Dzień Kobiet w Lidlu nie tylko od święta

Informacja Prasowa - 07.03.2024
180

Uczciwe działanie jednym z filarów sieci

8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, który jest dobrą okazją do podjęcia dyskusji o równości na rynku pracy. Dla Lidl Polska, laureata prestiżowej nagrody “Top Employer” przyznawanej najlepszym pracodawcom w kraju, uczciwe działanie to jeden z filarów strategii CSR. Poprzez inicjatywę zrównoważonego rozwoju #teamlidl YOU, sieć zachęca 360 tys. swoich pracowników do bardziej zrównoważonego działania.

 

W Lidlu najważniejsi są ludzie, dlatego sieć dba o komfort i prawa swoich pracowników nie tylko od święta. Uczciwe działanie i wspieranie równości to jeden z kluczowych elementów strategii CSR sieci. Dzień Kobiet to dobry powód, aby mówić o tym głośno – w końcu ponad 50 proc. kobiet spotkało się w swojej karierze ze stereotypowym traktowaniem lub faworyzowaniem mężczyzn (Źródło: Statista). Lidl wie, że to ważny temat, dlatego firma tworzy środowisko pracy wolne od dyskryminacji oraz włączającą kulturę korporacyjną, w której każdy jest traktowany z szacunkiem oraz ma takie same możliwości rozwoju. Przez swoją inicjatywę #teamlidl YOU, sieć zachęca swoich 360 tys. pracowników do bardziej zrównoważonego działania.
Sprawiedliwość na pierwszym miejscu

 

Lidl stawia na ludzi, starając się zapewnić jak najlepszą równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym poprzez elastyczny model pracy. Sprawiedliwość oznacza dla sieci także godziwe wynagrodzenia, które zapewniają równe traktowanie kobiet i mężczyzn pod względem płacowym. W celu promowania tej idei, Lidl od 2019 roku organizuje konkurs Lidl Fair Pay, wspólnie z partnerami (UN Global Compact Network Poland oraz firmą doradczą Korn Ferry) przeprowadzając analizę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce. Na podstawie badania sieć nagradza przedsiębiorstwa wyznaczające wysokie standardy na polskim rynku w zakresie równości płacowej. Zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu ruszą już na wiosnę.

 

Poza byciem uczciwym pracodawcą, Lidl bierze odpowiedzialność za prawa człowieka, stawiając na ciągłą poprawę warunków życia i pracy osób zaangażowanych w swoje łańcuchy dostaw. Sieć certyfikuje artykuły, których produkcja obarczona jest ryzykiem łamania praw podstawowych. FairtradeRainforest Alliance czy Cotton made in Africa – certyfikaty, którymi oznaczonych jest wiele produktów w Lidlu, przyczyniają się do wsparcia pracowników, rolników i ich rodzin. Standardy, jakie Lidl stawia swoim dostawcom, obejmują zakaz pracy dzieci i robót przymusowych, prawo do wolności zrzeszania się, godziwe wynagrodzenie oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. W ścisłej współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi sieć skupia się także na poprawie warunków życia i pracy ludzi zaangażowanych w łańcuchy dostaw.

 

W trosce o środowisko i dobrostan zwierząt

 

Certyfikowany sposób pozyskiwania produktów i surowców to ochrona środowiska i zasobów naturalnych, a także podjęcie walki ze zmianami klimatycznymi. To również traktowanie zwierząt z szacunkiem oraz odpowiedzialnością. Lidl pracuje nad tym, aby w łańcuchu dostaw przestrzegane były standardy dotyczące dobrostanu zwierząt. Sieć rozwiązuje współpracę z dostawcami, którzy naruszają obowiązujące zasady i stosuje zasadę „zero tolerancji” dla odstępstw. Poprzez oznaczanie metody hodowli, Lidl dba o przejrzystość i pozwala klientom na dokonywanie świadomych wyborów. We wszystkich krajach i regionach, w których firma prowadzi działalność, Lidl staje się częścią społeczności, aktywnie angażując się w lokalne sprawy. Sieć chętnie wspiera społeczne inicjatywy i utrzymuje partnerstwa charytatywne, aby pomagać potrzebującym. Zaangażowanie sieci obejmuje m.in. przekazywanie żywności potrzebującym, jak również edukację na temat niemarnowania żywności i zdrowego odżywiania. W Polsce Lidl współpracuje m.in. z Federacją Polskich Banków Żywności i Caritas Polska.

 

Szanujemy bioróżnorodność

 

Lidl Polska wspólnie z Fundacją WWF Polska realizuje także projekt odtworzenia krajobrazu rolniczego w Polsce, żeby wesprzeć proces wzrostu różnorodności biologicznej. Sieć organizuje między innymi akcje nasadzeń śródpolnych i warsztaty dla dostawców Lidl Polska, czyli przede wszystkim rolników i producentów. Pilotażowy projekt obejmuje zadrzewienia pól w gminie Grodzisk Wielkopolski. To działanie zapewnia miejsce do życia dla wielu odmian roślin i zwierząt, zwiększy wychwytywanie wilgoci z powietrza, a także zmniejszy negatywny wpływ wiatru na uprawy i glebę. Nasadzenia śródpolne zwiększą również ochronę zapylaczy oraz zapewnią siedliska dla wielu gatunków zwierząt i roślin, co przyczyni się do zmniejszenia liczby szkodników.

Comments

comments

180
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...