#DobryKierowca – rusza nowa kampania PKN ORLEN

Informacja Prasowa - 16.09.2019
173

#DobryKierowca – rusza nowa kampania PKN ORLEN

Ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zdrowie i wsparcie społeczności lokalnych – to tematy, na które zwraca uwagę PKN ORLEN w najnowszej kampanii #DobryKierowca. Akcja ma na celu pokazanie, jak nawet niewielkie działania mogą pozytywnie wpłynąć na losy wielu ludzi i naszego otoczenia.

-W PKN ORLEN dążymy do spójności celów biznesowych i społecznych. Nasza kampania pokazuje jak osiągamy ten cel w praktyce. Podejmujemy działania, które budują wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, a jednocześnie wzmacniamy naszą relację z klientami – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

PKN ORLEN aktywnie angażuje się w akcje prośrodowiskowe oraz ukierunkowanie na zwiększenie bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i pomoc w realizacji projektów społecznych. Każdy klient wybierający stację spod znaku orła wspiera odbudowę populacji sokoła wędrownego, pomaga zebrać środki na zakup sprzętu dla strażaków i specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali, a także wspiera program stypendialny dla dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka.

-Poprzez kampanię chcemy uświadomić naszym klientom, że razem z nimi współtworzymy lepszą przyszłość. Kupując i tankując na ORLENIE nie tylko wspieramy polskich producentów, ale także inwestycje w środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo. Na ORLENIE spotykają się dobrzy kierowcy – powiedział Jarosław Skorupa, Dyrektor Wykonawczy ds. Marketingu w PKN ORLEN.

W ramach ogólnopolskiej akcji #DobryKierowca pojawią się materiały reklamowe w prasie, telewizji, internecie i na billboardach. Specjalnie dla Płocczan, PKN OLREN przygotował osobne działania komunikacyjne, których celem jest zaprezentowanie prośrodowiskowych inicjatyw Koncernu. Mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego dowiedzą się z nich m.in., że na terenach bezpośrednio graniczących z zakładem żyją różne gatunki zwierząt, a także pszczoły, od których pozyskany miód spełnia wszystkie normy jakości.

Kampania wystartowała 16 września br. i potrwa do końca października.  Za przygotowanie spotu oraz kreację do kampanii wizerunkowej odpowiedzialna była agencja Red8 Advertising.

Zarys merytoryczny kampanii został przygotowany wspólnie przez obszar Marketingu; Biuro Ochrony Środowiska i Biuro Relacji z Otoczeniem, które w PKN ORLEN odpowiada za obszar CSR.

Każdy, kto w tym czasie odwiedzi stację ORLEN i zakupi dowolny produkt, otrzyma unikalną naklejkę, dzięki której pokaże innym kierowcom, że wspiera dobroczynne działania ORLENU.

 

Comments

comments

173
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...