Jak mówić dobrze o sobie i swoich pomysłach? [webinar]

Informacja Prasowa - 16.11.2021
29

Jak mówić dobrze o sobie i swoich pomysłach? [webinar]

Jak mówić dobrze o sobie i swoich pomysłach? [webinar]

Zaprojektowanie nowatorskiego rozwiązania to wielkie osiągnięcie. Przekonanie innych o tym, że ono działa to kolejne ważne wyzwanie na drodze rozwoju projektu. Okazją do rozmowy na ten temat będzie webinar TransferHUB z udziałem Aleksandry Więckiej. Spotkanie odbędzie się w formule online 22 listopada o godz. 18.

22 listopada o 18:00 odbędzie się webinar poświęcony opowiadaniu. Podczas spotkania Aleksandra Więcka – story designer, dziennikarka, dramatopisarka i autorka książki „Jak mówić dobrze o sobie” –  opowie o tym, jak tworzyć angażujące opowieści o innowacjach.

Rejestracja >> https://transferhub.clickmeeting.com/jak-mowic-dobrze

Współpracujemy z wieloma osobami, które mają bardzo dobre, skuteczne pomysły, ale nie zawsze potrafią przekonać do nich otoczenie – zaprosić odbiorczynie do korzystania z innowacji oraz użytkowników do wdrożenia jej u siebie. Organizujemy to spotkanie, by pomóc Państwu w angażowaniu obu grup – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE, koordynatorka TransferHUB.

Webinar organizowany jest w ramach TransferHUB, inkubatora innowacji społecznych prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Webinar będzie tłumaczony na polski język migowy.

Zgłoś pomysł

Aby dołączyć do projektu TransferHUB i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie https://transferhub.pl/zglos-pomysl. Ponadto, wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru (https://transferhub.pl/o-transferhub/procedury/) i wydrukowanie go, podpisanie i załączenie skanu do formularza zgłoszeń za pomocą przycisku na dole strony.

Inkubator składa się z kilku etapów. Udział m.in. uzależniony jest od potencjału innowacyjności, który oceni komisja grantowa.

  • Kurs dla innowatorów. Na tym etapie kontynuowana jest praca osoby lub zespołu nad pomysłem. Weryfikowana jest jego innowacyjność, projektowane badania potrzeb odbiorców oraz planowane są testy w skali mikro. Eksperci z TransferHUB wspierają w przygotowaniu specyfikacji innowacji i budżetu zgłoszonego projektu. Opowiadają o regulacjach prawnych i formalnościach związanych z grantem.
  • Testowanie innowacji. Po wyborze danego pomysłu przez komisję grantową, projekt otrzymuje dofinansowanie na sprawdzenie, czy innowacja przynosi zakładane rezultaty. Osobie/zespołowi testującemu innowację towarzyszyć będzie opiekun/ka innowacji. Jej/jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów i organizowanie konsultacji z ekspert/k/ami. Pomoże on/ona również wyciągnąć wnioski z testowania innowacji.
  • Popularyzowanie innowacji. Dla innowacji zakwalifikowanych przez komisję grantową do ostatniego etapu TransferHUB zostanie opracowana strategia skalowania oraz wybrany partner (np. instytucja czy firma), który będzie chciał skorzystać z pomysłu na szerszą skalę.

Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Projekt TransferHub prowadzony w partnerstwie przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ma zasięg ogólnopolski. Nadrzędny cel Inkubatora stanowi kompleksowe wsparcie w opracowaniu i przetestowaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie starzejącego się społeczeństwa, pozycji i możliwości kobiet na rynku pracy, a także wyzwań w obliczu automatyzacji i robotyzacji. 3. edycja Inkubatora TransferHUB jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments

comments

29
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...