motywowanie firm do stosowania jednakowej polityki płacowej. W tegorocznej, pierwszej edycji nagrodę główną zdobyła firma Kraft Heinz Polska.

Wysokość płac powinna być kształtowana w oparciu o merytoryczne kwestie takie jak: wykształcenie, doświadczenie czy umiejętności, a nie płeć. Kwestię te określają Cele Zrównoważonego Rozwoju ustanowione przez ONZ. To 17 punktów, które mają zostać osiągnięte przez kraje członkowski do 2030 roku. Cel 5. to wzmocnienie równości płci i pozycji kobiet oraz dziewcząt. Jednym z zadań zawartych w tym postulacie jest właśnie równość płacowa.

– W Lidl Polska temat równości płac jest nam szczególnie bliski – od wielu lat realizujemy politykę równego traktowania pracowników. Chcieliśmy zwrócić uwagę na problem kwestii równości płac oraz wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne, jak dla nas. Cieszymy się, że mieliśmy okazję wraz z firmą Korn Ferry wyłonić i nagrodzić firmy, które oferują możliwość rozwoju pracownikom bez względu na płeć. W Lidlu aż 70 procent stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety – podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager Lidl Polska.

Laureaci „Lidl Fair Pay”

W konkursie wzięło udział 17 firm z sektora FMCG, ale również zakłady produkcyjne, farmaceutyczne oraz centra usług wspólnych. Uczestnicy konkursu zostali przebadani pod względem kilku aspektów m.in.: równości wynagrodzeń na tych samych poziomach zaszeregowania, udziału kobiet w kadrze kierowniczej oraz udziału kobiet w zespołach zarządzających. Zwycięzcy „Lidl Fair Pay” zostali wyłonieni podczas spotkania polskiego sektora handlu i FMCG – Poland & CEE Retail Summit. Nagrodę główną zdobyła firma KRAFT HEINZ POLSKA, natomiast wyróżnienie firmy OMEGA PHARMA i AMWAY BUSINESS SERVICE CENTER EUROPE. „Lidl Fair Pay” zostało wręczone przez Maksymiliana Branieckiego, Prezesa Lidl Polska oraz Agnieszkę Milewczyk, Dyrektora Zarządzającego Korn Ferr.

Razem na rzecz zmian

Na podstawie zgłoszeń uczestników konkursu „Lidl Fair Pay”, firma Korn Ferry przeprowadziła pogłębioną analizę sytuacji kobiet na rynku pracy. Z badań wynika, że kobiety zatrudnione w firmach, które zgłosiły się do konkursu „Lidl Fair Pay” stanowią połowę kadry kierowniczej i 46% zespołów zarządzających. Jest to dużo lepszy wynik niż sytuacja na rynku ogólnopolskim (w Polsce kobiety stanowią 49% kadry kierowniczej oraz jedynie 28% zespołów zarządzających). Dlatego firmy takie jak Lidl Polska podejmują działania na rzecz promocji polityki równego traktowania.

Pracownicy firmy Kraft Heinz są zawsze równo traktowani bez względu na to jakiej są płci, koloru skóry, wyznania czy narodowości. Nic nie stawia w firmie jednych przed drugimi, w szczególności w zakresie wynagrodzeń. Wśród kilku wartości kształtujących kulturę organizacyjną firmy Kraft Heinz Polska jedną z ważniejszych jest zasada merytokracji, czyli nagradzania za wyniki i osiągnięcia każdego, kto je osiąga – komentuje Rafal Walendzik, Managing Director Polska.

 

Comments

comments

1
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...