Konkurs na logo ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej

Informacja Prasowa - 15.04.2019
250

Konkurs na logo ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej

Konkurs na logo ośmiu wydziałów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska ogłosiła konkurs na opracowanie projektów znaków graficznych – logo 8 wydziałów uczelni.  Zwycięzca otrzyma w nagrodę  10 tys. zł  i może zostać zaproszony do dalszej współpracy przy kreowaniu pełnej identyfikacji wizualnej wydziałów PK. Prace można składać do 28 maja br. Zmiany w identyfikacji wizualnej jednostek towarzyszą reformom na  krakowskiej uczelni, związanym z nową ustawą  o szkolnictwie wyższym i nauce.

Od nowego roku akademickiego Politechnika Krakowska zmieni swoją strukturę, będzie kształcić na 8 (a nie – jak dotąd – 7) wydziałach, co wynika z decyzji o skoncentrowaniu głównej części działalności badawczej wokół 8 nowo zdefiniowanych dyscyplin naukowych (architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).  Takie wskazanie wiodących obszarów badawczych umożliwia oparcie struktury organizacyjnej PK na wydziałach, skupionych wokół dyscyplin. To zaś oznacza, że od 1 października 2019 r. na Politechnice zostanie powołany nowy wydział – Inżynierii Materiałowej i Fizyki, a w przypadku dwóch innych wydziałów dojdzie do rozszerzenia profilu działania i zmian nazw. Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki zostanie przekształcony w Wydział Informatyki i Telekomunikacji, a Wydział Inżynierii Środowiska w Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

W związku z tymi zmianami uczelnia postanowiła ujednolicić  identyfikację  wizualną  ośmiu jednostek wydziałowych i ogłosiła   konkurs na  opracowanie projektów ich znaków graficznych – logo. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Adresowany jest do grafików, projektantów, artystów plastyków, architektów – zarówno osób, jak i firm, twórców indywidualnych, jak i zespołów. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę projektów. Trzy najlepsze otrzymają nagrody finansowe w wysokości 10 tys. , 6 tys. i 3 tys. złotych. Zwycięzca konkursu może też zostać zaproszony do dalszej współpracy przy kreowaniu pełnej identyfikacji wizualnej wydziałów na podstawie odrębnej umowy.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu jednorodnych stylistycznie znaków graficznych, które staną się oficjalnymi elementami identyfikacji wizualnej: Wydziału Architektury, Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydziału Mechanicznego. Jak wskazano w regulaminie konkursu, charakter logo powinien łączyć dobrze rozumianą tradycję Politechniki Krakowskiej z jej aspiracjami i innowacyjnością. Projekt znaków graficznych wydziałów PK powinien obejmować logo w wersji kolorowej i czarno-białej, w rozmiarze 150 x 150 mm oraz w najmniejszym czytelnym dla każdego z ośmiu wydziałów, zestawienie wszystkich logo wydziałów i logo uczelni na jednym arkuszu, a także przykładowe zastosowanie logo jednego wydziału na: wizytówce, papierze firmowym i teczce firmowej. Szczegółowe warunki konkursu można znaleźć w regulaminie na stronie głównej PK.

Prace konkursowe oceni jury, w którym zasiedli: rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof.  Stanisław Tabisz, prorektor ds. ogólnych PK prof.  Andrzej Białkiewicz oraz dziekani wydziałów PK. Projekty można nadsyłać do 28 maja br., ogłoszenie wyników konkursu 3 czerwca.

Comments

comments

250
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...