Fundacja PGE wspiera Roztoczański Park Narodowy

Informacja Prasowa - 09.08.2021
278

Fundacja PGE wspiera Roztoczański Park Narodowy

Fundacja PGE wspiera Roztoczański Park Narodowy

Fundacja PGE wspiera Roztoczański Park Narodowy

Fundacja PGE nawiązała współpracę z Roztoczańskim Parkiem Narodowym przy rewitalizacji ścieżki dendrologicznej w osadzie Florianka. PGE przekazała darowiznę, dzięki której możliwe było zaktualizowanie przebiegu ścieżki i jej kompleksowe oznakowanie pod względem edukacyjnym.

Dofinansowana przez Fundację PGE ścieżka dendrologiczna to wytyczone oraz oznakowane alejki na powierzchni ok. 3,2 ha. Na ścieżce zgromadzono ok. 65 gatunków drzew i krzewów pozostałych po dawnych szkółkach drzew leśnych i ozdobnych, prowadzonych w latach 1897-1926 przez leśników Ordynacji Zamoyskiej. Pośród rodzimych gatunków prezentowane są również gatunki „egzotyczne”, pochodzące m.in. z Ameryki Północnej i Azji. Wszystkie gatunki opisane są na pulpitach z dedykowanymi planszami, zawierającymi ryciny, cechy gatunkowe oraz prezentujące występowanie poszczególnych gatunków i odmian drzew i krzewów. Cała ścieżka ma długość około 1 km, a czas jej przejścia zajmuje 30 minut.

Wsparcie Roztoczańskiego Parku Narodowego jest elementem długoterminowych działań Fundacji PGE w zakresie ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Odbudowa drzewostanu, poprawa jakości powietrza i stanu wód gruntowych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych w kwestii troski o środowisko naturalne to cele, które od 21 lat przyświecają Grupie PGE przy realizacji programu Lasy pełne energiimówi Anna Kęzik, wiceprezes zarządu Fundacji PGE.

Serdecznie dziękuję za przekazanie darowizny na sfinansowanie działania. Oddanie do użytkowania Ścieżki dendrologicznej pozwoli na osiągnięcie trwałych efektów ekologicznych, kulturowych i społecznych, przyczyniając się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa. Powstała mała infrastruktura umożliwi turystom odwiedzającym leśną osadę Florianka w Roztoczańskim Parku Narodowym samodzielne poznawanie obiektu przyrodniczego – mówi Andrzej Wojtyło, dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego.

W Roztoczańskim Parku Narodowym, przy współpracy z Fundacją PGE realizowane są dwa projekty: „Roztoczańskie bociany – ochrona krajobrazu kulturowego i leśnych ostępów” oraz „Rewitalizacja ścieżki dendrologicznej w obszarze dawnej szkółki drzew i krzewów we Floriance”.

Ponadto, Fundacja wspiera Biebrzański Park Narodowy oraz Świętokrzyski Park Narodowy w projektach instalacji fotowoltaicznych. Jest także partnerem strategicznym rewitalizacji Krzywego Lasu pod Gryfinem. Wszystkie te projekty realizowane są w ramach programu Lasy Pełne Energii.

 

Comments

comments

278
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...