Fundacja Carrefour wspiera podnoszenie świadomości żywieniowej

Informacja Prasowa - 29.10.2019
18

Fundacja Carrefour wspiera podnoszenie świadomości żywieniowej

Fundacja Carrefour przekazała Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie grant na realizację ogólnopolskiego programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, który skierowany jest do matek, kobiet w ciąży i personelu placówek powiązanych z tymi grupami. Wsparcie projektu, którego celem edukacyjnym jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie żywności ekologicznej, jest ważnym elementem realizowanej przez Carrefour strategii transformacji żywieniowej.

Demokratyzacja bio, czyli popularyzowanie żywności ekologicznej, to jedno z największych zadań, które w ramach strategii transformacji żywieniowej postawił przed sobą Carrefour. Edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat żywności eko oraz stymulowanie rozwoju polskiego rynku bio są dla sieci priorytetowymi inicjatywami w tym obszarze. Carrefour podejmuje się ich realizacji samodzielnie oraz we współpracy z partnerami. Fundacja Carrefour zdecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na realizację ogólnopolskiego programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, którego celem jest edukowanie na temat żywności ekologicznej i jej znaczenia w codziennej diecie kobiet w ciąży, matek dzieci do lat 6, a także m.in. nauczycielek żłobkowych i przedszkolnych, czy pielęgniarek i lekarek prowadzących szkoły rodzenia z terenu Polski wschodniej.

– Założeniem realizowanej przez Carrefour strategii transformacji żywieniowej i demokratyzacji bio jest pomoc konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych. Nie będzie to jednak możliwe zarówno bez inicjatyw stymulujących rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce, jak również edukowania społeczeństwa w tym zakresiemówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalny Carrefour Polska. Carrefour podziela idee leżące u podstaw programu „BIO dla Mamy i Dziecka”, czyli konieczność działań na rzecz wzrostu wiedzy na temat żywności ekologicznej. Zapewniając wsparcie finansowe od Fundacji Carrefour jesteśmy również przekonani o niezbędności objęcia projektem kobiet w ciąży i młodych matek.

Program „BIO dla Mamy i Dziecka” potrwa do kwietnia 2021 i zakłada przeprowadzenie warsztatów na temat żywności ekologicznej dla kobiet w ciąży, młodych matek, personelu placówek sprawujących opiekę nad nimi oraz dziećmi. Warsztaty odbędą się w Warszawie oraz w miastach Polski wschodniej: Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Białej Podlaskiej, Siedlcach i Wyszkowie. W każdym z miast przewidzianych jest kilka warsztatów – w szkołach rodzenia, żłobkach, przedszkolach – dzięki czemu będzie mogło wziąć w nich udział ponad 1000 uczestniczek. Zostaną one wyposażone w materiały edukacyjne dotyczące m.in. wpływu żywności ekologicznej na zdrowie matek i dzieci, zasad komponowania posiłków, umiejętności analizowania etykiet czy prawidłowego rozpoznawania produktów ekologicznych. Jest to szczególnie ważne, gdyż badania z lat 2015-2018 wskazują, że świadomość ekologiczna mieszkańców Polski wschodniej jest niższa niż w centralnych i zachodnich regionach kraju. Ponadto, produkty ekologiczne są w nich mniej dostępne.

Wskazywane przez ekspertów luki na rynku żywności ekologicznej dotyczą m.in. braku szerokiej kampanii informującej o ekologicznej produkcji i wyjaśniającej istotę certyfikacji oraz niewystarczającej edukacji w szkołach i przedszkolach.

Większość badań wykazuje niski poziom wiedzy o żywności ekologicznej w polskim społeczeństwie. Dotyczy to także młodych kobiet posiadających małe dzieci, dla których prawidłowe żywienie ma szczególne znaczenie. Wskazuje to na potrzebę objęcia kobiet ciężarnych i młodych matek edukacją ekologiczną i żywieniową mówi prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, koordynator projektu „BIO dla Mamy i Dziecka”. Oczekujemy, że nasz projekt będzie miał pozytywny wpływ na świadomość ekologiczną matek i ich dzieci oraz na większy udział żywności ekologicznej w diecie osób objętych projektem.

Celem równoległym projektu „BIO dla Mamy i Dziecka” jest wprowadzenie produktów ekologicznych do codziennego jadłospisu przedszkoli czy żłobków objętych projektem. Placówki uczestniczące w projekcie otrzymają mini granty na zakup produktów ekologicznych do wykorzystania podczas przygotowywania posiłków dla podopiecznych.

Równocześnie kobiety w ciąży oraz matki dzieci do lat 6 w całej Polsce będą mogły korzystać z bazy wiedzy przygotowanej przez SGGW, dzięki portalowi internetowemu, który powstanie w trakcie trwania projektu. Zostaną również przeprowadzone badania naukowe, których celem jest m.in. zbadanie świadomości ekologicznej w grupie objętej projektem, a także ocena udziału żywności ekologicznej w diecie.

Fundacja Carrefour już po raz kolejny udziela wsparcia inicjatywom stymulującym rozwój polskiego rynku żywności ekologicznej. W 2018 r. Carrefour przeznaczył blisko 800 000zł na pomoc rolnikom chcącym rozwijać produkcję bio, zainicjował utworzenie Koalicji na rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio, zorganizował międzynarodowy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360 i rozwija projekt „Prosto z polskiej wsi”, realizowany wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt „BIO dla Mamy i Dziecka” objęty został patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpartnerami projektu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy – zaangażowana w przeprowadzanie warsztatów – oraz HiPP Polska – zaangażowany w powstaniu portalu.

Comments

comments

18
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...