Definicje dotyczące public relations

Jerzy Ciszewski - 10.11.2015
170

Podstawowym problemem branży public relations jest brak jednej określonej definicji opisującej istotę tej profesji.  

Oczywiście każda osoba pracująca w tym zawodzie ma swoje własne postrzeganie profesjonalnego świata w którym funkcjonuje. Co innego widzi i czuje pracownik agencji pr co innego przedstawiciel świata akademickiego. Absolutnie inne postrzeganie będzie miał ktoś kto nie pracuje w tej branży  zaś opis otaczającego go świata bierze wyłącznie z dzienników telewizyjnych.
Zatem brak jednoznacznej intelektualnej bazy generuje wiele kłopotów. Choćby taki, że nadmiar możliwych interpretacji powoduje wyłącznie zamieszanie i możliwość na dokonanie kolejnej „nadinterpretacji do interpretacji”. Ci od public relations zdają sobie oczywiście sprawę z tej niedogodności, ale muszą z tym żyć – nie mają innego wyjścia.  Od czasu do czasu człowiek od pr stoi przed dość banalnym wyzwaniem aby komuś kto nie zna się na: biznesie, marketingu i tym całym nowoczesnym świecie informacyjnym wytłumaczyć łopatologicznie – czym zajmuje się człowiek od public relations. Jak owe wysiłki można zmierzyć i co z tego w praktycznym wymiarze wyniknie dla zamawiającego taką usługę.

Osobiście uważam, że nie ma jednak szansy byśmy ujrzeli jedną w 100%, słuszną definicję tego zawodu. Gdzieś natknąłem się na potwierdzającą moje myślenie wypowiedź Roberta Heilbroner’a , który stwierdził – „Public relations to zawodowa solidarność setek tysięcy specjalistów złączonych wspólną profesją, a których wspólny problem polega na ustaleniu czym w istocie jest ich zawód”.  

Z drugiej zaś strony w świecie dzisiejszym, który oparty jest na turbo informacji nie ma szansy aby jakakolwiek organizacja: gospodarcza, polityczna, społeczna, środowiskowa funkcjonowała bez wielonarzędziowej i wielokanałowej komunikacji z otoczeniem.  

Być może właśnie teraz  gdy w pył obracają się różnorakie autorytety; dewaluują wartości, prawdziwe problemy wlewają się do naszej kultury i społeczeństwa –  owe uczciwe komunikowanie staje się nadrzędnym obowiązkiem; również  szansą, a może i warunkiem (?) aby przetrwać  W takim też ujęciu problem precyzyjnej definicji public relations staje się mniej palący i być może nieco sztuczny.

Obserwujemy zresztą dość duże zmiany w geografii świadczenia usług public relations. Dziś (końcówka 2015) dominują hasła: zaangażowanie, content, storytelling; wszyscy mają dostęp do internetu, mają komputery, tablety, nowoczesne telefony, które w istocie nie służą już do rozmawiania, a bardziej są urządzeniami do produkowania i nadawania różnych informacji.

To powoduje, że komunikacja może być uprawiana przez każdego i …. niekonieczna jest obecność eksperta d/s public relations. Kiedyś (jeszcze kilka lat temu) obecność agencji public relations czy też takiego specjalisty pod bokiem było warunkiem i znacznym ułatwieniem  do tego by zaistnieć i funkcjonować w mediach. Teraz …. ? wystarczy dobry koncept, reszta jest banalnie prosta. Jak jest dobra informacja …. sama pofrunie po sieci !

Chciałoby się powiedzieć, ze skoro komunikacja wyrywa się na wolność (a może już się wyrwała) to nie ma co zawracać sobie głowy definicjami dotyczącymi public relations i nadmiernym teoretyzowaniem.  Nic bardziej błędnego. To, że w komunikacji i w marketingu jest coraz więcej chaosu i coraz mniej wolnej przestrzeni nie oznacza, że należy zrezygnować z bazy. Warto do niej wrócić od czasu do czasu aby kolejny raz, przekonać się, że słowa te mają wartość ponadczasową.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations

Jako funkcja  zarządzania public relations obejmuje następujące zadania :
– wnioskowanie, analiza i interpretacja opinii publicznej, nastawienia  i problemów, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na  działalność i plany organizacji, 
– doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli organizacji w sprawach zasad działania i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich  publicznych aspektów oraz społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności  własnej organizacji”. 
 
Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations 
Public relations to  przemyślane, planowe i ciągłe starania o osiągnięcie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy dana organizacją a jej otoczeniem”; 
 
Brytyjski Instytut Public Relations 
„Public relations to zarządzanie procesami komunikacyjnymi między organizacją i osobami a ich grupami odniesienia przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych  procesów” 
 
Niemieckie Stowarzyszenie Public Relations
„Public relations oznacza  rozwijanie zaufania i dążenie do osiągnięcia zrozumienia i  sprzyjających warunków działania” 
 
Szwajcarskie Stowarzyszenie PR
„Praktyczne działania w ramach public  relations to dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej polegająca na  analizie tendencji, przewidywania ich konsekwencji, doradztwie dla  kierownictwa różnych instytucji oraz wdrażanie zaplanowanych programów  działań, które będą służyć zarówno danej instytucji, jaki dobru publicznemu”. 
 
Deklaracja Meksykańska
„Public relations –  kreowanie wizerunku firmy. Słownik Wyrazów Obcych „Public relations  to dostarczanie informacji, perswadowanie skierowane na zbliżenie postaw i działań organizacji do nastawienia klientów, a postaw  klientów do nastawienia instytucji”. 
 
Edward Bernays
„Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii  z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i  pełnej informacji”. 
 
Sam Black 
„Jeśli założymy, że reklama jest tym, co firma mówi o sobie,
to musimy przyjąć, że public relations to dokładnie wszystko to, co inni mówią o firmie”. 
 
Anna Gregory 
„Public relations to system zarządzania komunikacja między organizacją, a jej otoczeniem”
 
T. Hunt 
„Public relations to wszelkie działania mające na celu
promowanie lub/i ochronę wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu”. 
 
Philip Kotler 
„PR to informacja plus dopasowanie plus integracja”. 
 
Alfred Oeckl 
„Public relations jest unikatowym know-how, wierzą na temat tego, jak sprawić, by pewne rzeczy dokonały się po naszej myśli.  Jego zasadą jest wrażliwość na ludzi i czas w odniesieniu do rynku, konkurencji, sytuacji kryzysowych lub spraw o skali światowej”. 
 
Charles Zeanah
„Public relations to planowe, perswazyjne  komunikowanie się zmierzające do wywołania wpływu na znaczenie grupy  społecznej lub też umiejętne przesłanie idei do rozmaitych grup  społecznych w celu wywołania pożądanego rezultatu”

Comments

comments

170
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...