Lekcję życia odrabiam sam – kampania społeczna

Redakcja PR - 22.08.2018
178

Lekcję życia odrabiam sam - kampania społeczna

Powrót do szkoły dla niektórych dzieci bywa wyjątkowo trudny. Różnice edukacyjne, materialne, a także trudna sytuacja rodzinna są częstą przyczyną wykluczenia i braku akceptacji. Dla dzieci opuszczonych  i  osieroconych to kolejny  cios, utrudniający  rozwój, pogłębiający  poczucie osamotnienia i dystans z rówieśnikami. Problem ten porusza nowa kampania „Lekcję życia odrabiam sam”, której celem jest wyrównanie szans podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Dzieci znajdujące się pod opieką Stowarzyszenia, zarówno mieszkające w Wioskach SOS, jak i te które wychowują się w rodzinach zagrożonych rozpadem, mają za sobą trudne przejścia. Zdecydowana większość już na samym starcie musiała wziąć na siebie odpowiedzialność i radzić sobie z sytuacjami, których nawet dorosły nie umiałby udźwignąć.  Nie miały obok siebie osoby, która obdarzyła ich miłością, zmotywowała i pokazała, że nauka jest ważna. Bardzo często to dzieci przejmowały rolę rodziców, więc nauka schodziła na dalszy plan. Nie było też nikogo, kto pokazałby im właściwą drogę, otoczył opieką. Stąd hasło kampanii „Lekcję życia odrabiam sam” – dzieci zostały same z tą najważniejszą lekcją, lekcją życia.

‐ Zarówno maluchy będące pod opieką Rodziców SOS, jak i te, których rodziny otrzymują wsparcie prowadzonego przez nas profilaktycznego Programu Umacniania Rodziny, niosą ze sobą ciężki bagaż emocjonalny. Chociaż robimy wszystko, by pomóc im się z nim uporać, proces odbudowy wiary w siebie jest bardzo długi. Każdego dnia nasze dzieci muszą stawiać czoła także nowym wyzwaniom, takim jak brak akceptacji ze strony rówieśników, poczucie samotności i niezrozumienia w szkole. – podkreśla Barbara Rajkowska, Dyrektor Krajowa Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

 

Tegoroczna kampania oprócz zebrania środków na specjalistyczne wsparcie i wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych Stowarzyszenia, ma na celu również zwrócenie uwagi na kwestię wykluczenia rówieśniczego, która jest coraz częstszym problemem w polskich szkołach. Z objawami braku akceptacji lub dyskryminacji ze strony rówieśników spotykają się również dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych oraz te z rodzin zagrożonych rozpadem.

W ramach kampanii odbędzie się wyjątkowa lekcja pokazowa „#JestemZSOS”, którą poprowadzi Mama SOS, Halina Kozacka oraz Ambasadorka Stowarzyszenia, Anna Dereszowska. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie jednej z warszawskich szkół podstawowych oraz zaproszeni dziennikarze. Taka lekcja może odbyć się w każdej szkole na terenie kraju – wystarczy wejść na stronę www.wioskisos.org/jestemzsos i zgłosić szkołę do udziału w projekcie.

Comments

comments

178
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...