Castorama wzmacnia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Informacja Prasowa - 27.02.2020
206

Castorama wzmacnia działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dyrektor generalny Castorama Polska, Sebastien Krysiak, podpisał deklarację przyspieszenia osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Castorama, od początku istnienia Agendy 2030, wpisała w swoją strategię zadania związane z jej realizacją. Obecna deklaracja jest zdecydowanym sygnałem wzmacniania starań firmy w newralgicznych obszarach. Wśród nich znalazły się działania m.in. na rzecz efektywnego wykorzystywania mniejszej ilości zasobów, przedłużania życia produktów oraz oszczędzania energii i wody.

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, która zawiera 17 globalnych celów, została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Cele te i powiązane z nimi zadania dotyczą trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju na świecie: gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Zdaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych, sektor prywatny odgrywa kluczową rolę w ich realizacji. Praktyki realizowane przez spółkę wpisują się w szeroki zakres programu Agenda 2030, jednak pomagając milionom ludzi w ulepszaniu swoich domów, Castorama zwraca szczególną uwagę na cele związane z ochroną środowiska oraz zrównoważoną produkcją i konsumpcją.

 

Wyznaczone przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju wskazują kierunek podejmowanych decyzji, które powinny dążyć do ich implementacji zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Podobną strategię przyjęła firma Castorama, która uwzględniła cele Agendy w swojej polityce i Planie Zrównoważonego Rozwoju. Ten ostatni skupia się na trosce o środowisko naturalne, ale także bezpieczeństwo i dobrobyt ludzi, wyróżniając cztery, główne aspekty:

 

  1. racjonalizowania zużycia wody, energii elektrycznej;
  2. ponownego wykorzystywanie i przedłużania życia produktów;
  3. tworzenia przyjaznych domów i życia w zgodzie z naturą;
  4. bycia częścią społeczności, która pomaga milionom osób w ulepszaniu miejsc, w których żyją.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ są ukierunkowane globalnie. Sama ich realizacja jest monitorowana za pomocą wielu wskaźników, co stanowi zmianę w porównaniu do wcześniej podejmowanych inicjatyw. Sposób raportowania pozwoli na dokładniejszą weryfikację realizacji działań. Castorama Polska w ramach Grupy Kingfisher co roku raportuje wybrane wskaźniki niefinansowe dotyczące zrównoważonego rozwoju. Pozwala to na bieżąco sprawdzać postęp w realizacji zalecanych celów.

 

Oprócz Planu Zrównoważonego Rozwoju, skupiającego się na środowisku naturalnym i społecznościach lokalnych, spółka podejmuje szereg działań zmierzających do intensyfikacji wdrożenia Agendy 2030 i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom w niej sformułowanym. Inicjatywy te dotyczą m.in. edukacji, innowacyjności czy wzrostu gospodarczego. Informację na ich temat są co rocznie publikowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach ogólnopolskiego Raportu Dobrych Praktyk.

Sebastien Krysiak

Comments

comments

206
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...