Fundacja Publicis uruchamia globalną inicjatywę „Working With Cancer”

Informacja Prasowa - 17.01.2023
177

Cel - by zlikwidować stygmatyzację chorych na raka

Paryż –  17 stycznia, 2023 r. – W czasie gdy, według aktualnych estymacji naukowych[1], nawet u co drugiej osoby na świecie zostanie zdiagnozowana choroba nowotworowa, Fundacja Publicis uruchamia międzybranżową koalicję, której celem jest likwidacja stygmatyzacji pracowników chorych na raka. Inicjatywę „Working with Cancer” wspierają wiodące organizacje charytatywne zajmujące się nowotworami, w tym Memorial Sloan Cancer Center (MSK), MacMillan Cancer Support i Instytut Gustave Roussy.

W kwietniu 2022 roku u Arthura Sadouna, prezesa Publicis Groupe, zdiagnozowano i leczono raka. Po upublicznieniu swojego stanu zdrowia otrzymał wiele świadectw, które wskazywały, że osoby doświadczone chorobą nowotworową nie czuły wystarczającego wsparcia ze strony pracodawców, a co za tym idzie bały się nie tylko o swoje życie, ale także o pracę. Wiadomości te odzwierciedlają niepokojącą rzeczywistość, z którą Fundacja Publicis ma ambicję się zmierzyć tworząc inicjatywę „Working with Cancer”: 50% chorych na raka boi się powiedzieć pracodawcy o swojej diagnozie, mimo że 92% czuje, że wsparcie w pracy pozytywnie wpływa na ich zdrowie.

Inicjatywa Fundacji Publicis została ogłoszona 17 stycznia br. w Davos, we współpracy ze Światowym Forum Ekonomicznym. Najbardziej wpływowe firmy na świecie, dołączające do „Working with Cancer”, zobowiązują się do budowania otwartej, wspierającej i sprzyjającej powrotowi do zdrowia kultury pracy. Zaproszenie do inicjatywy skierowane zostało do wszystkich firm na świecie, które mogą podpisać zobowiązanie na stronie www.workingwithcancerpledge.com, przedstawiając jednocześnie własne deklaracje wobec pracowników chorych na raka.

Zobowiązanie Publicis Groupe obejmuje zapewnienie pracownikom dotkniętych nowotworem pełnego bezpieczeństwa zatrudnienia przez co najmniej rok oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia zawodowego nie tylko dla nich, ale także dla pracowników Grupy, którzy w najbliższej rodzinie pęlną rolę głównych opiekunów osób chorych na raka. Zobowiązanie to zostanie wsparte kampanią „Work/Life”, która ilustruje, przez co przechodzą chorzy na raka, ukrywający swoją chorobę przed współpracownikami.

W momencie rozpoczęcia akcji, Working with Cancer ma już wsparcie kluczowych, globalnych organizacji, takich jak: Abbvie, Adobe, AXA, Bank of America, BNP Paribas, BT, Carrefour, Citi, Disney, EE, Google, Haleon, L’Oréal, Lloyd’s, LVMH, Marriott, McDonald’s, Meta, Mondelez, Microsoft, MSD, Nestlé, Orange, Omnicom, Pepsico, Reckitt, Renault Group, Sanofi, Toyota, Unilever, Verizon i Walmart.

Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem, który przypada 4 lutego, organizacja Working with Cancer wystosuje masowy apel o wsparcie ludzi chorych na raka. Aby upewnić się, że przesłanie to dotrze do wszystkich, zostanie ono wsparte intensywną kampanią reklamową, wartą 100 milionów dolarów w mediach, które zostały hojnie przekazane przez partnerów z całego świata.

Arthur Sadoun, prezes Publicis Groupe:

To trudna rzeczywistość, ale bezpośrednio lub pośrednio każdy z nas będzie musiał zmierzyć się z rakiem w swoim życiu i w miejscu pracy. W tym trudnym obszarze kluczową rolę mogą odegrać pracodawcy. Wielu z nich już dołączyło do „Working with Cancer”, co czyni tę inicjatywę coraz ważniejszą. Budowanie świadomości działań zmniejszających strach pracowników dotkniętych rakiem i likwidujących stygmatyzację chorych współpracowników może pozytywnie wpłynąć na zdrowie zatrudnionych. Dzięki wspólnemu działaniu i podejściu, nawet drobne zmiany wpłyną na trwałą i głęboką postawę pracodawców i poczucie bezpieczeństwa chorych.

Selwyn M. Vickers M.D., FACS, Prezes i Dyrektor Generalny MSK:

Jako MSK jesteśmy dumni będąc partnerem założycielskim inicjatywy „Working With Cancer”, która zachęca do podjęcia tego ważnego zobowiązania. Jako medycy, naukowcy i pracownicy zaangażowani w opiekę i leczenie osób chorych na raka, wiemy, jak wielki wpływ może mieć rak na pacjentów i ich rodziny. Podjęcie wspólnego działania w celu unormowania tematu raka w miejscu pracy jest niezbędne, aby ludzie czuli wsparcie otoczenia w ich zmaganiu się z chorobą nowotworową.

Zobowiązanie Publicis Groupe:

  1. Zabezpieczymy miejsce pracy, poziom wynagrodzenia i świadczenia każdego pracownika Publicis Groupe, u którego zdiagnozowano raka, na okres co najmniej 1 roku, aby mógł on skupić się na swoim leczeniu jako priorytecie.
  2. Wszystkich pracowników Publicis Groupe, u których zdiagnozowano raka, będziemy indywidualnie pomagać po powrocie do pracy poprzez spersonalizowane wsparcie kariery.
  3. Wszyscy dotknięci chorobą pracownicy Publicis Groupe będą mieli dostęp do wewnętrznej społeczności wolontariuszy, którzy są odpowiednio przeszkoleni do udzielania wsparcia, przez platformę Marcel.
  4. Wszyscy pracownicy Publicis Groupe pełniący rolę głównego opiekuna pacjenta chorego na raka w ich najbliższej rodzinie, otrzymają indywidualne wsparcie osobiste i zawodowe, niezbędne do pełnienia roli opiekuna i pracownika.

 

[1] British Journal of Cancer– Trends in the lifetime risk of developing cancer in Great Britain (March 3rd 2015)
International Agency for Resarch on Cancer (IARC) – Est number of new cases, all cancers, sexes, ages (2020)

Comments

comments

177
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...