Case study #maszwplywnaodplyw. Agencja Nonoproblemo dla PUK Komorniki

Informacja Prasowa - 09.10.2019
86

Case study #maszwplywnaodplyw. Agencja Nonoproblemo dla PUK Komorniki

W zalewie potrzeb

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Komornikach, jednej z najprężniej rozwijających się podpoznańskich gmin, zwróciło się do agencji Nonoproblemo z potrzebą rozpoczęcia kampanii informacyjnej dotyczącej zapobiegania awariom gminnej sieci sanitarnej.

Po debriefingu strony uznały, że – zważywszy na zakres potrzeb oraz oczekiwane efekty – najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie długofalowej kampanii edukacyjnej obejmującej:

 • identyfikację najczęściej występujących typów problemów,
 • opracowanie strategii komunikacji i dobór narzędzi edukacyjnych,
 • stworzenie harmonogramu działań skierowanych do mieszkańców gminy,
 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej i specjalnych akcji edukacyjnych.

W sieci zależności

Nonoproblemo, jak zwykle w przypadku pracy nad kampanią edukacyjną, przeprowadziło research podobnych działań przeprowadzonych w Polsce i na świecie. Wyniki researchu były jednoznaczne – kampanie te zazwyczaj koncentrowały się na zakazach i straszeniu konsekwencjami. W przypadku kampanii dla PUK Komorniki Nonoproblemo postanowiło skoncentrować się na pozytywnym przekazie i odpowiedzialnym uświadamianiu.

Założenia komunikacyjne akcji:

 1. Pokazanie, jakie są najczęstsze problemy dotyczące sieci sanitarnej gminy Komorniki.
 2. Ujawnienie najczęstszych przyczyn zatorów w gminnej sieci.
 3. Wyjaśnienie, dlaczego konkretne działania podnoszą ryzyko wystąpienia zatorów.
 4. Wskazanie prawidłowych postaw – gdzie wyrzucać te odpady, które często, nieprawidłowo, trafiały do sieci sanitarnej.

Przekaz bez zatorów

Elementem spajającym wszystkie działania prowadzone w ramach kampanii edukacyjnej jest hasło wiodące MASZ WPŁYW NA ODPŁYW, które:

 • jednoznacznie identyfikuje problem, którego dotyczy kampania (odpływ),
 • ma pozytywny, proaktywny przekaz,
 • jednoczy lokalną społeczność,
 • łatwo wpada w ucho.

Do hasła wiodącego agencja Nonoproblemo opracowała slogany towarzyszące, dotyczące głównych problemów zidentyfikowanych na etapie researchu:

 • Olej i rura – kłopotów fura(zatykanie rur kanalizacyjnych przez oleje i inne tłuszcze wylewane do odpływów) – 15% awarii w gminie Komorniki

 • WC i śmieci – to problem w sieci(zapychanie kanalizacji środkami higienicznymi, które powinny trafiać do koszy) – w 2018 r. z sieci kanalizacyjnej w gminie Komorniki odłowiono 90 ton nierozpuszczalnych, tzw. nawilżanych, chusteczek)

 • Kanał i piach – zator aż strach(zapychanie sieci sanitarnej odpadami budowalnymi) – przyczyna co drugiej awarii w gminie Komorniki.

Mocne uderzenie, czyli start kampanii

Kampania edukacyjna „Masz wpływ na odpływ” została zainaugurowana podczas gminnych dożynek. Główną osią obecności PUK na dożynkach był konkurs wiedzy. Nonoproblemo stworzyło ulotki informacyjne, które były dystrybuowane podczas imprezy. Dzięki zawartym w nich informacjom mieszkańcy zyskiwali wiedzę na temat przyczyn awarii i „domowych” metod zapobiegania takim zdarzeniom. Mogli zatem przystąpić do konkursu wiedzy, w ramach którego można było wygrać materiały promujące kampanię „Masz wpływ na odpływ”.

Tuż po dożynkach w przestrzeni publicznej gminy Komorniki (wiaty przystankowe, witryny informacyjne, tablice informacyjne) pojawiła się seria plakatów promujących akcję:

 • opartych na haśle wiodącym i wyrazistej grafice,
 • dwustronnych – z jednej strony informujących o przyczynie, z drugiej – wskazujących rozwiązanie – prawidłowe postępowanie,
 • związanych z trzema obszarami (łazienka, kuchnia, budowa), których dotyczą najczęstsze przyczyny awarii sieci sanitarnej w gminie.

Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały również ulotkę informacyjną (wraz z rachunkiem za wodę). Powstała ponadto strona internetowa www.maszwplywnaodplyw.pl, w lokalnej prasie pojawiły się publikacje na temat kampanii.

Kamila Radomska-Woźniak, szefowa agencji Nonoproblemo: Większa świadomość to większe poczucie odpowiedzialności, dlatego tak ważne są akcje takie jak „Masz wpływ na odpływ”. Problem lekkomyślnego korzystania z kanalizacji nie dotyczy przecież jedynie gminy Komorniki. To problem globalny – i bez względu na to, czy jesteś mieszkańcem Poznania, Plewisk czy Paryża, nie możesz wylewać oleju do zlewu lub toalety. Trzeba korzystać z kanalizacji z głową i świadomością, że naprawdę mamy wpływ na odpływ.

Głośne rezultaty

Już pierwszy etap kampanii odbił się szerokim echem i zyskał uznanie zarówno decydentów, mieszkańców, jak i specjalistów w branży wod-kan. Kampania „Masz wpływ na odpływ” wygrała VI edycję konkursu „Głośna woda” organizowanego przez miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” – na najciekawsze inicjatywy edukacyjne organizowane przez przedsiębiorstwa wod-kan (w kategorii przedsiębiorstw działających na obszarze obejmującym od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców).

Jury doceniło przyciągające wzrok grafiki, chwytliwe hasła, przemyślaną koncepcję oraz długofalowe plany i potencjał kampanii.

Z nurtem, czyli w dobrym kierunku

W IV kwartale 2019 r. rusza II etap kampanii. Zgodnie z opracowaną przez Nonoproblemo strategią tym razem będzie koncentrować się na działaniach angażujących młodych mieszkańców gminy.

 

Comments

comments

86
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...