Ekonomia współpracy, blockchain – innowacje Carrefour w CSR

Informacja Prasowa - 16.04.2018
80

Ekonomia współpracy, blockchain – innowacje Carrefour w CSR

W trakcie 7. Targów CSR Forum Odpowiedzialnego Biznesu Carrefour przygotował panel ekspercki „Ekonomia współpracy, blockchain – innowacje w CSR”, podczas którego przedstawił innowacyjne praktyki Grupy Carrefour z zakresu zrównoważonego rozwoju. W trakcie targów ogłoszono również raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”. W tej prestiżowej publikacji znalazło się aż 40 dobrych praktyk Carrefour Polska, najwięcej spośród wszystkich firm, których inicjatywy CSR można znaleźć w raporcie.

Carrefour Polska stale podejmuje działania, aby wzmocnić pozycję lidera innowacji na polskim rynku i wyznaczać nowe trendy handlowe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań. Nowe technologie stosowane są przez sieć nie tylko w obszarach bezpośrednio związanych z handlem, ale także wspierają realizację strategii CSR firmy. W trakcie 7. Targów CSR, zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska przedstawił innowacyjne projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, jakie sieć realizuje na całym świecie, uwzględniając oczywiście polski rynek. Podczas panelu eksperckiego przedstawił on zastosowanie technologii blockchain na przykładzie kurczaka z Auvergne marki „Jakość z Natury Carrefour”. Użycie tego innowacyjnego rozwiązania umożliwia klientom zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami o produkcie, zwiększa transparentność oraz bezpieczeństwo.

Sekretarz Generalny Carrefour Polska zaprezentował także rozwijaną przez sieć w Polsce usługę „SąSiatki”, jako przykład inicjatywy z zakresu ekonomii współpracy, która wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne. Każdy uczestnik panelu Carrefour mógł poznać także ciekawe dobre praktyki CSR z innych państw, np. aplikację Bringo z Rumunii czy wyjątkowy proszek spożywczy FoPo z Francji, który pomaga w walce
z marnowaniem żywności.

– Carrefour realizuje wiele projektów z zakresu CSR, które mają na celu zarówno wsparcie polskich rolników, ochronę zasobów naturalnych, jak i pomoc osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Chcemy być liderem innowacji również w tym obszarze. Wykorzystanie technologii blockchain, która jest ważnym elementem Transformacji Żywieniowej Carrefour, czy też oferowanie naszym klientom usług z zakresu sharing economy, to tylko niektóre z przykładów innowacyjnych praktyk naszej sieci, które są realizowane na całym świecie – mówi Robert Noceń, Sekretarz Generalny Carrefour Polska.

Carrefour zaprezentował także w trakcie 7. Targów CSR takie inicjatywy CSR jak kampania „Z miłości do Zdrowia”, system SENS, gama produktów „Jakość z Natury Carrefour” oraz program edukacyjno-badawczy „ABC Zdrowego Żywienia”. Ponadto, odwiedzający targi mogli uzyskać więcej informacji o usłudze z zakresu sharing economy „SąSiatki”, która nie tylko realizuje cele biznesowe firmy, ale także pomaga budować dobre relacje sąsiedzkie. Usługa jest szczególnie pomocna dla osób chorych o ograniczonej mobilności, matek opiekujących się dziećmi, osób starszych i wszystkich, którzy nie mają wystarczająco czasu na tradycyjne zakupy.

Warto wspomnieć, że w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. Dobre praktyki”, który został zaprezentowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz pierwszy w trakcie targów, opublikowano aż 40 praktyk Carrefour, w tym 17 nowych i 23 kilkuletnie. Najwięcej spośród wszystkich firm, których praktyki znalazły się w raporcie. FOB wyróżniło działania Carrefour skierowane zarówno do klientów, partnerów biznesowych, pracowników sieci oraz osób najbardziej potrzebujących. Uznanie ekspertów znalazły projekty z różnych obszarów działalności sieci handlowej. Doceniono m.in. Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą SENS, programy „ABC Zdrowego Żywienia” i „STOP Marnotrawstwu”, wprowadzenie w sklepach wielu rozwiązań proekologicznych oraz inicjatywy filantropijne Carrefour realizowane na obszarze całego kraju.

Comments

comments

80
Komentarze
Sonda

Czy nagrody branżowe przynoszą agencjom PR, oprócz prestiżu, korzyści biznesowe??

Loading ... Loading ...